Dosežki in objave / Outputs and publications

Vojko Strahovnik, Bojan Zalec (ur.)
Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga
Ljubljana, Teološka fakulteta, 2017.

Religion, Violence, and Ideology
Reflections on the Challenges of Postmodern World
Lit Verlag, Berlin 2016.

g90774-5

Janez Juhant, Bojan Zalec (ur.)
Which Religion, What Ideology?
The (religious) potentials for peace and violence
Berlin, LIT Verlag 2016.

g90664-9

Bojan Žalec

Genocide, Totalitarianism and Multiculturalism: Perspectives in the Light of Solidary Personalism

(Lit Verlag, Berlin 2015, 110 str.)

90617-5_Zalec.indd

Prelistaj kazalo in prve strani knjige (PDF)

Nakup knjige: LIT Verlag; Amazon; BookDepository

 

Ostale objave in dosežki

1.01 Izvirni znanstveni članek

1. STRAHOVNIK, Vojko. Divine command ethics, cosmopolitanism, fundamentalism and dialogue. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 379-386.http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_STRAHOVNIK.pdf. [COBISS.SI-ID 7693402], [SNIPWoS do 5. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 23. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

2. ŠKOF, Lenart. Hospitalities of the body : on materialism and spirituality in the philosophical traditions of Europe and Asia. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 387-394, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_SKOF.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2017.26. [COBISS.SI-ID 1539542724], [SNIPWoS do 10. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopusdo 19. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

3. ŽALEC, Bojan. Javni um, religija in ekskluzivizem : Rawls v luči katoliške in islamske misli. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 395-406. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_ZALEC.pdf. [COBISS.SI-ID 7693146], [SNIPWoS do 5. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 23. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

4. KLUN, Branko. Vattimo’s kenotic interpretation of Christianity and its relevance for a postmodern democracy. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 407-416.http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_KLUN.pdf. [COBISS.SI-ID 7693658], [SNIPWoS do 5. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 1. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

5. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. The secret code of Goddess : unwritten regulations and the critique of violent theology. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2017, letn. 27, št. 2, str. 417-428, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/07/ASHS_27-2017-2_FURLAN.pdf, doi: 10.19233/ASHS.2017.29. [COBISS.SI-ID 1539542980], [SNIPWoS do 4. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 19. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

6. SVETLIČ, Rok. Political totalitarianism and the social contract : envisioning contractualism for the 21st century. Anthropological notebooks, ISSN 1408-032X. [Tiskana izd.], 2017, year 23, no. 1, str. 27-41. http://www.drustvo-antropologov.si/AN/PDF/2017_1/Anthropological_Notebooks_XXIII_1_Svetlic.pdf. [COBISS.SI-ID 1539317700], [JCRSNIPWoS do 30. 11. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 18. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (d), SSCI, MBP; tip dela je verificiral OSICD

7. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard in politično : vera kot premagovanje nasilja in vir demokracije. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 247-259. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Zalec.pdf. [COBISS.SI-ID 7769434], [SNIPScopus do 1. 3. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

8. STRAHOVNIK, Vojko. Religija, javni prostor in zavzetost v dialogu. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 2, str. 269-278. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/02/Strahovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7769946], [SNIP]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

9. KLUN, Branko. Transcendenca, samo-transcendenca in časovnost : fenomenološki razmisleki. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 503-516. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Klun.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7809114], [SNIPWoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

10. ŠKOF, Lenart. Breath as a way of self-affection : on new topologies of transcendence and self-transcendence. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 577-587.http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Skof.pdf. [COBISS.SI-ID 1540035268], [SNIPWoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

11. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Transcendence in Christian (eco)feminist hermeneutics. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 589-599. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Furlan.pdf. [COBISS.SI-ID 1540035524], [SNIPWoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

12. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Eco-feminist ethics of interdependence. Dialogue and universalism, ISSN 1234-5792, 2017, vol. 27, no. 4, str. 23-36. [COBISS.SI-ID 1539853508]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

13. ŽAKELJ, Tjaša, LENARČIČ, Blaž. Determination of the best interest of unaccompanied minors in Slovenia. Dve domovini : razprave o izseljenstvu, ISSN 0353-6777. [Tiskana izd.], 2017, [Št.] 45, str. 79-95. [COBISS.SI-ID 41205037], [SNIPScopus do 18. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD

14. ŽALEC, Bojan. Preferential and non-preferential love in light of Kierkegaard’s thought. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2017, vol. 13, no. 2, str. 179-189, ilustr. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue13.html. [COBISS.SI-ID 7603034], [SNIPScopus do 1. 3. 2018: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 5, čistih citatov na avtorja (CIAu): 5.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICH

15. ŽALEC, Bojan. The relevance of Kierkegaard for political thought violence and the divine command. European journal of science and theology, ISSN 1842-8517, 2017, vol. 13, no. 3, str. 75-87. http://www.ejst.tuiasi.ro/issue13.html. [COBISS.SI-ID7655514], [SNIPScopus do 14. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICH

16. KLUN, Branko. Modern technology’s effort to master time as a challenge for ethics. Komunikácie : vedecké listy Žilinskej univerzity, ISSN 1335-4205, 2017, vol. 19, [no.] 1, str. 9-13. [COBISS.SI-ID 7555674], [SNIPScopus do 1. 3. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 1B; uvrstitev: Scopus; tip dela je verificiral OSICH

17. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Feminist theology as a special philosophy of religions and theology (?) of religions. Poligrafi : e-zbirka monografij, ISSN 2232-2833, 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 55-69, 134-135, 138-139. http://www.zrs-kp.si/revije/single/poligrafi-87-88-religions-and-dialogue-2272. [COBISS.SI-ID 1540066244]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

18. ŠKOF, Lenart. On some foundations of pluralistic religious science and theology of multiplicity. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2017, vol. 22, no. 87/88, str. 23-37, 133-134, 137-138. http://www.zrs-kp.si/revije/single/poligrafi-87-88-religions-and-dialogue-2272. [COBISS.SI-ID 1540066756]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

19. ŠKOF, Lenart. Schellingova Clara : skice za ontologijo ljubezni. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], 2017, letn. 40, št. 3, str. 69-86. [COBISS.SI-ID 65870946], [SNIPWoS do 4. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 22. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

20. STRAHOVNIK, Vojko. Pomen moralne teorije za etično vzgojo. Šolsko polje : revija za teorijo in raziskave vzgoje in izobraževanja, ISSN 1581-6036. [Tiskana izd.], 2017, letn. 28, št. 1/2, str. 45-58.http://www.pei.si/UserFilesUpload/file/digitalna_knjiznica/ISSN/1581%E2%80%936044/1-2-2017/1581_6044_1-2-2017.pdf. [COBISS.SI-ID 3114583]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

21. SVETLIČ, Rok. Fašizem kot eksces nauka o nravni substanci. Acta Histriae, ISSN 1318-0185. [Tiskana izd.], 2016, letn. 24, št. 4, str. 731-744. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2017/01/AH_24-2016-4_SVETLIČ.pdf. [COBISS.SI-ID 1539048132], [JCRSNIPWoS do 24. 2. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 9. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), SSCI, AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

22. STRAHOVNIK, Vojko. Razsežnosti moralne teorije. Analiza : časopis za kritično misel, ISSN 1408-2969, 2016, letn. 20, [št.] 2, str. 5-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 7508058]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

23. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Mindfulness as a path of women’s empowerment. Asian studies, ISSN 2232-5131. [Print ed.], 2016, vol. 4, issue 2, str. 109-120. http://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/6360/6676, doi: 10.4312/as.2016.4.2.109-120. [COBISS.SI-ID1538667716], [SNIPWoS do 23. 12. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 21. 10. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (h), Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

24. KLUN, Branko. Marionovo razlikovanje med malikom in ikono in vprašanje hermenevtike. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 25-35. [COBISS.SI-ID 7245146], [SNIPScopus do 29. 1. 2018: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

25. SVETLIČ, Rok. Religija kot “le podlaga” države. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 1, str. 37-49. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/01/03-Rok%20Svetlic.pdf. [COBISS.SI-ID 1538351812], [SNIPScopus do 26. 12. 2016: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

26. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, ljubezen kot dolžnost in žrtvovanje. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 2, str. 277-292. [COBISS.SI-ID 7439194], [SNIPScopus do 29. 1. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

27. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein in vera : od kazanja mističnega do teologije kot slovnice. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 457-470. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Zalec.pdf. [COBISS.SI-ID 7574362], [SNIPScopus do 29. 1. 2018: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

28. STRAHOVNIK, Vojko. Razsežnosti intelektualne ponižnosti, dialog in sprava. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 471-482. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Strahovnik.pdf. [COBISS.SI-ID 7574618], [SNIPScopus do 21. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

29. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Vloga žensk pri ekološki senzibilizaciji Rimskokatoliške cerkve. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 483-494. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Furlan.pdf. [COBISS.SI-ID 1539177668], [SNIPScopus do 21. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

30. SVETLIČ, Rok. Debordering of the border and its limit. V: MOTOH, Helena (ur.), BJELICA, Maja (ur.). “Borders, debordering” : towards a new world culture of hospitality, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 21 (2016), št. 83-84). Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press. 2016, vol. 21, no. 83/84, str. 45-57, 216, 224. http://www.zrs-kp.si/revije/single/poligrafi-83-84-borders-debordering-towards-a-new–2149. [COBISS.SI-ID 1539778244]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

31. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Women’s voices and vulnerability : invisible and visible obstacles. V: MOTOH, Helena (ur.), BJELICA, Maja (ur.). “Borders, debordering” : towards a new world culture of hospitality, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 21 (2016), št. 83-84). Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press. 2016, vol. 21, no. 83/84, str. 149-165, 220, 228. http://www.zrs-kp.si/revije/single/poligrafi-83-84-borders-debordering-towards-a-new–2149. [COBISS.SI-ID1539779012]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD

32. SVETLIČ, Rok. The twilight of European philosophy of law. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, 2016, [Št.] 69/70, str. 121-132. [COBISS.SI-ID 1538612164]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

33. ŠKOF, Lenart. Breath of hospitality : silence, listening, care. Nursing ethics, ISSN 0969-7330, 2016, vol. 23, no. 8, str. 902-909. http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0969733015587779, doi: 10.1177/0969733015587779. [COBISS.SI-ID1537577668], [JCRSNIPWoS do 10. 2. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 29. 1. 2018: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: SSCI, SCI, Scopus, MBP; tip dela je verificiral OSICH

34. ŠKOF, Lenart. Thinking towards peace : on triades and new cosmology of the mesocosm. Religious inquiries, ISSN 2322-4894, jun. 2016, vol. 5, no. 9, str. 81-93, ilustr. http://ri.urd.ac.ir/article_43971_89d435d01b61acd40a5792b223a6e80d.pdf. [COBISS.SI-ID 1539208132], [WoS do 1. 1. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

35. STRAHOVNIK, Vojko. Defeasibility, norms and exceptions : normalcy model = Uklonljivost, norme in izjeme : model normalnosti. Revus : revija za evropsko ustavnost, ISSN 1581-7652. [Tiskana izd.], št. 29, 2016, str. 61-92, 126. [COBISS.SI-ID 7524954], [SNIP]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

36. STRAHOVNIK, Vojko. Moral perception, cognition, and dialogue. Santalka : filosofija, komunikacija, ISSN 2029-6339, 2016, vol. 24, no. 1, str. 14-23. http://www.cpc.vgtu.lt/index.php/cpc/article/view/233/pdf, doi: 10.3846/cpc.2016.233. [COBISS.SI-ID7220058]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

37. SVETLIČ, Rok. “Appearance and the supersensible world” : emptiness of the biopolitical critique of power. Santalka : filosofija, komunikacija, ISSN 2029-6320, 2016, vol. 24, no. 2, str. 148-158. http://dx.doi.org/10.3846/cpc.2016.254, doi: 10.3846/cpc.2016.254. [COBISS.SI-ID 1538735556]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

38. ŠKOF, Lenart. An interval of grace : the time of grace. Spazio filosofico, ISSN 2038-6788, jul. 2016, no. 17, str. 211-223. http://www.spaziofilosofico.it/wp-content/uploads/2016/07/Skof.pdf. [COBISS.SI-ID 1538522308]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

39. JUHANT, Janez. Authentic human nature and the world. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja, ISSN 0352-7875. International ed., 2016, vol. 61, no. 1, str. 27-37. http://hrcak.srce.hr/179891,http://www.hrfd.hr/content/synthesis-philosophica. [COBISS.SI-ID 7613018], [SNIPScopus do 10. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela ni verificiran

40. ŽALEC, Bojan. On why semantic externalism, creationist theism, personalism, and Veber’s philosophy fit together very well. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja, ISSN 0352-7875. International ed., 2016, vol. 61, no. 1, str. 65-82. http://hrcak.srce.hr/179894, http://www.hrfd.hr/content/synthesis-philosophica, doi: 10.21464/sp31105. [COBISS.SI-ID 7612762], [SNIPWoS do 30. 6. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopusdo 9. 7. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

41. STRAHOVNIK, Vojko. Global justice and agents of hospitality. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2015, letn. 25, št. 2, str. 253-262, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-2.pdf. [COBISS.SI-ID 6965338], [SNIPWoS do 12. 9. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

42. ŠKOF, Lenart. The material principle and an ethics of hospitality and compassion : requiem for Lampedusa. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2015, letn. 25, št. 2, str. 263-272, ilustr. http://zdjp.si/wp-content/uploads/2015/07/Annales-SHS-25-2015-2.pdf. [COBISS.SI-ID 1537620164], [SNIPWoS do 26. 11. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICH

43. JUHANT, Janez. Resnica in sočutje se odpirata na bregovih večnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 199-210. [COBISS.SI-ID 7008346], [SNIPScopus do 10. 9. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

44. ŽALEC, Bojan. Človekovo nesprejemanje temeljne resnice o sebi kot izvor njegovih psihopatologij, nasilja in nesočutnosti. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 221-231. [COBISS.SI-ID 7008858], [SNIPScopus do 28. 12. 2017: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

45. STRAHOVNIK, Vojko. Resnica, zgodovina, integriteta in sprava. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 2, str. 253-263. [COBISS.SI-ID 7009370], [SNIPScopus do 28. 1. 2018: št. citatov (TC): 5, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

46. ŠKOF, Lenart. Divinization of life in Roberto Mangabeira Unger’s philosophy of religion. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 717-726. [COBISS.SI-ID 7166810], [SNIP]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

47. ŽALEC, Bojan. Totalitarizam i tjeskoba : kierkegaardovska refleksija. Diacovensia : Teološki prilozi, ISSN 1330-2655, 2015, god. 23, br. 2, str. 229-238. [COBISS.SI-ID 6950746]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

48. ŽAKELJ, Tjaša, KOCON, Doris, ŠVAB, Alenka, KUHAR, Roman. Internet dating as a project : the commodification and rationalisation of online dating. Družboslovne razprave, ISSN 0352-3608. [Tiskana izd.], apr. 2015, letn. 31, št. 78, str. 7-24. [COBISS.SI-ID33307741]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD

49. KLUN, Branko. Ontološka diferenca in transcendenca. Logos : mednarodna večjezična revija za kulturo in duhovnost, ISSN 1854-1321. http://kud-logos.si/2015/ontoloska-diferenca/. [COBISS.SI-ID 7082842]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

50. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Pot pozornosti kot pot opolnomočenja žensk. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo, ISSN 1318-8828. [Tiskana izd.], 2015, vol. 20, no. 77/78, str. 195-208, 231, 239-240. http://www.zrs.upr.si/revije/single/poligrafi-77-78-cujecnost-tradicija-in-sodobni-pri-2011. [COBISS.SI-ID 1538210756]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

51. ŠKOF, Lenart. O svetih genealogijah pri Antigoni in Savitri. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], jun. 2015, letn. 38, št. 1, str. 175-185, [236]. [COBISS.SI-ID 57820258], [SNIPWoS do 27. 8. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 18. 8. 2015: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

52. ŽALEC, Bojan. Kierkegaardova vesela “novica”: “Bog je ljubezen” kot temelj veselja v trpljenju. V: ŠKOF, Lenart (ur.), KOŠIR, Tina (ur.), BJELICA, Maja (ur.). Trpljenje, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 20 (2015), št. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2015, letn. 20, št. 79/80, str. 91-112, 229, 235. [COBISS.SI-ID 1538254020]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

53. SVETLIČ, Rok. Trpljenje in udomačitev biti človeka. V: ŠKOF, Lenart (ur.), KOŠIR, Tina (ur.), BJELICA, Maja (ur.). Trpljenje, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 20 (2015), št. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2015, letn. 20, št. 79/80, str. 115-126, 229, 236. [COBISS.SI-ID 1538247876]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

54. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ekonomija izkoriščanja narave in Gajino trpljenje. V: ŠKOF, Lenart (ur.), KOŠIR, Tina (ur.), BJELICA, Maja (ur.). Trpljenje, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 20 (2015), št. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2015, letn. 20, št. 79/80, str. 209-224, 232, 238. [COBISS.SI-ID 1538248388]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

55. JUHANT, Janez. Nasilje in sočutje v ideologijah in religijah in slovenska tranzicijska resničnost. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 175-189. [COBISS.SI-ID 6646362], [SNIPScopus do 2. 10. 2015: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

56. KLUN, Branko. Krščanstvo pred izzivom ideologije in idolatrije. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 191-199. [COBISS.SI-ID 6646618], [SNIPScopus do 27. 4. 2017: št. citatov (TC): 4, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

57. ŽALEC, Bojan. Ljubezen kot enost mnogoterega : kierkegaardovski pogled. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 201-213, ilustr. [COBISS.SI-ID 6646874], [SNIPScopus do 27. 1. 2018: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

58. STRAHOVNIK, Vojko. Ideologija strahu in nova verska nestrpnost. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 2, str. 235-246. [COBISS.SI-ID 6647386], [SNIPScopus do 27. 12. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 1A1; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

59. ŠKOF, Lenart. Ground, being, and evil : from conspiration to dialectics of love. Confluence : online journal of world philosophies, ISSN 2199-0360, 2014, vol. 1, no. 1, str. 133-147, graf. prikazi. http://www.verlag-alber.de/e-journals/confluence/. [COBISS.SI-ID 1537023684]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

60. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ženska duhovnost v Sloveniji : med tabujem in prakso. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), HARCET, Marjana (ur.). Duhovnost žensk na Slovenskem, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 19 (2014), št. 73-74). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2014, letn. 19, št. 73/74, str. 49-58. [COBISS.SI-ID 1537131716]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

61. ŽALEC, Bojan. Nazism and Stalinism in the light of Kierkegaard’s thought. Filozofia, ISSN 0046-385X, 2014, roč. 69, č. 5, str. 443-450. [COBISS.SI-ID 6585434], [SNIPWoS do 13. 7. 2014: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 27. 2. 2018: št. citatov (TC): 6, čistih citatov (CI): 4, čistih citatov na avtorja (CIAu): 4.00]
kategorija: 1A2; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

62. STRAHOVNIK, Vojko, ŠKARJA, Gašper. Upravljanje etike in integritete ter etični kodeksi v upravi. Hrvatska i komparativna javna uprava : časopis za teoriju i praksu javne uprave, ISSN 1848-0357, 2014, god. 14, br. 4, str. 905-920. [COBISS.SI-ID 6859866]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD

63. STRAHOVNIK, Vojko. Some aspects of epistemic value and role of moral intuitions in ethics education. Metodički ogledi, ISSN 1848-2325. [Spletna izd.], 2014, vol. 21, no. 2, str. 35-51. http://hrcak.srce.hr/file/200300. [COBISS.SI-ID 6861402]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

64. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Goddess Gaia and an earth healing spirituality of peace. V: MOTOH, Helena (ur.). Poesis of peace, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, vol. 19 (2014), no. 75-76). Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press. 2014, vol. 19, no. 75/76, str. 59-76, 162, 168. http://www.zrs.upr.si/revije/single/poligrafi-75-76-poesis-of-peace-1872. [COBISS.SI-ID 1537401284]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICH

65. MEDARIĆ, Zorana, ŽAKELJ, Tjaša. From normative acceptance to prejudices and violence : interethnic relations in the school environment in Slovenia. Przegląd Polonijny : Polska akademia nauk, Komitet badania Polonii zagranicznej, ISSN 0137-303X, 2014, r. 40, zesz. 3, str. 339-360, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1536825796]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD

66. ŽAKELJ, Tjaša. Internet dating and respectable women : gender expectations in an untraditional partnership and marriage market : the case of Slovenia = Online upoznavanje i ugled žene : rodna očekivanja na netradicionalnom tržištu partnerstva i braka : slučaj Slovenije. Sociologija : časopis za sociologiju, socijalnu psihologiju i socijalnu antropologiju, ISSN 0038-0318, 2014, vol. 56, iss. 1, str. 6-21. http://doiserbia.nb.rs/ft.aspx?id=0038-03181401005Z, doi: 10.2298/SOC1401005Z. [COBISS.SI-ID1536459204], [SNIPScopus do 3. 7. 2016: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, čistih citatov na avtorja (CIAu): 1.00]
kategorija: 1A3; uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD

67. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ženske v medverskem dialogu : globalizacija in religijski feminizem kot medkulturni in medverski pojav. Stati inu obstati : revija za vprašanja protestantizma, ISSN 1408-8363, 2014, [Št.] 19/20, str. 194-207, 435. [COBISS.SI-ID1536970692]
kategorija: 1NK; tip dela je verificiral OSICH

68. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Phenomenological objectivity and moral theory. Synthesis philosophica : international edition of the journal Filozofska istraživanja, ISSN 0352-7875. International ed., 2014, vol. 29, fasc. 1, str. 159-173, tabele. [COBISS.SI-ID 6910298], [SNIPWoS do 26. 11. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0, Scopus do 27. 11. 2017: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), AHCI, MBP; tip dela je verificiral OSICH

69. KLUN, Branko. Early Heidegger’s methodology and its challenges for the future. Toronto journal of theology, ISSN 0826-9831, 2014, vol. 30, no. 2, str. 191-210. http://www.utpjournals.press/doi/abs/10.3138/tjt.2832,http://www.utpjournals.press/toc/tjt/30/2, doi: 10.3138/tjt.2832. [COBISS.SI-ID 6770266], [SNIPScopus do 27. 4. 2017: št. citatov (TC): 2, čistih citatov (CI): 2, čistih citatov na avtorja (CIAu): 2.00]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (h), MBP; tip dela je verificiral OSICH

1.02 Pregledni znanstveni članek

70. PUCELJ, Maja, FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Evropocentrična nadvlada ”Zahoda nad Vzhodom”. Monitor ISH : revija za humanistične in družbene znanosti, ISSN 1580-688X. [Tiskana izd.], 2017, letn. 19, št. 2, str. 135-156. [COBISS.SI-ID 1602445]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

71. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Women in military sistem : between violence and vulnerability = Ženske v oboroženih silah : med nasiljem in ranljivostjo. Sodobni vojaški izzivi : znanstveno-strokovna publikacija Slovenske vojske, ISSN 2232-2825. [Tiskana izd.], sep. 2016, 18, št. 3, str. 95-105. http://www.slovenskavojska.si/fileadmin/slovenska_vojska/pdf/vojaski_izzivi/2016/svi_18_3.pdf. [COBISS.SI-ID 5538254]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela je verificiral OSICD

72. SVETLIČ, Rok. Begunska kriza in meja EU : prehod od abstraktno-formalne do konkretno politične razmejitve. Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, 2016, letn. 53, št. 6, str. 1458-1467, 1513. [COBISS.SI-ID 1539005380], [SNIP]
kategorija: 1A4; uvrstitev: Scopus (d), MBP; tip dela je verificiral OSICD

73. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Dialog in gostoljubje krščanskega ekofeminizma. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2015, letn. 70, št. 1/2, str. 87-97. [COBISS.SI-ID 10294019]
kategorija: 1D; uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICH

74. ŠKOF, Lenart. Pojem Boga v Deweyjevi filozofiji religije. Edinost in dialog : revija za ekumensko teologijo in medreligijski dialog, ISSN 2335-4127. [Tiskana izd.], 2015, letn. 70, št. 1/2, str. 99-108. [COBISS.SI-ID 10294531]
kategorija: 1D; uvrstitev: druge revije; tip dela je verificiral OSICH

1.03 Kratki znanstveni prispevek

75. STRAHOVNIK, Vojko. Človekovo dostojanstvo in teorija človekovih pravic : diskusijski prispevek. Dignitas : revija za človekove pravice, ISSN 1408-9653, 2015, [Št.] 67/68, str. 51-59. [COBISS.SI-ID 7318362]
kategorija: 1C; uvrstitev: MBP; tip dela ni verificiran

1.04 Strokovni članek

76. ŠKOF, Lenart. Državljanski nihilizem in boljša demokracija. Delo, ISSN 0350-7521, 4. dec. 2017, leto 59, št. 280, str. 5. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/drzavljanski-nihilizem-in-boljsa-demokracija.html. [COBISS.SI-ID 1540133316]
kategorija: SU

77. STRAHOVNIK, Vojko. W. D. Ross: Moralni intuicionizem in pluralizem dolžnosti. FNM : filozofska revija za učitelje filozofije, dijake in študente, ISSN 1408-8274, 2017, letn. 24, št. 1/4, str. 29-35. [COBISS.SI-ID 7774810]
kategorija: SU

78. SVETLIČ, Rok. Pravno mišljenje kot prva žrtev neke dobe. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 11. maj 2017, leto 36, št. 18, str. 6-8, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 1539312068]
kategorija: SU

79. SVETLIČ, Rok, LETNAR ČERNIČ, Jernej. Sodba v imenu temeljne norme. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 20. jul. 2017, leto 36, št. 28/29, str. 14-16, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 15694161]
kategorija: SU

80. SVETLIČ, Rok. Kako ubraniti pravo pred njim samim?. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 7. dec. 2017, leto 36, št. 47, str. 3, z avtorj. sl. [COBISS.SI-ID 1539942596]
kategorija: SU

81. JUHANT, Janez. Več pravičnosti med nami. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, maj 2017, št. 85, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 7642970]
kategorija: SU

82. JUHANT, Janez. Sebični interesi načenjajo narodovo jedro. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, jun. 2017, št. 86, str. 6, ilustr. [COBISS.SI-ID 7667802]
kategorija: SU

83. JUHANT, Janez. Tranzicijsko poslanstvo Teološke fakultete. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2017, letn. 27, št. 104, str. 99-105, ilustr., 2017, letn. 27, št. 105, str. 51-58, ilustr., 2017, letn. 27, št. 106, str. 90-96, ilustr. [COBISS.SI-ID7651162]
kategorija: SU

84. JUHANT, Janez. S smodnikom nad duhovne in kulturne prvine. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2017, letn. 27, št. 105, str. 91-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 7733850]
kategorija: SU

85. SVETLIČ, Rok. Preveč dobrega : po referendumu : predstava o kirurški ločljivosti med dobrim in zlim je znamenje slabotne demokratične kulture. Delo, ISSN 0350-7521, 19. jan. 2016, leto 58, št. [15], str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1538120644]
kategorija: SU

86. SVETLIČ, Rok. Ločitev religije in države : begunska kriza : vsak stik s pribežniki takoj obremenimo z velikimi zgodbami o Krivdi, Zlu in Odrešiteljih. Delo, ISSN 0350-7521, 9. mar. 2016, leto 58, št. 57, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1538233796]
kategorija: SU

87. SVETLIČ, Rok. Referendum in njegova pravica. Delo, ISSN 0350-7521, 11. jun. 2016, leto 58, št. 135, ilustr. [COBISS.SI-ID 1538441924]
kategorija: SU

88. SVETLIČ, Rok. Visok moralni račun Zahoda : Pariz 2005-2015 : priseljence imamo za eksponate muzeja, kjer se prepričujemo o lastni “humanosti”. Delo, ISSN 0350-7521, 17. jan. 2015, leto 57, št. 14, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537526980]
kategorija: SU

89. SVETLIČ, Rok. Trk civilizacij pred domačim pragom : vrednostni sistemi : ko se razsodba, veljavna v enem kulturnem okolju, prisilno izvrši v drugem. Delo, ISSN 0350-7521, 25. feb. 2015, leto 57, št. 47, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537530052]
kategorija: SU

90. SVETLIČ, Rok. Kraj, kjer bi hoteli živeti skupaj. Delo, ISSN 0350-7521, 9. maja 2015, leto 57, št. 106, fotogr. [COBISS.SI-ID 1537539268]
kategorija: SU

91. SVETLIČ, Rok. Kaj se lahko naučimo iz grške izkušnje : pasti demokracije : z Grki delimo podobne težave, le da pri nas niso eskalirale do uničujočih razsežnosti. Delo, ISSN 0350-7521, 3. jul. 2015, leto 57, št. 152, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537617348]
kategorija: SU

92. SVETLIČ, Rok. Ideološko krošnjarjenje : slovenski odzivi na grško krizo : zloraba tuje nesreče za promocijo lastne dogmatične predstave o svetu. Delo, ISSN 0350-7521, 26. avg. 2015, leto 57, št. 197, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537716164]
kategorija: SU

93. SVETLIČ, Rok. Krivda Evrope za begunski holokavst : begunska kriza : dobrota, ki uničuje življenja; sočutje, ki je brezčutno; odprtost, ki priseljence zapira v gete. Delo, ISSN 0350-7521, 7. sep. 2015, leto 57, št. 207, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537752516]
kategorija: SU

94. ŠKOF, Lenart. Med tujcem in gostom. Delo, ISSN 0350-7521, 1. okt. 2015, leto 57, št. 228, str. 5, ilustr. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/med-tujcem-in-gostom.html. [COBISS.SI-ID 1538923716]
kategorija: SU

95. SVETLIČ, Rok. V somraku univerzitetne avtonomije : neenaka obravnava : kaj storiti, ko se v imenu avtonomije krši zakon – recimo o delovnih razmerjih?. Delo, ISSN 0350-7521, 20. okt. 2015, leto 57, št. 244, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537909700]
kategorija: SU

96. SVETLIČ, Rok. Čokoladna cigareta in razpad EU : begunska kriza : princip države in princip človekovih pravic, združena na najbolj bizaren način. Delo, ISSN 0350-7521, 7. nov. 2015, leto 57, št. 259, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537968580]
kategorija: SU

97. SVETLIČ, Rok. Tajkuni kot motnja v sistemu : pregon kriminala : protislovja in defekti pri našem razumevanju tega, kaj je prav in kaj narobe. Delo, ISSN 0350-7521, 12. dec. 2015, leto 57, št. 289, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1538061252]
kategorija: SU

98. SVETLIČ, Rok. Kaj je kazen?. Pamfil : časnik slušateljev juridične fakultete v Ljubljani, ISSN 1318-606X, okt. 2015, št. 12, str. 35-44. [COBISS.SI-ID 1538003396]
kategorija: SU

99. SVETLIČ, Rok. Družinski zakonik – drugič. Razpotja : revija humanistov Goriške, ISSN 2232-2582, pomlad 2015, letn. 6, št. 19, str. 40. [COBISS.SI-ID 1537526212]
kategorija: SU

100. SVETLIČ, Rok. Javni interes med razmejitveno in bojno črto. Razpotja : revija humanistov Goriške, ISSN 2232-2582, zima 2015/2016, letn. 6, št. 22, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 1538160068]
kategorija: SU

101. ŽALEC, Bojan. Sprava brez kaznovanja in kesanja ni mogoča : zakaj v Sloveniji ni prišlo do sprave širših družbenih razsežnosti?. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, maj 2015, št. 61, str. 2-3, ilustr. [COBISS.SI-ID 6917722]
kategorija: SU

102. JUHANT, Janez. Srce v sredini : Janez Evangelist Krek (27. november 1865-8.oktober 1917) in Slovenci. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, dec. 2015, št. 68, str. 14, ilustr. [COBISS.SI-ID 7307098]
kategorija: SU

103. STRAHOVNIK, Vojko, ĆURKO, Bruno. Etika za najmlajše: 3-5 let : projekt ETHIKA: etika in vrednote v šolah in vrtcih. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, mar. 2015, leto 17, [št.] 65, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 6861658]
kategorija: SU

104. ŽALEC, Bojan. Pravica do prave družine : neodtujljiva pravica vsakega otroka. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, jun. 2015, leto 17, [št.] 66, str. 7-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 6941530]
kategorija: SU

105. STRAHOVNIK, Vojko. Vrednote in etična vzgoja. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, sep. 2015, leto 17, [št.] 67, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 7018330]
kategorija: SU

106. STRAHOVNIK, Vojko. Vrednote in etična vzgoja v zgodnjem najstništvu. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, dec. 2015, leto 17, [št.] 68, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 7106650]
kategorija: SU

107. ŠKOF, Lenart. Slovenski psiho : etika, demokracija in kultura : priča smo razpadu naše družbe in hkratnemu porajanju nove. Delo, ISSN 0350-7521, 25. jan. 2014, leto 56, št. 21, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536370116]
kategorija: SU

108. SVETLIČ, Rok. Pogled pod krinko samozadovoljne kulture : (ne)možnost primera Snowden v Sloveniji : sobivanje je mogoče v demokracijah, kjer se “prepirajo” in nadzirajo. Delo, ISSN 0350-7521, 19. feb. 2014, leto 56, št. 41, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID1536357316]
kategorija: SU

109. SVETLIČ, Rok. Cena tečaja iz demokracije : kultura skupnosti : prehod iz enostrankarskega sistema v večstrankarski ni rešitev, če vzorec mišljenja ostane isti. Delo, ISSN 0350-7521, 6. mar. 2014, leto 56, št. 54, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536357572]
kategorija: SU

110. ŠKOF, Lenart, TRNAVČEVIČ, Anita, ČOK, Lucija. Notranji boji ali etika? : skrb za razvoj univerze se mora vedno znova pojavljati in vzpostavljati na ravni same ideje državnosti. Delo, ISSN 0350-7521, 13. maj 2014, leto 56, št. 109, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID1536557252]
kategorija: SU

111. ŠKOF, Lenart. Oblastna hiša iz kart. Delo, ISSN 0350-7521, 10. jun. 2014, leto 56, št. 133, str. 5. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/oblastna-hisa-iz-kart.html. [COBISS.SI-ID 1537011908]
kategorija: SU

112. SVETLIČ, Rok. Svetilniki barbarstva v kraljestvu zla : fašizem : vzrok za zadržanost do obsodbe totalitarnih režimov je tudi neizenačevanje boljševizma in nacizma. Delo, ISSN 0350-7521, 24. jul. 2014, leto 56, št. 170, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID1536674500]
kategorija: SU

113. SVETLIČ, Rok. Ničelna toleranca do nasilja : človekove pravice in kaznovalna politika : v Sloveniji je treba začeti razpravo o kaznovalni politiki. Delo, ISSN 0350-7521, 6. sep. 2014, leto 56, št. 207, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536893124]
kategorija: SU

114. ŠKOF, Lenart. Tihotapci v svetu prava. Delo, ISSN 0350-7521, 23. sep. 2014, leto 56, št. 221, str. 5. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/tihotapci-v-svetu-prava.html. [COBISS.SI-ID 1537011140]
kategorija: SU

115. SVETLIČ, Rok. Posameznik in masa brez grudic : zakaj se iz razprave o socialni kapici nismo nič naučili : avtonomni posameznik je pri nas nezaželen. Delo, ISSN 0350-7521, 11. okt. 2014, leto 56, št. 237, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536921284]
kategorija: SU

116. SVETLIČ, Rok. Slovenija kot lupina : odgovornost do obstoja : naš vrednostni sistem ni pravo, ampak moralni fanatizem, ki je oslabil državo. Delo, ISSN 0350-7521, 1. dec. 2014, leto 56, št. 278, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1537140676]
kategorija: SU

117. ŠKOF, Lenart, VIDMAR, Ksenija H., VEZJAK, Boris. Varuh etike v znanosti : naloga ombudsmana bi bila predvsem skrb za zagotavljanje odgovornega delovanja institucij v akademskem svetu. Delo, ISSN 0350-7521, 16. dec. 2014, leto 56, št. 291, str. 5.http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/varuh-etike-v-znanosti.html. [COBISS.SI-ID 1537552580]
kategorija: SU

118. JUHANT, Janez. Resnica, sočutje in tveganje. Demokracija : slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 2014, leto 19, št. 7, str. 48-49, fotogr. [COBISS.SI-ID 6517850]
kategorija: SU

119. JUHANT, Janez. Večno ponavljanje. Demokracija : slovenski politični tednik, ISSN 1408-0494. [Tiskana izd.], 2014, leto 19, št. 31, str. 24-25, fotogr. [COBISS.SI-ID 6622554]
kategorija: SU

120. SVETLIČ, Rok. Origen Aleksandrijski in duh Slovenije : demokratična morala in demokratična ontologija. Pogledi : umetnost, kultura, družba, ISSN 1855-8747. [Tiskana izd.], 12. mar. 2014, letn. 5, št. 5, str. 21-23. [COBISS.SI-ID 1536371140]
kategorija: SU

121. SVETLIČ, Rok. Metoda in resnica v kazenskem postopku. Pravna praksa : PP, ISSN 0352-0730, 5. jun. 2014, leto 33, št. 22, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 1536504772]
kategorija: SU

122. KLUN, Branko. Kaj pomeni misliti : slavnostni govor na Tomaževi proslavi Teološke fakultete Univerze v Ljubljani, 3. marca 2014. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, mar. 2014, št. 47, str. 7-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 6540634]
kategorija: SU

123. ŽALEC, Bojan. Dialoška mentaliteta kot pogoj vladavine prava. Vzgoja : revija za učitelje, vzgojitelje in starše, ISSN 1580-0482, jun. 2014, leto 16, [št.] 62, str. 3-4, ilustr. [COBISS.SI-ID 6596186]
kategorija: SU

1.05 Poljudni članek

124. SVETLIČ, Rok. Rasizem kot vzrok terorističnih napadov v EU. Delo, ISSN 0350-7521, 7. jan. 2017, leto 59, št. 5, str. 5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1539098820]
kategorija: SU

125. SVETLIČ, Rok. Samoumevna pravica države do obstoja. Delo, ISSN 0350-7521, 9. feb. 2017, leto 59, št. 32, str. 5. [COBISS.SI-ID 1539111620]
kategorija: SU

126. SVETLIČ, Rok. Kaj ni Evropska unija?. Delo, ISSN 0350-7521, 9. maj 2017, leto 59, št. 104, str. 5. [COBISS.SI-ID 1539304388]
kategorija: SU

127. ŠKOF, Lenart. Univerza ljubljenega rektorja. Delo, ISSN 0350-7521, 13. maj 2017, leto 59, št. 108, str. 5. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/univerza-ljubljenega-rektorja.html. [COBISS.SI-ID 1540132548]
kategorija: SU

128. SVETLIČ, Rok. Šibkost mišljenja in moralne bližnjice. Delo, ISSN 0350-7521, 15. jun. 2017, leto 59, št. 136, str. 5. [COBISS.SI-ID 1539414468]
kategorija: SU

129. SVETLIČ, Rok. Predsednik države in njegova (ne)avtoriteta. Delo, ISSN 0350-7521, 30. sep. 2017, leto 59, št. 227, str. 5, portret. [COBISS.SI-ID 1539774916]
kategorija: SU

130. SVETLIČ, Rok. Dva dneva Ahmada Shamieha. Delo, ISSN 0350-7521, 20. nov. 2017, leto 59, št. 268, str. 5, ilustr., portret. [COBISS.SI-ID 1539893444]
kategorija: SU

131. SVETLIČ, Rok. Afera PEN in predmoderna morala. Delo, ISSN 0350-7521, 2. avg. 2016, leto 58, št. 178, str. 5. [COBISS.SI-ID 1538549444]
kategorija: SU

132. SVETLIČ, Rok. Monopol nad grozljivim in dostojanstvo. Delo, ISSN 0350-7521, 8. nov. 2016, leto 58, št. 259, str. 5. http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/monopol-nad-grozljivim-in-dostojanstvo.html. [COBISS.SI-ID 1538833348]
kategorija: SU

133. SVETLIČ, Rok. Tukaj stojim. Sodobnost, ISSN 0038-0482, maj 2016, letn. 80, št. 5, str. 616-620. [COBISS.SI-ID 1538585540]
kategorija: SU

134. ŠKOF, Lenart. Zbogom, Univerza!. Delo, ISSN 0350-7521, 18. mar. 2015, leto 57, št. 65, str. 5. [COBISS.SI-ID 1537290436]
kategorija: SU

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

135. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein on faith : certainty, therapy, and theology as grammar. V: VALČOVÁ, Katarína (ur.), VALČO, Michal (ur.). Global and local challenges of the interaction of natural and human sciences : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina. 2017, str. 18, portret. [COBISS.SI-ID 7821146]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

136. JUHANT, Janez. The woman as a bearer of peace in the world. V: KRIENKE, Markus (ur.), KUHN, Elmar (ur.). Two indispensable topoi of interreligious dialogue : new “languages” far beyond the dead ends of dialogue, (Editio Academiae, Vol. 2). Vienna: Tene Quod Bene. 2017, str. 129-138. [COBISS.SI-ID 7740762]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

137. SVETLIČ, Rok. Migracije med pravico do azila in dejstvom države = Migrations between the right to asylum and the fact of the state. V: FILEJ, Bojana (ur.). Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review, 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Maribor: Alma Mater Europea – ECM. 2017, str. 120-126. http://almamater.si/-s292. [COBISS.SI-ID 1579661]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICD

138. GROSEK, Štefan, GROŠELJ, Urh, ORAŽEM, Miha, BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Etične priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. V: GROSEK, Štefan (ur.), LOPUH, Mateja (ur.). 3. seminar etike v intenzivni medicini, maj 2016. Ljubljana: Univerzitetni klinični center. 2016, str. 41-47. [COBISS.SI-ID 3650732]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

139. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Pot pozornosti kot pot opolnomočenja učenke/učenca in kultiviranje sočutnega uma = Mindfulness as a path of empowerment of pupil and cultivation of compassionate mind. V: OREL, Mojca (ur.). Bodite čuječni, poučujte čuječno in učite čuječnost. Polhov Gradec: Eduvision. 2016, str. 108-118. http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20MINDfulness%202016_SLO.pdf. [COBISS.SI-ID 1538825412]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICD

140. KLUN, Branko. L’infini et la passivité : le “tournant” de la pensée de Lévinas après Totalité et infini. V: COHEN, Monique-Lise (ur.), DESOUCHE, Marie-Thérèse (ur.). Emmanuel Lévinas et la pensée de l’infini : actes du colloque international de Toulouse, à l’occasion du 50e anniversaire de Totalité et Infini : département de la recherche et Faculté de Philosophie, Institut catholique de Toulouse, 14 avril 2011, (Collection Humanités). Toulouse: Domuni-Press: Presses universitaires de l’ICT. 2016, str. 27-47. [COBISS.SI-ID 7346522]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICH

141. KLUN, Branko. The mastery of time in modern technology as a challenge for ethics = Manažment času v moderných technológiách ako výzva pre etiku. V: VALČO, Michal (ur.), HAJKO, Dalimír (ur.). Ethical aspects of development and application of new technologies in the context of globalization processes : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina. 2016, str. 31-32, portret. [COBISS.SI-ID 7499098]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

142. SVETLIČ, Rok. Biti-si-odveč : med humanizmom in “humanostjo”. V: ADAM, Frane, GRAFENAUER, Niko. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2016, str. 70-76, 331. [COBISS.SI-ID 1538441156]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela je verificiral OSICH

143. ŠKOF, Lenart. Doba zaskrbljenosti, univerza in etika. V: ADAM, Frane, GRAFENAUER, Niko. Humanizem in humanistika : simpozij. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti. 2016, str. 246-252, 339. [COBISS.SI-ID 1538441668]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela je verificiral OSICH

144. ĆURKO, Bruno, STRAHOVNIK, Vojko. Play as a way to developing critical thinking in ethics education : the example of Ethika project. V: NAGY, Anikó (ur.), SÁNDOR, Pálfi (ur.). Játékkal a világ körül = [Play around the world]. Debreceni = Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó = Debrecen University Press. 2016, str. 5-16. [COBISS.SI-ID 7330394]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela ni verificiran

145. JUHANT, Janez. Ustrahovani narod na poti k resnici in svobodi. V: MAUČEC, Marjan (ur.). Leto 1945 – 70 let potem : [monografija znanstvenih prispevkov]. Ljubljana: Državni svet Republike Slovenije: Študijski center za narodno spravo. 2016, str. 130-141. [COBISS.SI-ID 7445850]
kategorija: 4D; tip dela ni verificiran

146. ŽALEC, Bojan. Cene Logar : od predmetne teorije preko Brentana do marksistične kritike fenomenologije. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija “O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra” na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 171-194, portret. [COBISS.SI-ID 7298138]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

147. STRAHOVNIK, Vojko. Rudolf Trofenik in fenomenologija pravne zavesti. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija “O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra” na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 275-285, portret. [COBISS.SI-ID 7298394]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

148. ŽALEC, Bojan. Lojze Potočnik : oblikovanje, Masarykova filozofija in Ušeničnik. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija “O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra” na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 311-327, portret. [COBISS.SI-ID 7298650]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

149. ŽALEC, Bojan. Jože Premrov : o izseljenski duši. V: URŠIČ, Marko (ur.). Pozabljena generacija filozofov : zbornik razprav s simpozija “O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra” na Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2015. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2016, str. 329-341, portret. [COBISS.SI-ID 7298906]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

150. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ecofeminist theology and it’s ecumenical vision of Christian hospitality. V: ANDRIANOS, Lucas A. (ur.). Proceedings and abstracts, Ecological Theology and Environmental Ethics, ECOTHEE-15, Kolympari, Crete, Greece, Orthodox Academy of Crete (OAC), June 1-5, 2015, (Ecological Theology and Environmental Ethics, Vol. 4). Chania: Orthodox Academy of Crete, Institute of Theology and Ecology. 2016, str. 171-179. [COBISS.SI-ID 1538838980]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela je verificiral OSICH

151. ŽALEC, Bojan. (Ne)združljivost neprednostne ljubezni s prednostnimi ljubeznimi po Kierkegaardu. V: REPAR, Primož (ur.). Kako se izogniti totalitarizmu potrošništva : etika drugosti z zgodovinskega izhodišča : [podvojitev: kako filozofirati po Kierkegaardu?], (Zbirka Revija v reviji, 7), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2015, str. 197-214, 380. [COBISS.SI-ID 59334754]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

152. STRAHOVNIK, Vojko, ĆURKO, Bruno. Ethics education and critical thinking. V: MIKAELIAN, H. S. (ur.). Mathematical education : proceedings of national conference, 22-23 October, 2015 = Matematičeskoe obrazozanie : sbornik dokladov respublikanskoj konferencii, 22-23 oktjabr 2015. Erevan = Yerevan: [s. n.]. 2015, str. 193-197. [COBISS.SI-ID 7435610]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICH

153. STRAHOVNIK, Vojko. Izbrane etične razsežnosti priporočil za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi ob koncu življenja v intenzivni medicini. V: GROŠELJ, Urh (ur.), ORAŽEM, Miha (ur.), GROSEK, Štefan (ur.). 2. simpozij Etika v medicini [z mednarodno udeležbo, posvečen spominu na akademika Jožeta Trontlja]], 2. simpozij Etika v medicini, Ljubljana, 28. april 2014, (Medicinski razgledi, ISSN 0353-3484, Supplement, Letn. 53, 4). Ljubljana: Medicinski razgledi. 2014, letn. 53, supl. 4, str. 21-24. [COBISS.SI-ID6571354]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela je verificiral OSICH

154. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics education in schools – project Ethos. V: Challenges in building child friendly communities : proceedings of International Conference Zadar 2014, Croatia. Slavonski Brod: Europe House. 2014, str. 154-164, ilustr. [COBISS.SI-ID6834522]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICD

155. ŽAKELJ, Tjaša. Searching for love online : some sociological aspects of internet dating. V: TODOROVIĆ, Dragan (ur.), PETROVIĆ, Dalibor (ur.), PRLJA, Dragan (ur.). Internet i društvo : [međunarodni tematski zbornik radova] = Internet and society : [international thematic collection of papers]. Beograd: Srpsko sociološko društvo: Institut za uporedno pravo; Niš: Univerzitet, Filozofski fakultet. 2014, str. 57-74, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1537147588]
kategorija: 4C; tip dela je verificiral OSICD

156. ŽALEC, Bojan. Nazism and Stalinism in the light of Kierkegaard’s thought. V: REPAR, Primož (ur.). New oikonomy of relationships : the neighbour and existential turn, (Special edition of the magazine Apocalypse and The Central European Research Institute Soeren Kierkegaard), (Review within review series, 6). Ljubljana: KUD Apokalipsa: CERI-SK. 2014, str. 65-74. [COBISS.SI-ID 6707802]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

157. ŽALEC, Bojan. Nacizem in stalinizem v luči Kierkegaardove misli. V: REPAR, Primož (ur.). Nova oikonomija odnosov : bližnjik in eksistencialni preobrat, (Zbirka Revija v reviji, 5), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2014, str. 106-115, 723. [COBISS.SI-ID 6687578]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

158. KLUN, Branko. Metodološke predpostavke Kierkegaardove antropologije. V: REPAR, Primož (ur.). Nova oikonomija odnosov : bližnjik in eksistencialni preobrat, (Zbirka Revija v reviji, 5), (Posebna izdaja revije Apokalipsa in Srednjeevropskega raziskovalnega inštituta Soeren Kierkegaard Ljubljana). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard. 2014, str. 376-389, 735. [COBISS.SI-ID 6688090]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

159. ŽALEC, Bojan. Gnostičnost moderne in totalitarizma ter etika spominjanja v luči solidarnega personalizma in misli Erica Voegelina. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta, (Zbirka Totalitarizmi – vprašanja in izzivi, 4). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo. 2014, str. 130-143. [COBISS.SI-ID 38091821]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

160. JUHANT, Janez. Spopad idej/ideologij in resnica sprav. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik prispevkov z znanstvenega posveta, (Zbirka Totalitarizmi – vprašanja in izzivi, 4). Ljubljana: Študijski center za narodno spravo. 2014, str. 202-215. [COBISS.SI-ID 38094893]
kategorija: 4D; tip dela je verificiral OSICH

161. STRAHOVNIK, Vojko. Etika in vrednote v šoli : projekt Ethos. V: OŠLAJ, Borut (ur.), PAVLIHA, Marko (ur.). Svetovni etos in celostna pedagogika. 1. izd. Radovljica: Didakta. 2014, str. 79-86. [COBISS.SI-ID 6795610]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela je verificiral OSICD

162. ŽALEC, Bojan. Vzgoja za kreposti kot osrednji moment solidarno personalističnega pristopa v edukaciji. V: OŠLAJ, Borut (ur.), PAVLIHA, Marko (ur.). Svetovni etos in celostna pedagogika. 1. izd. Radovljica: Didakta. 2014, str. 87-94. [COBISS.SI-ID6795354]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela je verificiral OSICD

163. JUHANT, Janez. Etična pedagogika je dialoška; nedialoška je nečloveška. V: OŠLAJ, Borut (ur.), PAVLIHA, Marko (ur.). Svetovni etos in celostna pedagogika. 1. izd. Radovljica: Didakta. 2014, str. 162-170. [COBISS.SI-ID 6795866]
kategorija: 4NK; zbornik nerecenziranih prispevkov; tip dela je verificiral OSICD

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

164. ŠKOF, Lenart. On new cosmology of mesocosmic rituals. V: God, man and the universe : abstract [!] of 5th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, Tehran, Iran, January 24-25, 2017, 5th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, Tehran, Iran, January 24-25, 2017. Tehran: Iranian Association for Philosophy of Religion: Faculty of World Studies, University of Tehran. [2017], str. 116. [COBISS.SI-ID 1539103940]
kategorija: SU

165. KLUN, Branko. The return of the religious in philosophical thought and its relevance for interreligious dialogue = Vračanje religioznega v filozofski misli in njegov pomen za medverski dialog. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 27-28. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7743834]
kategorija: SU

166. ŽALEC, Bojan. Contemporary cultural frame and religion : secularity and authenticity = Sodobni kulturni okvir in religija : sekularnost in pristnost. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 50-51. http://celje-conference.blogspot.si/p/abstracts_22.html. [COBISS.SI-ID 7747162]
kategorija: SU

167. ŽALEC, Bojan. Religion, inclusivism and exclusivism. Studii si cercetari de antropologie, ISSN 2344-2824, 2017, nr. 5, str. 87. http://journalstudiesanthropology.ro/ro/acasa.html,http://www.journalstudiesanthropology.ro/adm/jsq/kcfinder/upload/files/Nr.%205%2C%202017%20%28Abstracts%29.pdf. [COBISS.SI-ID 7728986]
kategorija: SU

168. ŽALEC, Bojan. Wittgenstein in Ule o veri. V: Filozofski simpozij o delu prof. dr. Andreja Uleta = Symposium in honor of prof. dr. Andrej Ule : Modra soba, Filozofska fakulteta, UL, petek, 8. 4. 2016 in sobota, 9. 4. 2016. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti in Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 2016, str. [12]. http://www.ff.uni-lj.si/Portals/0/Dokumenti/Novice/April%202016%20OK/simpozij%20ule%20program%20in%20povzetki.pdf. [COBISS.SI-ID7216218]
kategorija: SU

169. STRAHOVNIK, Vojko. Cosmopolitan justice, borders and hospitality. Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X. [Tiskana izd.], 2016, letn. 21, [št.] 3, str. 63. [COBISS.SI-ID 7318618]
kategorija: SU

170. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Women’s voices and vulnerability : invisible and visible obstacles. V: ŠKOF, Lenart (ur.), BJELICA, Maja (ur.). International conference “borders/debordering”, Towards a new world of culture of hospitality, Gozd Martuljek, June 30-July 3, 2016 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca “meje/odmejitev”, naproti novi svetovni kulturi gostoljubja, Gozd Martuljek, 30. junij-3. julij 2016 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale “confini/deconfinamento” verso una nuova cultura mondiale dell’ospitalità, Gozd Martuljek, 30 giugno-3 luglio 2016 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 21 (2016), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2016, str. 35. [COBISS.SI-ID1538545092]
kategorija: SU

171. STRAHOVNIK, Vojko. Cosmopolitan justice, borders, and hospitality. V: ŠKOF, Lenart (ur.), BJELICA, Maja (ur.). International conference “borders/debordering”, Towards a new world of culture of hospitality, Gozd Martuljek, June 30-July 3, 2016 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca “meje/odmejitev”, naproti novi svetovni kulturi gostoljubja, Gozd Martuljek, 30. junij-3. julij 2016 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale “confini/deconfinamento” verso una nuova cultura mondiale dell’ospitalità, Gozd Martuljek, 30 giugno-3 luglio 2016 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 21 (2016), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2016, str. 63. [COBISS.SI-ID 1538546116]
kategorija: SU

172. SVETLIČ, Rok. Debordering and its limits. V: ŠKOF, Lenart (ur.), BJELICA, Maja (ur.). International conference “borders/debordering”, Towards a new world of culture of hospitality, Gozd Martuljek, June 30-July 3, 2016 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca “meje/odmejitev”, naproti novi svetovni kulturi gostoljubja, Gozd Martuljek, 30. junij-3. julij 2016 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale “confini/deconfinamento” verso una nuova cultura mondiale dell’ospitalità, Gozd Martuljek, 30 giugno-3 luglio 2016 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 21 (2016), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2016, str. 64. [COBISS.SI-ID 1538546372]
kategorija: SU

173. ŠKOF, Lenart. On migration, extreme vulnerability, and new material ethics of hospitality. V: ŠKOF, Lenart (ur.), BJELICA, Maja (ur.). International conference “borders/debordering”, Towards a new world of culture of hospitality, Gozd Martuljek, June 30-July 3, 2016 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca “meje/odmejitev”, naproti novi svetovni kulturi gostoljubja, Gozd Martuljek, 30. junij-3. julij 2016 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale “confini/deconfinamento” verso una nuova cultura mondiale dell’ospitalità, Gozd Martuljek, 30 giugno-3 luglio 2016 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 21 (2016), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2016, str. 67. [COBISS.SI-ID1538546628]
kategorija: SU

174. SVETLIČ, Rok. Filozofski koncept meje in fašizem. V: PELIKAN, Egon (ur.). Obmejni fašizem : kulturna in socialna zgodovina : zbornik povzetkov, Koper, 20. in 21. junij 2016. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales. 2016. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/obmejni-fasizem-kulturna-in-socialna-zgodovina-zbo-2051. [COBISS.SI-ID 1538511556]
kategorija: SU

175. ŽAKELJ, Tjaša. Ženske in obmejni fašizem : sociološki pregled nagovarjanja žensk k uresničevanju njihovih družbenih vlog v revijah Edinost in Goriška straža med leti 1920 in 1928. V: PELIKAN, Egon (ur.). Obmejni fašizem : kulturna in socialna zgodovina : zbornik povzetkov, Koper, 20. in 21. junij 2016. Koper: Znanstveno-raziskovalno središče, Inštitut za zgodovinske študije, Univerzitetna založba Annales. 2016. http://www.zrs.upr.si/monografije/single/obmejni-fasizem-kulturna-in-socialna-zgodovina-zbo-2051. [COBISS.SI-ID 1538516676]
kategorija: SU

176. JUHANT, Janez. Sacrifice of children = Žrtvovanje otrok. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 27-29. [COBISS.SI-ID 7447898]
kategorija: SU

177. STRAHOVNIK, Vojko. Intellectual humility, shame, forgiveness, and self-sacrifice = Intelektualna ponižnost, sram, odpuščanje in samožrtvovanje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 57-58. [COBISS.SI-ID 7449946]
kategorija: SU

178. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, love and sacrifice = Kierkegaard, ljubezen in žrtvovanje. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 63-63. [COBISS.SI-ID 7450714]
kategorija: SU

179. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics and ontology : twin moral earth arguments and Putnam’s rejection of ontology. V: Putnamova pot : mednarodna konferenca, Maribor, 15.11. – 16.11.2016 : zbornik povzetkov = Putnam’s path : International Conference : abstracts booklet. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti; Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo. 2016, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 7485274]
kategorija: SU

180. ŽALEC, Bojan. Compatibility of semantic externalism and creationist theism. V: Putnamova pot : mednarodna konferenca, Maribor, 15.11. – 16.11.2016 : zbornik povzetkov = Putnam’s path : International Conference : abstracts booklet. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti; Maribor: Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Oddelek za filozofijo. 2016, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 7485018]
kategorija: SU

181. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Noncognitivism and moderate error theory. V: RoME. [S. l.: s. n. 2016?], str. 14. [COBISS.SI-ID 7344730]
kategorija: SU

182. KLUN, Branko. The varieties of philosophical transcendence : a challenge for theology = Raznolikost filozofske transcendence : izziv za teologijo. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016], str. 4-5. [COBISS.SI-ID7215194]
kategorija: SU

183. ŠKOF, Lenart. The touch of grace : an interval in ethics = Dotik milosti : interval etike. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016], str. 5-6. [COBISS.SI-ID 1538936772]
kategorija: SU

184. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Gender dialogue and the search for the feminine in contemporary postmodern theology = Dialog med spoloma in iskanje femininosti sodobne postmoderne teologije. V: Scientific opening meeting The return of the religious in postmodern thought : explorations between philosophy and theology : Ljubljana, 20th Apr. 2016 = Otvoritveni znanstveni posvet Vračanje religioznega v postmoderni misli : raziskovanja med filozofijo in teologijo : Ljubljana, 20. apr. 2016. [Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016], str. 7-8. [COBISS.SI-ID 1538937028]
kategorija: SU

185. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Eco-feminist ethics of interdependence. V: CZARNOCKA, Malgorzata (ur.). Values and ideals : theory and praxis. abstracts, (Dialogue and Universalism, ISSN 1234-5792). [Warszawa]: Institute of philosophy and sociology of the Polish academy of sciences: Phylosophy for dialogue foundation. 2016, str. 136-137. [COBISS.SI-ID 1538685380]
kategorija: SU

186. ŠKOF, Lenart. Etična anatomija telesa = L’anatomie éthique du corps. V: Vzajemna delitev v zdravstvu = Le partage en médecine : [zbornik povzetkov]. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru. 2016, str. [6]. [COBISS.SI-ID1538826948]
kategorija: SU

187. LENARČIČ, Blaž, ŽAKELJ, Tjaša. Otroci brez spremstva v Sloveniji : vsakdanji izzivi in predlogi za izboljšave. V: PEVEC SEMEC, Katica (ur.), RUTAR ILC, Zora (ur.), ZALOŽNIK, Petra (ur.). Zbornik povzetkov. 1. izd. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 2016, str. 25. [COBISS.SI-ID 1538365636]
kategorija: SU

188. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Intercultural visuality of women’s spirituality. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 13. [COBISS.SI-ID 1537718724]
kategorija: SU

189. JUHANT, Janez. Cultural dialogue as a possibility for human development. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 18. [COBISS.SI-ID 6906970]
kategorija: SU

190. KLUN, Branko. J.-L. Marion’s creative hermeneutics of the visible : between the idol and icon. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 21. [COBISS.SI-ID 6907226]
kategorija: SU

191. STRAHOVNIK, Vojko. Moral perception, moral intuition, disagreement and dialogue. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 41. [COBISS.SI-ID 6907482]
kategorija: SU

192. SVETLIČ, Rok. The violence as the symptom of weak thinking. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 42. [COBISS.SI-ID 1537718980]
kategorija: SU

193. ŽALEC, Bojan. (Inter-cultural) communication in the age of technical images. V: BAREVIČIUTE, Jovile (ur.), JUZEFOVIČ, Agnieška (ur.). Conference paper abstracts : International conference Visuality 2015: Intercultural creative discourses, 23-24 April 2015 Vilnius. [S. l.: s. n.]. 2015, str. 48. [COBISS.SI-ID 6907738]
kategorija: SU

194. JUHANT, Janez. From religious observance to ideological pressure and back to the sound policy of cooperation. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2015], str. 6-7. [COBISS.SI-ID 7060314]
kategorija: SU

195. KLUN, Branko. Metaphysics, violence, and postmodern democracy. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2015], str. 7. [COBISS.SI-ID 7060570]
kategorija: SU

196. STRAHOVNIK, Vojko. Religious commitment, divine command, rationality and moral dialogue : some reflections on objectivity of morality. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2015], str. 8. [COBISS.SI-ID 7060826]
kategorija: SU

197. ŽALEC, Bojan. Extreme Islamism from the point of view of totalitarianism and fundamentalism. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2015], str. 10. [COBISS.SI-ID 7061082]
kategorija: SU

198. LENARČIČ, Blaž, MEDARIĆ, Zorana, SEDMAK, Mateja, ŽAKELJ, Tjaša. Unaccompanied minors in Slovenia : principle of the best interest of the child between theory and practice. V: GORNIK, Barbara (ur.), et al. International Conference Children and Young People on the Move: Towards a More Precise Definition of Their Best Interests, Portorož (Slovenia), November 19-20, 2015 : [programme and abstracts], International Conference Children and Young People on the Move: Towards a More Precise Definition of Their Best Interests, Portorož (Slovenia), November 19-20, 2015. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2015, str. 23-24. [COBISS.SI-ID 1538014660]
kategorija: SU

199. ŽALEC, Bojan. Man and technical images : dialogue and humanity in the light of Vilém Flusser’s thought. V: CENTA, Mateja (ur.), GODAWA, Marcin (ur.). International interdisciplinary conference Image and man – correlations, Celje, Apr. 13th-14th 2015. [S. l.: s. n. 2015], str. 10-11. [COBISS.SI-ID 6890586]
kategorija: SU

200. KLUN, Branko. Love and truthfulness in Marion’s The erotic phenomenon = Ljubezen in resnica v Marionovem delu Erotični fenomen. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 7058522]
kategorija: SU

201. STRAHOVNIK, Vojko. Historical truth and integrity = Zgodovinska resnica in integriteta. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 26. [COBISS.SI-ID 7059290]
kategorija: SU

202. ŽALEC, Bojan. Either (violent) hypocrisy and (self-)deception, or permissive passivity : is there a third way possible? = Ali (nasilna) hinavščina in (samo)prevara ali vseodpuščajoča pasivnost : je možna tretja pot?. V: ŽALEC, Bojan (ur.), CENTA, Mateja (ur.).International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.]. 2015, str. 28-29. [COBISS.SI-ID 7059802]
kategorija: SU

203. HORGAN, Terry, POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko, TIMMONS, Mark. Epistemic quasi-agency in the space of reasons. V: The intersection of epistemology and philosophy of mind = Med epistemologijo in filozofijo duha. [S. l.]: Slovenian Society for Analytic Philosophy, Department of philosophy, Faculty of Arts, Maribor: = Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, Oddelek za filozofijo, Filozofska fakulteta Maribor. 2015, str. 11. [COBISS.SI-ID 6935642]
kategorija: SU

204. JUHANT, Janez. Ustrahovani narod na poti k resnici in svobodi. V: KERŠIČ, Marta Milena (ur.). Leto 1945 – 70 let potem : zbornik povzetkov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo. 2015, str. 7. [COBISS.SI-ID 6939994]
kategorija: SU

205. ŽAKELJ, Tjaša, LENARČIČ, Blaž. The long and winding road : determination of best interest of unaccompanied minors in Slovenia. V: GARCÍA CASTAÑO, Francisco Javier (ur.). Resúmenes de ponencias y comunicaciones del VIII Congreso sobre migraciones internacionales en España, Granada, 16-18 de septiembre de 2015, VIII Congreso sobre migraciones internacionales en España, Granada, 16-18 de septiembre de 2015. Granada: Instituto migraciones de la Universidad de Granada. 2015, str. 182-183. [COBISS.SI-ID 1537812676]
kategorija: SU

206. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Stereotip “tradicionalnih” (krščanskih) družinskih vrednot. V: FRLEŽ, Patricija (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Sociologija med produkcijo vednosti in so-oblikovanjem družbe = Sociology between producing knowledge and shaping society : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo. 2015, str. 8. [COBISS.SI-ID 1537978052]
kategorija: SU

207. LENARČIČ, Blaž, ŽAKELJ, Tjaša. Določanje najboljših koristi mladoletnih migrantov brez spremstva v Sloveniji : sistemski vidik. V: FRLEŽ, Patricija (ur.), KOGOVŠEK, Tina (ur.). Sociologija med produkcijo vednosti in so-oblikovanjem družbe = Sociology between producing knowledge and shaping society : zbornik povzetkov. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo. 2015, str. 24-25. [COBISS.SI-ID 1537979332]
kategorija: SU

208. JUHANT, Janez. The true nature of person = Prava priroda osobe. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 23. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 21.-27. rujna 2014 = 23rd days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 21-27, 2014 = 23. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 21.-27. September 2014 = 23. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 21-27 settembre 2014, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus, 21), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 23). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. [2014], str. 87-88. [COBISS.SI-ID 6682458]
kategorija: SU

209. KLUN, Branko. Lässt sich di Welt “verzeitlichen”? : zu Heideggers Analyse der Welt in Sein und Zeit = Može li se svijet “ovremeniti”? : o Heideggerovoj analizi svijeta u Bitku i vremenu. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 23. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 21.-27. rujna 2014 = 23rd days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 21-27, 2014 = 23. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 21.-27. September 2014 = 23. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 21-27 settembre 2014, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus, 21), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 23). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. [2014], str. 92. [COBISS.SI-ID 6682970]
kategorija: SU

210. STRAHOVNIK, Vojko. The World and truth as indirect correspondence = Svijet i istina kao indirektna korespondencija. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 23. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 21.-27. rujna 2014 = 23rd days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 21-27, 2014 = 23. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 21.-27. September 2014 = 23. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 21-27 settembre 2014, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus, 21), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 23). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. [2014], str. 128-129. [COBISS.SI-ID 6683226]
kategorija: SU

211. ŽALEC, Bojan. On why semantic externalism, creationist theism and personalism fit together very well = Zašto semantički eksternalizam, kreacionistički teizam i personalizam idu zajedno. V: ZAGORAC, Ivana (ur.). 23. dani Frane Petrića, Cres, Hrvatska, 21.-27. rujna 2014 = 23rd days of Frane Petrić, Cres, Croatia, September 21-27, 2014 = 23. Frane-Petrić-Tage, Cres, Kroatien, 21.-27. September 2014 = 23. giorni di Francesco Patrizi, Cherso, Croazia, 21-27 settembre 2014, (Biblioteka Filozofski glasnik, ISSN 1848-2236, Libellus, 21), (Dani Frane Petrića, ISSN 1848-2228, 23). Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. [2014], str. 148. [COBISS.SI-ID 6683738]
kategorija: SU

212. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics education in schools – project Ethos. V: Challenges in building child – friendly communities : conference, October 10-12, 2014, Zadar (Croatia). [S. l.: s. n. 2014?], str. 25. [COBISS.SI-ID 6700378]
kategorija: SU

213. SVETLIČ, Rok. The Language as the Existence of the Notion. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.). Democracy and the Public = Demokratie und Öffentlichkeit. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. 2014, str. 33. [COBISS.SI-ID 1536953796]
kategorija: SU

214. JUHANT, Janez. Vloga etike za oblikovanje zdravega osebnega in družbenega smisla življenja. V: Družba ni zdrava, je pa ozdravljiva (Viktor Frankl) : logoterapevtski simpozij, Uršulinski kulturni center, 14. junij 2014. [S. l.: s. n. 2014], str. 10. [COBISS.SI-ID6595418]
kategorija: SU

215. SZALMA, Eva, STRAHOVNIK, Vojko, et al. Support to early educators to face contemporary issues : media education and values. V: MOREIRA, António (ur.), SZUCS, András (ur.), MÁZÁR, Ildikó (ur.). E-learning at work and the workplace : from education to employment and meaningful work with ICTs : book of abstracts : including the collection of “synergy” synopses. Budapest: European Distance and E-learning Network. 2014, str. 63. [COBISS.SI-ID 6597466]
kategorija: SU

216. STRAHOVNIK, Vojko. Accepting cognitive expressivism in light of error theory. V: Ethical issues : theoretical & applied. [S. l.: s. n. 2014], str. [14]. [COBISS.SI-ID 6594906]
kategorija: SU

217. STRAHOVNIK, Vojko. Shame and the process of reconciliation. V: The ethics of war and peace. [S. l.: s. n. 2014], str. 63-64. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/Aktualno/Societas_Ethica_Conference_Booklet2014.pdf. [COBISS.SI-ID 6669402]
kategorija: SU

218. ŽALEC, Bojan. Personalism, transcendence and God in Irigaray’s thought. V: Faces of women : in search of positive prospects. Kraków: [s. n.]. 2014, f. [3]. [COBISS.SI-ID 6756186]
kategorija: SU

219. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. The godess Gaia and earth healing spirituality of peace. V: ŠKOF, Lenart (ur.). International Conference The poesis of peace, Gozd Martuljek, May 15-18, 2014 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca Poezija miru, Gozd Martuljek, 15. – 18. maj 2014 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale La poesia della pace, Gozd Martuljek, 15-18 maggio 2014 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 19 (2014), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2014, str. 32. [COBISS.SI-ID 1536569284]
kategorija: SU

220. STRAHOVNIK, Vojko. Phenomenology, ontology, and morality of guilt and shame in the processes of reconciliation. V: ŠKOF, Lenart (ur.). International Conference The poesis of peace, Gozd Martuljek, May 15-18, 2014 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca Poezija miru, Gozd Martuljek, 15. – 18. maj 2014 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale La poesia della pace, Gozd Martuljek, 15-18 maggio 2014 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 19 (2014), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2014, str. 55. [COBISS.SI-ID 54575714]
kategorija: SU

221. SVETLIČ, Rok. The ontology of peace : the notion between freedom and violence. V: ŠKOF, Lenart (ur.). International Conference The poesis of peace, Gozd Martuljek, May 15-18, 2014 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca Poezija miru, Gozd Martuljek, 15. – 18. maj 2014 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale La poesia della pace, Gozd Martuljek, 15-18 maggio 2014 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 19 (2014), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2014, str. 56. [COBISS.SI-ID 1536570820]
kategorija: SU

222. ŠKOF, Lenart. On sacred genealogies in Antigone and Savitri. V: ŠKOF, Lenart (ur.). International Conference The poesis of peace, Gozd Martuljek, May 15-18, 2014 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca Poezija miru, Gozd Martuljek, 15. – 18. maj 2014 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale La poesia della pace, Gozd Martuljek, 15-18 maggio 2014 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, ISSN 2232-349X, letn. 19 (2014), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče. 2014, str. 58. [COBISS.SI-ID 1536571076]
kategorija: SU

223. STRAHOVNIK, Vojko. Transnational law, global justice, and agents of justice : an ethical case for responsibility of transnational coprorations. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Legal and philosophical challenges of transnational law = Pravni in filozofski izzivi transnacionalnega prava. Brdo pri Kranju: [s. n.]. 2014, str. 14. [COBISS.SI-ID 6747738]
kategorija: SU

224. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Mindfulness as a path of empowerment of women. V: Mindfulness, Education and Transformation : International Conference, Wollongong, Sep. 5-7, 2014. Wollongong (Australia): Nan Tien Institute; Ljubljana: Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani. 2014, str. 6. [COBISS.SI-ID 1536893380]
kategorija: SU

225. JUHANT, Janez. Transition – a challenging path from paralysed humanity to members of a democratic culture = Tranzicija – zahtevna pot od pohabljenega človeka k osebi demokratične kulture. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religions and ideologies, peace or violence? : pathways towards local/global empathy and justice : [international scientific conference], Ljubljana, November 6th-8th 2014 = Religije in ideologije, mir ali nasilje? : poti k lokalni/globalni empatiji in pravičnosti : [mednarodna znanstvena konferenca], Ljubljana, 6.-8. november 2014. [S. l.: s. n. 2014?], str. 13. [COBISS.SI-ID 6725466]
kategorija: SU

226. STRAHOVNIK, Vojko. Rationality of religious commitment, fundamentalism, and new religious intolerance = Racionalnost religiozne zavezanosti, fundamentalizem in nova religiozna nestrpnost. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religions and ideologies, peace or violence? : pathways towards local/global empathy and justice : [international scientific conference], Ljubljana, November 6th-8th 2014 = Religije in ideologije, mir ali nasilje? : poti k lokalni/globalni empatiji in pravičnosti : [mednarodna znanstvena konferenca], Ljubljana, 6.-8. november 2014. [S. l.: s. n. 2014?], str. 21-22. [COBISS.SI-ID 6726490]
kategorija: SU

227. ŽALEC, Bojan. Divine foundations of love and autonomy by Kierkegaard : some implications from the point of view of violence and politics = Božanska utemeljenost ljubezni in avtonomije po Kierkegaardu : nekatere implikacije z vidika nasilja in politike. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religions and ideologies, peace or violence? : pathways towards local/global empathy and justice : [international scientific conference], Ljubljana, November 6th-8th 2014 = Religije in ideologije, mir ali nasilje? : poti k lokalni/globalni empatiji in pravičnosti : [mednarodna znanstvena konferenca], Ljubljana, 6.-8. november 2014. [S. l.: s. n. 2014?], str. 23-24. [COBISS.SI-ID 6726746]
kategorija: SU

228. KLUN, Branko. Ideology and idolatry : a challenge for Christianity = Ideologija in idolatrija kot izziv za krščanstvo. V: MARTINJAK, Ana (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religions and ideologies, peace or violence? : pathways towards local/global empathy and justice : [international scientific conference], Ljubljana, November 6th-8th 2014 = Religije in ideologije, mir ali nasilje? : poti k lokalni/globalni empatiji in pravičnosti : [mednarodna znanstvena konferenca], Ljubljana, 6.-8. november 2014. [S. l.: s. n. 2014?], str. 33. [COBISS.SI-ID 6728026]
kategorija: SU

229. ŽALEC, Bojan. Moderna, marksizem ter zgodovina : o oblikovanju ustrezne kulture in etike spomina. V: ČOH KLADNIK, Mateja (ur.). Revolucionarno nasilje, sodni procesi in kultura spominjanja : zbornik povzetkov referatov. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo. 2014, str. 20. [COBISS.SI-ID 6685274]
kategorija: SU

230. POTRČ, Matjaž, STRAHOVNIK, Vojko. Cognitive expressivism as revolutionary proposal. V: RoME 7. [S. l.: s. n. 2014?], str. 36. [COBISS.SI-ID 6664794]
kategorija: SU

231. STRAHOVNIK, Vojko. Wittgenstein, Dunajski krog in moralna teorija. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Simpozij o filozofiji Ludwiga Wittgensteina ob izidu knjige Proti meji smisla: razprave k Logično filozofskem traktatu (Borut Cerkovnik), 7. maj 2014, Filozofska fakulteta, Ljubljana. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti. 2014, str. 6-7. [COBISS.SI-ID 6596954]
kategorija: SU

232. ŠKOF, Lenart. Pojem Boga v Deweyjevi filozofiji religije ter njegove etične in vzgojne uporabe = The concept of God in Deweyʼs philosophy of religion and its ethical and educational usages. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.). Teologija v dialogu : zbornik povzetkov = Theology in dialogue : book of abstracts. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru: = University of Ljubljana, Faculty of Theology, maribor Unit: Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog: = Stanko Janežič Institute for Ecumenical Theology and inter-Religious Dialogue. 2014, str. 52. [COBISS.SI-ID 10118659]
kategorija: SU

233. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Dialog in gostoljubje krščanskega ekofeminizma = Dialog and hospitality of christian ecofeminism. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.). Teologija v dialogu : zbornik povzetkov = Theology in dialogue : book of abstracts. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru: = University of Ljubljana, Faculty of Theology, maribor Unit: Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog: = Stanko Janežič Institute for Ecumenical Theology and inter-Religious Dialogue. 2014, str. 58. [COBISS.SI-ID 10119939]
kategorija: SU

234. ŽALEC, Bojan. Ljubezen, jaz, mi in drugi v luči Kierkegaardove misli = Love, me, us and the other(s) in the light of Kierkegaard’s thought. V: SKRALOVNIK, Samo (ur.). Teologija v dialogu : zbornik povzetkov = Theology in dialogue : book of abstracts. [Maribor]: Univerza v Ljubljani, Teološka fakulteta, Enota v Mariboru: = University of Ljubljana, Faculty of Theology, maribor Unit: Inštitut Stanka Janežiča za ekumensko teologijo in medreligijski dialog: = Stanko Janežič Institute for Ecumenical Theology and inter-Religious Dialogue. 2014, str. 64. [COBISS.SI-ID 6703962]
kategorija: SU

235. ŠKOF, Lenart. Antigone, Savitri and Mary : sexual difference and cosmic order in Irigaray. V: Topologies of sexual difference : Luce Irigaray Circle Conference, Melbourne, Australia, 10 to 12 December 2014. [S. l.: s. n.]. 2014, str. 31. [COBISS.SI-ID1537105092]
kategorija: SU

236. SVETLIČ, Rok. Asimetrična časovnost novoveškega subjekta kot strukturna ovira za spoštovanje prava = Asymmetrical Temporality of the Cartesian Subject as the Structural Obstacle for the Authority of Law. V: FRLAN, Nina (ur.), KLOPČIČ, Luka (ur.). Zbornik. Ljubljana: Svetovni slovenski kongres: = Slovenian World Congress. 2014, str. 87-89, portret. [COBISS.SI-ID 1536892612]
kategorija: SU

1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

237. ŽAKELJ, Tjaša. Projekt JudEx+ : za otrokom prijazno pravosodje v primerih spolnih zlorab otrok. V: DURIĆ, Džemal (ur.), KOPOREC, Aleksander (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija. 2016, str. 26.http://intranet.policija.mnz.sigov.si/attachments/article/9002/Zbornik%20povzetkov%20PDF.pdf. [COBISS.SI-ID 1538495172]
kategorija: SU

238. STRAHOVNIK, Vojko. Sprava, resnica, pravičnost in sram. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 6997082]
kategorija: SU

239. KLUN, Branko. Totalitarni sistem in zmaličenje obličja. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 21-22. [COBISS.SI-ID 6997338]
kategorija: SU

240. JUHANT, Janez. Naš dolg do nasilno pomorjenih. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 26-27. [COBISS.SI-ID 6997594]
kategorija: SU

241. JUHANT, Janez. Slovenci nasilno potisnjeni v “čas skrajnosti”. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 37-38. [COBISS.SI-ID 6998106]
kategorija: SU

242. ŽALEC, Bojan. Narava totalitarnega nasilja : organizirani genocid in povojna anarhija sta dve različni stvari. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 68-70. [COBISS.SI-ID 6998874]
kategorija: SU

243. JUHANT, Janez. Osebna in narodna sprava ter naloga države. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 87-89. [COBISS.SI-ID 7000154]
kategorija: SU

1.16 Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

244. JUHANT, Janez. Ali je in kako je in naj bo Evropa krščanska?. V: JUHANT, Janez (ur.), PEVEC ROZMAN, Mateja (ur.). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 12-34, 140. [COBISS.SI-ID 7752026]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

245. ŽALEC, Bojan. Evropsko državljanstvo in vrline. V: JUHANT, Janez (ur.), PEVEC ROZMAN, Mateja (ur.). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 67-80, 141-142. [COBISS.SI-ID 7752282]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICD

246. STRAHOVNIK, Vojko. Nekaj premislekov o vlogi in pomeni civilne družbe v javnem življenju. V: JUHANT, Janez (ur.), PEVEC ROZMAN, Mateja (ur.). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 88-98, 143. [COBISS.SI-ID 7752538]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICD

247. KRALJ, Ana, ŽAKELJ, Tjaša. Interethnic conflicts and ethnic victimization in Slovenian schools. V: HUSSO, Marita (ur.). Interpersonal violence : differences and connections, (Routledge advances in sociology, 199). London; New York: Routledge. 2017, str. 153-169, ilustr. [COBISS.SI-ID 34652509]
kategorija: 3B; tip dela ni verificiran

248. ŽALEC, Bojan. Nacizmus a stalinizmus vo svetle Kierkegaardovej myšlienky. V: KRÁLIK, Roman (ur.). Kierkegaard and the crisis of the contemporary world = Kierkegaard a kríza súčasného sveta, (Acta Kierkegaardiana Series, Supplement, vol. 6). Toronto: Kierkegaard Circle; Nitra: Central European Research Institute of Søren Kierkegaard. 2017, str. 336-346. [COBISS.SI-ID 7655258]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

249. ŠKOF, Lenart. On sacred genealogies in Antigone and Savitri. V: GIESEN, Klaus-Gerd (ur.), KERSTEN, Carool (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). The poesis of peace : narratives, cultures, and philosophies. London [i. e.] Abingdon; New York (NY): Routledge. 2017, str. 68-77. [COBISS.SI-ID 1539241924]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

250. KLUN, Branko. Transcendenca po koncu metafizike in religija po koncu sekularizma. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 11-18, 106, 109. [COBISS.SI-ID 7726170]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

251. ŽALEC, Bojan. Solidarni personalizem in religija kot dejavnika sožitja in človečnosti. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 19-42. [COBISS.SI-ID 7726426]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

252. JUHANT, Janez. Odnosi, nasilje, religija. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 43-66. [COBISS.SI-ID7726682]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

253. ŠKOF, Lenart. Razmišljanje za mir : triade in nova kozmologija mezokozmosa. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 67-75, 107, 110, ilustr. [COBISS.SI-ID 1539854020]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

254. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Metafizična intersubjektivnost ženske duhovnosti kot skupna etična platforma za osebno rast, medkulturni in medreligijski dialog. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 76-86, 107, 110-111. [COBISS.SI-ID 1539855044]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

255. STRAHOVNIK, Vojko. Religija kot dejavnik ponižnosti in dialoga. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 86-96. [COBISS.SI-ID 7726938]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

256. SVETLIČ, Rok. Govorica in totalitarizem. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 97-105, 108, 111. [COBISS.SI-ID 1539855300]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

257. ŽALEC, Bojan. Human refusal of the basic truth about self as the origin of violence. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology Ost-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 29-39, tabela. [COBISS.SI-ID 7539546]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

258. STRAHOVNIK, Vojko. Truth, history, integrity, and reconciliation. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology Ost-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 75-83. [COBISS.SI-ID 7540314]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

259. SEDMAK, Mateja, LENARČIČ, Blaž, MEDARIĆ, Zorana, ŽAKELJ, Tjaša. ‘Not our children’ : unaccompanied minor asylum seekers in Slovenia. V: SEDMAK, Mateja (ur.), SAUER, Birgit (ur.), GORNIK, Barbara (ur.). Unaccompanied children in European migration and asylum practices : in whose best interests?, (Routledge research in asylum, migration and refugee law). London; New York: Routledge, 2017, str. 110-133. [COBISS.SI-ID 1539560132]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICD

260. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Women, war, and religion : between violence and religious peace-building. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), ZALTA, Anja (ur.), LAMBERGER KHATIB, Maja (ur.). Women against war system, (Philosophy in dialogue, vol. 4). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 9-18. [COBISS.SI-ID 1540118980]
kategorija: 3C; tip dela ni verificiran

261. STRAHOVNIK, Vojko. Ethics and values education. Encyclopedia of educational philosophy and theory. Continuously updated ed., 2016, str. 1-6. http://link.springer.com/referencework/10.1007/978-981-287-532-7/page/5, doi: 10.1007/978-981-287-532-7_167-1. [COBISS.SI-ID 7391322]
kategorija: 3D; tip dela je verificiral OSICH

262. JUHANT, Janez. Religion and violence : the case of wars in the former Yugoslavia. V: PALAVER, Wolfgang (ur.). The European wars of religion : an interdisciplinary reassessment of sources, interpretations, and myths. Farnham; Burlington: Ashgate. cop. 2016, str. 219-245. [COBISS.SI-ID 7159898]
kategorija: 3B; tip dela ni verificiran

263. ŽALEC, Bojan. Philosophy as conceptual enrichment, and as rationality without rationalism and classical foundationalism. V: OSLIĆ, Josip (ur.). Filozofija i teologija u kontekstu znanstveno-tehničke civilizacije : zbornik radova, (Zbornici radova Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2). Zagreb: Katolički bogoslovni fakultet: Kršćanska sadašnjost. 2016, str. 117-137. [COBISS.SI-ID 7217242]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

264. JUHANT, Janez. From ideological pressure to the sound policy of cooperation. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 13-22. [COBISS.SI-ID 7522138]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

265. ŽALEC, Bojan. Radical Islamism and totalitarianism. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 23-34. [COBISS.SI-ID 7521370]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICD

266. ŠKOF, Lenart. Faith and humility : on the future of theology of religions. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 35-46, 102. [COBISS.SI-ID 1539039172]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICD

267. KLUN, Branko. Metaphysics, violence, and Vattimo’s postmodern democracy. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 47-56. [COBISS.SI-ID 7521626]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

268. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. “Power over” hierarchical domination : a stem cell of violence. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 73-84, 103-104. [COBISS.SI-ID 1539039428]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICD

269. SVETLIČ, Rok. The communist hypothesis and the Second Vatican Council. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 85-90, 104. [COBISS.SI-ID 1539039684]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICD

270. STRAHOVNIK, Vojko. Religion, global justice and hospitality. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 91-100. [COBISS.SI-ID 7521882]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

271. KLUN, Branko. Heidegger und die Säkularisierung der christlichen Zeiterfahrung. V: APPEL, Kurt (ur.), DIRSCHERL, Erwin (ur.). Das Testament der Zeit : die Apokalyptik und ihre gegenwärtige Rezeption, (Quaestiones disputatae, 278). Freiburg; Basel; Wien: Herder. 2016, str. 37-56. [COBISS.SI-ID 7347034]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

272. JUHANT, Janez. Transition (in Slovenia) : a challenging path from paralysed humanity to members of a democratic culture. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 17-25, 193. [COBISS.SI-ID 7134810]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

273. ŽALEC, Bojan. Origins of nihilism and instrumentalism and the ways to overcome them : the importance of backgrounds. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 49-58, 195. [COBISS.SI-ID 7135322]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

274. KLUN, Branko. Ideology and idolatry : a challenge for Christianity. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 59-65, 195-196. [COBISS.SI-ID 7135578]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

275. STRAHOVNIK, Vojko. Beyond new religious intolerance. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 67-75, 196. [COBISS.SI-ID 7135834]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

276. JUHANT, Janez. Gosar in evropski krščanski sodobniki. V: GAŠPARIČ, Jure (ur.), VEBER, Alenka (ur.). Dr. Andrej Gosar : (1887-1970). Celje: Celjska Mohorjeva družba: Društvo Mohorjeva družba. 2015, str. 201-219. [COBISS.SI-ID 7027290]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

277. ŽALEC, Bojan. Solidary personalism, (T)transcendence and God in Irigaray’s thought. V: GERJOLJ, Stanko (ur.), GODAWA, Marcin (ur.). Faces of women : in search of positive prospects. Krakow: The Pontifical University of John Paul II Press. 2015, str. 32-51. [COBISS.SI-ID 7199066]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

278. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Speech and voices : the recognised metaphors for power. V: ULE, Mirjana (ur.), ŠRIBAR, Renata (ur.), UMEK-VENTURINI, Andreja (ur.). Gendering science : Slovenian surveys and studies in the EU paradigms, (Sozialwissenschaften beobachten, vol. 4). Wien: Echoraum. cop. 2015, str. 161-172. [COBISS.SI-ID 1537845956]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICD

279. STRAHOVNIK, Vojko. Corporations as agents of global justice. V: LETNAR ČERNIČ, Jernej (ur.), HO, Tara van (ur.). Human rights and business : direct corporate accountability for human rights. Oisterwijk: Wolf Legal Publishers. cop. 2015, str. 161-178. [COBISS.SI-ID 6903642]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICD

280. SVETLIČ, Rok. Številne plasti izkustva človekovih pravic. V: VIDMAR, Ksenija H. (ur.), HUNT, Lynn Avery. Iznajdevanje človekovih pravic : zgodovina. 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, str. 5-16. [COBISS.SI-ID 57732706]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

281. SEDMAK, Mateja, MEDARIĆ, Zorana, LENARČIČ, Blaž, ŽAKELJ, Tjaša. The editorial introduction : the best interest of unaccompanied minors between theory and practice. V: SEDMAK, Mateja (ur.), et al. A journey to the unknown : the rights of unaccompanied migrant children : between theory and practice. Koper: Univerzitetna založba Annales: = Annales University Press. 2015, str. 7-41, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1538230980]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICD

282. ŽAKELJ, Tjaša, LENARČIČ, Blaž, MEDARIĆ, Zorana, SEDMAK, Mateja. Implementation of unaccompanied minors’ rights in Slovenia : an analysis based on the best interest of the child principle. V: SEDMAK, Mateja (ur.), et al. A journey to the unknown : the rights of unaccompanied migrant children : between theory and practice. Koper: Univerzitetna založba Annales: = Annales University Press. 2015, str. 42-99, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1538231236]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICD

283. SVETLIČ, Rok. Radikalna kritika liberalne demokracije in ambivalentni status nasilja : Slavoj Žižek in Alain Badiou. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales. 2015, str. 103-113, 205-206. [COBISS.SI-ID 1538341828]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

284. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Hierarhična nadvlada : izvorna celica nasilja. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales. 2015, str. 155-169, 209. [COBISS.SI-ID1538342852]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

285. STRAHOVNIK, Vojko. Nasilje in genocid kot zločin proti človeškosti. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales. 2015, str. 171-185, 210. [COBISS.SI-ID1538343108]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

286. ŠKOF, Lenart. Materialno načelo in etika gostoljubja in sočutja : rekviem za Lampeduso. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales. 2015, str. 187-197, 211-212. [COBISS.SI-ID 1538346948]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

287. SVETLIČ, Rok. Dva odnosa med nasiljem in pravičnostjo v politični filozofiji. V: TERŠEK, Andraž (ur.), KUZMANIĆ, Tonči (ur.). Možnosti politike danes, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerzitetna založba Annales. 2015, str. 115-127. [COBISS.SI-ID 1537523652]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

288. ŠKOF, Lenart. O neenakosti in demokraciji kot prostoru solidarnosti. V: TERŠEK, Andraž (ur.), KUZMANIĆ, Tonči (ur.). Možnosti politike danes, (Knjižnica Annales Ludus, ISSN 2335-3686). Koper: Univerzitetna založba Annales. 2015, str. 129-136. [COBISS.SI-ID 1537523908]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICD

289. ŽALEC, Bojan. Oris tematskih osi in možnih klasifikacij disertacij Vebrovih doktorandov. V: CINDRIČ, Alojz. Od imatrikulacije do promocije : doktorandi profesorja Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945, (Zbirka Historia facultatis). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. 2015, str. 277-298. [COBISS.SI-ID 6889562]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICD

290. JUHANT, Janez. Suicide and genocide in the context of modernity. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 11-23, 159. [COBISS.SI-ID 6868314]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

291. ŽALEC, Bojan. Factors and indicators of genocide. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 25-35, 159. [COBISS.SI-ID 6868570]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

292. KLUN, Branko. Despair and suicide : a Kierkegaardian reflection. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 37-44, 160. [COBISS.SI-ID 6868826]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

293. STRAHOVNIK, Vojko. On the concept of genocide from the point of view of groups and harm. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 53-60, 160-161. [COBISS.SI-ID 6869594]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

294. SVETLIČ, Rok. Utopija – merilo, strup in zdravilo. V: PAGON, Neda (ur.), PAGON, Saša (ur.), BORAK, Neven. Utopije – še vedno : zbornik o utopijah v 21. stoletju, (Studia humanitatis). Ljubljana: Studia humanitatis. 2015, str. 63-72, 506. [COBISS.SI-ID1538310084]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

295. JUHANT, Janez. Ehrlich, komunizem in slovenski narod. V: JUHANT, Janez (ur.), CENTA, Mateja (ur.). V zvestobi narodu in veri : Lambertu Ehrlichu ob 70-letnici smrti in Filipu Terčelju ob 120-letnici rojstva, (Znanstvena knjižnica, 43). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2015, str. 64-79. [COBISS.SI-ID 7074906]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

296. ŽAKELJ, Tjaša, KRALJ, Ana. ‘Etnicity is not an issue!’ : interethnic relations and peer violence in Slovenian schools. V: SEDMAK, Mateja (ur.), MEDARIĆ, Zorana (ur.), WALKER, Sarah (ur.). Children’s voices : studies of interethnic conflict and violence in European schools, (Routledge research in international and comparative education). London; New York: Routledge. 2014, str. 64-82, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1536495556]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICD

297. ŽALEC, Bojan. Religija, demokracija i solidarni personalizem : na putu k svjetskoj kulturi i civilizaciji. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.). Demokracija na prekretnici. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. 2014, str. 247-265. [COBISS.SI-ID 6934618]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

298. JUHANT, Janez. The obstacles and perspectives of dialogue in the post-communistic societies in context of modernity : the case of Slovenia. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit. 2014, str. 13-32. [COBISS.SI-ID 6569050]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

299. ŠKOF, Lenart. Towards paradigm of tolerance : American pragmatism and religion. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit. 2014, str. 33-42, 130, 133. [COBISS.SI-ID 1536512964]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

300. KLUN, Branko. Dialogue, weak thought, and Christianity : some questions for Gianni Vattimo. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit. 2014, str. 43-55. [COBISS.SI-ID 6569306]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

301. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Gendering Christian dialogue. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit. 2014, str. 57-74, 126-127, 134-135. [COBISS.SI-ID 1536516292]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICD

302. STRAHOVNIK, Vojko. Universalism and moral dialogue as challenges of global ethics. V: JUHANT, Janez (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit. 2014, str. 87-104. [COBISS.SI-ID 6569818]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

303. ŠKOF, Lenart. From cosmology to the first ethical gesture : Schelling with Irigaray. V: CROCKETT, Clayton (ur.). The future of continental philosophy of religion, (Indiana series in the philosophy of religion). Bloomington, Indiana: Indiana University Press. cop. 2014, str. 253-262. [COBISS.SI-ID 1536817860], [Scopus do 8. 4. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

304. ŽALEC, Bojan. Svetnost človeškosti, umetnosti in ustvarjalnosti ter nemožnost umetne inteligence. V: PIRC, Tadej (ur.). Izvor : od tehnike k etiki, (Zbirka Khoros). Gornja Radgona: A priori. 2014, str. 81-110. [COBISS.SI-ID 6795098]
kategorija: 3A; tip dela je verificiral OSICH

305. KLUN, Branko. Metodologické předpoklady Kierkegaardovy antropologie. V: KRÁLIK, Roman (ur.). Kierkegaard and existential turn = Kierkegaard a existenciálny obrat, (Acta Kierkegaardiana Series, Supplement, vol. 4). Toronto: Kierkegaard Circle; Nitra: Central European Research Institute of Søren Kierkegaard. 2014, str. 82-97. [COBISS.SI-ID 6589018]
kategorija: 3B; tip dela je verificiral OSICH

306. ŽALEC, Bojan. The maeaning [i. e. meaning] and conditions of forgiveness. V: CALVERT, Anita (ur.). Probudi krepost! : aretaički pristup filozofiji : zbornik u čast p. Ivana Kopreka SJ u povodu 60. obljetnice života, (Biblioteka munus, 8). Zagreb: Filozofsko-teološki institut Družbe Isusove. 2014, str. 297-310. [COBISS.SI-ID 6891354]
kategorija: 3C; tip dela je verificiral OSICH

1.17 Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

307. JUHANT, Janez. Mistika kot pot odrešenja. V: ŠTRUKELJ, Anton (ur.). Lux in tenebris lucet : jubilejni zbornik ob 80-letnici opata dr. Antona Nadraha OCist.. Stična: Cistercijanska opatija; Ljubljana: Salve. 2017, str. 91-98. [COBISS.SI-ID 7601754]
kategorija: SU

308. STRAHOVNIK, Vojko. Dostojanstvo. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2015, str. 95-100. [COBISS.SI-ID 7106906]
kategorija: SU

309. STRAHOVNIK, Vojko. Integriteta. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2015, str. 101-106. [COBISS.SI-ID 7107162]
kategorija: SU

310. SVETLIČ, Rok. Država. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2015, str. 119-126. [COBISS.SI-ID 2884695]
kategorija: SU

311. SVETLIČ, Rok. Oblast. V: BIJUKLIČ, Igor, SARDOČ, Mitja, DEŽELAN, Tomaž. Osnovni pojmi in dileme državljanske vzgoje, (Zbirka Civitas). 1. izd. Ljubljana: i2, 2015, str. 127-132. [COBISS.SI-ID 2884951], [WoS do 24. 12. 2017: št. citatov (TC): 3, čistih citatov (CI): 3, čistih citatov na avtorja (CIAu): 3.00]
kategorija: SU

1.18 Strokovni sestavek v slovarju, enciklopediji ali leksikonu

312. ŠKOF, Lenart. Food in ancient Indian philosophy. V: THOMPSON, Paul B. (ur.). Encyclopedia of food and agricultural ethics. Springer. 2014. http://www.springerreference.com/index/chapterdbid/369470, doi: 10.1007/978-94-007-6167-4_491-1. [COBISS.SI-ID 1536615108]
kategorija: SU

1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika

313. STRAHOVNIK, Vojko. Mateja Centa : Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov, doktorska disertacija, mentor Vojko Strahovnik; somentor Stanko Gerjolj, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017, 239 str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 783-785. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Centa.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7816026], [SNIPWoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: SU

314. JUHANT, Janez. Matej Hedl : Preskus vloge etike pripadnikov obveščevalnih služb v različnih političnih sistemih, doktorska disertacija, mentor Janez Juhant, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017, 332 str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, št. 3/4, str. 796-798. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Hedl.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7817562], [SNIPWoS do 25. 2. 2018: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: SU

315. JUHANT, Janez. Bogomir Mirko Miklič : Idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani, doktorska disertacija, mentor Janez Juhant, Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2016, 255 + LXXXIII str. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 735-736. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Miklic.pdf. [COBISS.SI-ID 7582810], [SNIP]
kategorija: SU

316. JUHANT, Janez. Mik Šetina, Etika po meri človeka v sodobnih družbeno-ekonomskih[!] odnosih …. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 750-752. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Setina.pdf. [COBISS.SI-ID 7584602], [SNIP]
kategorija: SU

317. KLUN, Branko. Luka Trebežnik, Odnos med dekonstrukcijo in religijo pri Jacquesu Derridaju: med nihilizmom in mesijanizmom …. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2016, letn. 76, št. 3/4, str. 754-755. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2016/03/Trebeznik.pdf. [COBISS.SI-ID 7585370], [SNIP]
kategorija: SU

318. ŠKOF, Lenart, STEWART, Jeff. Review of Shé Hawke, Aquamorphia: falling for water. Carindale, Queensland: IP (Interactive Publications), 2014, ISBN: 978-1925231007, 84pp. Sophia : the international journal for philosophical theology, cross-cultural philosophy of religion and ethics, ISSN 0038-1527, 2016, online first, str. 1-3. http://link.springer.com/article/10.1007/s11841-016-0562-9, doi: 10.1007/s11841-016-0562-9. [COBISS.SI-ID 1538920388], [SNIPWoS do 27. 5. 2017: št. citatov (TC): 0, čistih citatov (CI): 0, čistih citatov na avtorja (CIAu): 0]
kategorija: SU

319. KLUN, Branko. Jakob Helmut Deibl. Menschwerdung und Schwächung: Annäherung an ein Gespräch mit Gianni Vattimo. Religion and Transformation in Contemporary European Society 5. Göttingen: V&R unipress, 2013. 274 str. ISBN: 97t8-3-8470-0126-0 [i. e. 978-3-8470-0126-0]. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 793-795. [COBISS.SI-ID 7168602], [SNIP]
kategorija: SU

320. ŽALEC, Bojan. Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje (Truth and compassion) : Celje, Dom sv. Jožefa, 5.-7. november 2015. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 797-801. [COBISS.SI-ID 7168858], [SNIP]
kategorija: SU

321. ŽALEC, Bojan. Ana Martinjak Ratej, Totalitarizem kot skrajna oblika kršenja osnov personalistične etike …. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2015, letn. 75, št. 4, str. 808-809. [COBISS.SI-ID7169626], [SNIP]
kategorija: SU

322. STRAHOVNIK, Vojko. O genocidu, totalitarizmu in multikulturalizmu : Bojan Žalec, Genocide, totalitarianism and multiculturalism: perspectives in the light of solidary personalism. Lit verlag, Berlin, 2015, 110 str. Tretji dan : verski časopis študentov in izobražencev, ISSN 1318-1238, 2015, letn. 44, [št.] 7/8, str. 110-112, ilustr. [COBISS.SI-ID 7104602]
kategorija: SU

323. ŽAKELJ, Tjaša. Vesna Leskošek, Milica Antić Gaber, Irena Selišnik, Katja Filipčič, Mojca Urek, Katja Matko, Darja Zaviršek, Mateja Sedmak, Ana Kralj (2013): Nasilje nad ženskami v Sloveniji, Založba Aristej, Ljubljana. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia, ISSN 1408-5348. [Tiskana izd.], 2014, letn. 24, št. 3, str. 544-546, ilustr. http://www.zdjp.si/sl/docs/annales/sociologia/n24-3/ocene.pdf. [COBISS.SI-ID 1537134532], [SNIP]
kategorija: SU

324. ŽALEC, Bojan. Jože Dežman, Etično-personalistični pristop k popravi krivic žrtvam titoizma pa arhivu Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic …. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 4, str. 709-710. [COBISS.SI-ID 6792794], [SNIP]
kategorija: SU

325. KLUN, Branko. Klelija Štrancar, Eksistencialna misel pri Martinu Heideggerju in Emmanuelu Levinasu ter njena uporaba pri duhovnem spremljanju v paliativni oskrbi. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 4, str. 713-714. [COBISS.SI-ID 6793562], [SNIP]
kategorija: SU

326. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Aleš Črnič, Na vodnarjevem valu, Nova religijska in duhovna gibanja : Fakulteta za družbene vede, Ljubljana 2012, 292 strani, 20 EUR (ISBN 978-961-235-619-4). Teorija in praksa : revija za družbena vprašanja, ISSN 0040-3598, mar.-jun. 2014, letn. 51, št. 2/3, str. 506-507. http://dk.fdv.uni-lj.si/db/pdfs/TiP2014_2-3_Furlan-Stante.pdf. [COBISS.SI-ID 32801629], [SNIP]
kategorija: SU

1.20 Predgovor, spremna beseda

327. KLUN, Branko, TREBEŽNIK, Luka. Uvod. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2017, letn. 77, [št.] 3/4, str. 473-475. http://www.teof.uni-lj.si/uploads/File/BV/BV2017/03/Uvod.pdf, https://www.dlib. si/details/URN:NBN:SI:DOC-2RWQ7MN3/?query=%27keywords%3dTeolo%c5%a1ka+fakulteta%27&fpublisher=Teolo%c5%a1ka+fakulteta&pageSize=25&fyear=2017 . [COBISS.SI-ID 7811418], [SNIP]
kategorija: SU

328. JUHANT, Janez, PEVEC ROZMAN, Mateja. Uvodnik: Evropska Unija in vrednote = Introduction: the European Union and values. V: JUHANT, Janez (ur.), PEVEC ROZMAN, Mateja (ur.). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta. 2017, str. 6-11. [COBISS.SI-ID 7757402]
kategorija: SU

329. JUHANT, Janez. Krek – nesebični vodnik Slovencev. V: JUHANT, Janez (ur.), KREK, Janez Evangelist. Janez Evangelist Krek za Slovence. 1. izd. Ljubljana: Družina. 2017, str. 9-20, ilustr. [COBISS.SI-ID 7729242]
kategorija: SU

330. JUHANT, Janez. Življenje in delo dr. Janeza Ev. Kreka : v srcu Slovencev. V: JUHANT, Janez (ur.), KREK, Janez Evangelist. Janez Evangelist Krek za Slovence. 1. izd. Ljubljana: Družina. 2017, str. 21-31, ilustr. [COBISS.SI-ID 7729498]
kategorija: SU

331. GIESEN, Klaus-Gerd, KERSTEN, Carool, ŠKOF, Lenart. Editors’ introduction : Poesis of peace: narratives, cultures and philosophies. V: GIESEN, Klaus-Gerd (ur.), KERSTEN, Carool (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). The poesis of peace : narratives, cultures, and philosophies. London [i. e.] Abingdon; New York (NY): Routledge. 2017, str. 1-10. [COBISS.SI-ID 1539242436]
kategorija: SU

332. ŽALEC, BojanSTRAHOVNIK, Vojko. Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga : uvodnik. V: ŽALEC, Bojan (ur.), STRAHOVNIK, Vojko (ur.). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani. 2017, str. 7-9. [COBISS.SI-ID 7727194]
kategorija: SU

333. JUHANT, Janez. Duhovnost, religija in dialog. V: VIDETIČ, Nada. Rim in tretji Rim na težavni poti k zedinjenju : ekumenizem kot temeljna zahteva krščanstva tretjega tisočletja. Celje: samozal. 2017, str. 8-17. [COBISS.SI-ID 7690586]
kategorija: SU

334. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction. V: PETKOVŠEK, Robert (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology Ost-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit. cop. 2017, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 7539034]
kategorija: SU

335. SVETLIČ, Rok, ZALTA, Anja. Uvodna beseda : evropska identiteta. V: ZALTA, Anja (ur.), SVETLIČ, Rok (ur.). Identiteta Evrope, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, Letn. 21 (2016), št. 81-82). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2016, letn. 21, št. 81/82, str. 3-7. [COBISS.SI-ID 1539212484]
kategorija: SU

336. PETKOVŠEK, Robert, ŽALEC, Bojan. Introduction = Uvod. V: ŽALEC, Bojan (ur.), LAMPRET, Urška (ur.). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta. 2016, str. 12-13. [COBISS.SI-ID 7446618]
kategorija: SU

337. STRAHOVNIK, VojkoŽALEC, Bojan. Introduction. V: STRAHOVNIK, Vojko (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit. cop. 2016, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 7522650]
kategorija: SU

338. JUHANT, JanezŽALEC, Bojan. Introduction. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit. 2016, str. 11-15. [COBISS.SI-ID7137626]
kategorija: SU

339. GRUŠOVNIK, Tomaž, ŠKOF, Lenart. Uredniški uvodnik. V: GRUŠOVNIK, Tomaž (ur.), ŠKOF, Lenart (ur.). Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales. 2015, str. 7-13. [COBISS.SI-ID 1538340804]
kategorija: SU

340. ŠKOF, Lenart, SNOJ, Vid. Mišljenje in pesnjenje miru : uvod v tematski sklop. Primerjalna književnost, ISSN 0351-1189. [Tiskana izd.], jun. 2015, letn. 38, št. 1, str. 173-174. [COBISS.SI-ID 57819746], [SNIP]
kategorija: SU

341. JUHANT, Janez, SALIHOVIĆ, Alen. Zborniku na pot. V: JUHANT, Janez (ur.), SALIHOVIĆ, Alen (ur.). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče. 2015, str. 5-7. [COBISS.SI-ID 7000666]
kategorija: SU

342. KOŠIR, Tina, ŠKOF, Lenart, BJELICA, Maja. Uvodnik. V: ŠKOF, Lenart (ur.), KOŠIR, Tina (ur.), BJELICA, Maja (ur.). Trpljenje, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 20 (2015), št. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2015, letn. 20, št. 79/80, str. 3-14. [COBISS.SI-ID 1538248644]
kategorija: SU

343. JUHANT, JanezŽALEC, Bojan. Introduction. V: JUHANT, Janez (ur.), ŽALEC, Bojan (ur.). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit. 2015, str. 9-10. [COBISS.SI-ID 6879066]
kategorija: SU

344. FURLAN-ŠTANTE, Nadja, HARCET, Marjana. Žensko obličje duhovnosti : zborniku na pot. V: FURLAN-ŠTANTE, Nadja (ur.), HARCET, Marjana (ur.). Duhovnost žensk na Slovenskem, (Poligrafi, ISSN 1318-8828, letn. 19 (2014), št. 73-74). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2014, letn. 19, št. 73/74, str. 3-5. http://www.zrs.upr.si/revije/single/poligrafi-73-74-duhovnost-zensk-na-slovenskem-1871. [COBISS.SI-ID 1537413828]
kategorija: SU

345. ŽAKELJ, Tjaša, RAMEŠA, Martina. Vključevanje javnosti v urejanje prostora. V: ŽAKELJ, Tjaša (ur.), et al. Koper živi? : vključevanje prebivalcev v urejanje javnega prostora. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales. 2014, str. 7-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536329924]
kategorija: SU

1.21 Polemika, diskusijski prispevek, komentar

346. JUHANT, Janez. Očiščeno upanje. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 31. jan. 2016, letn. 65, št. 5, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7134298]
kategorija: SU

347. JUHANT, Janez. Sprevržena merila. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 28. feb. 2016, letn. 65, št. 9, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 7155802]
kategorija: SU

348. JUHANT, Janez. V iskanju moralnih avtoritet. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 13. mar. 2016, letn. 65, št. 11, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7171930]
kategorija: SU

349. JUHANT, Janez. Osvobojena država. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 29. maj 2016, letn. 65, št. 22, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 7255898]
kategorija: SU

350. JUHANT, Janez. “Za mojo Slovenijo” : dileme dneva državnosti ob 25. obletnici osamosvojitve. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2016, letn. 65, št. 26/27, str. 17, ilustr. [COBISS.SI-ID 7294810]
kategorija: SU

351. JUHANT, Janez. Hočemo resnico in spravo ali le prisilni pokop žrtev?. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 2016, letn. 9, št. 40, str. 24-25, portret. [COBISS.SI-ID 7450970]
kategorija: SU

352. JUHANT, Janez. Kdo nam bo (še) lahko delil pravičnost?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 1. feb. 2015, letn. 64, št. 5, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 6816602]
kategorija: SU

353. JUHANT, Janez. “Laž je nesmrtna duša komunizma” (L. Kolakowski) : spominjamo se konca druge svetovne vojne. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 17. maj 2015, letn. 64, št. 20, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6921306]
kategorija: SU

354. ČOK, Lucija, ŠKOF, Lenart, TRNAVČEVIČ, Anita. Prihodnost univerze – avtonomija v slonokoščenem stoplu ali javna odgovornost?. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 21. jun. 2014, leto 64, št. 143. http://www.dnevnik.si/objektiv/vec-vsebin/hm-kaj-bomo-pa-danes-jedli-. [COBISS.SI-ID 1536608452]
kategorija: SU

355. JUHANT, Janez. Slovenija v Evropi 2020. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 11. maj 2014, letn. 63, št. 19, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6560346]
kategorija: SU

356. JUHANT, Janez. Dolžnost spomina. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 15. jun. 2014, letn. 63, št. 24, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 6593882]
kategorija: SU

357. JUHANT, Janez. Komu zvoni? : samostojna Slovenija je ogrožena. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 3. avg. 2014, letn. 63, št. 31, str. 3, portret. [COBISS.SI-ID 6614618]
kategorija: SU

358. JUHANT, Janez. Beseda upanja. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 21. sep. 2014, letn. 63, št. 38, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 6667098]
kategorija: SU

359. JUHANT, Janez. Novo nebo; ali kdaj tudi ta izmučena zemlja?. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 2. nov. 2014, letn. 63, št. 44, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 6707034]
kategorija: SU

360. JUHANT, Janez. Odvisniki. Družina : slovenski katoliški tednik, ISSN 0416-3885. [Tiskana izd.], 7. dec. 2014, letn. 63, št. 49, str. 14, portret. [COBISS.SI-ID 6754650]
kategorija: SU

361. JUHANT, Janez. Dan krivde in sprave : Žale, LS 15.6.2014. Novi glas, ISSN 1124-6596, 26. jun. 2014, letn. 19, št. 23=890, str. 5. [COBISS.SI-ID 6600794]
kategorija: SU

1.22 Intervju

362. ŽALEC, Bojan (intervjuvanec). “Da bomo dojeli, da smo presežni, ne pa zamaknjeni v instrumentalizem”. Časnik : spletni magazin z mero, 17. feb. 2016. http://www.casnik.si/index.php/2016/02/17/bojan-zalec-da-bomo-dojeli-da-smo-presezni-ne-pa-zamaknjeni-v-instrumentalizem/. [COBISS.SI-ID 7293786]
kategorija: SU

363. ŽALEC, Bojan (intervjuvanec). dr. Bojan Žalec. Ognjišče, ISSN 1318-1289. [Tiskana izd.], feb. 2016, leto 52, št. 2, str. 68-71, portreta. [COBISS.SI-ID 7140698]
kategorija: SU

364. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). “Demokracija vedno ustvari več, kot je bilo v začetku” : Lenart Škof, filozof in teolog. Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 18. nov. 2016, leto 70, št. 268, str. 12-14, portret.http://www.primorske.si/2016/11/17/Demokracija-vedno-ustvari-vec-kot-je-bilo-v-zacetk. [COBISS.SI-ID 1538856900]
kategorija: SU

365. SVETLIČ, Rok (intervjuvanec). “Varnost je človekova pravica” : dr. Rok Svetlič, filozof : begunska kriza je razgrnila domet Evrope, ki se brez krščanske krivde ne zna orientirati v svetu. Primorske novice, ISSN 1854-0570. [Tiskana izd.], 27. nov. 2015, leto LXIX, št. 276, str. 12-14, portret. [COBISS.SI-ID 1538053828]
kategorija: SU

366. ŽALEC, Bojan (intervjuvanec). Kultura miru je pogoj za razvijanje dialoške družbe. Delo, ISSN 0350-7521, 6. feb. 2014, leto 56, št. 31, str. 17, portret. [COBISS.SI-ID 6496346]
kategorija: SU

367. STRAHOVNIK, Vojko (intervjuvanec). Kriza in vzgoja za vrednote : evropski projekt Ethos : izobraževanje za kritično razmišljanje, spoštovanje, strpnost, medkulturnost. Delo, ISSN 0350-7521, 12. jun. 2014, leto 56, št. 135, str. 15, ilustr.http://www.delo.si/druzba/znanost/kriza-in-vzgoja-za-vrednote.html. [COBISS.SI-ID 38411781]
kategorija: SU

368. JUHANT, Janez (intervjuvanec). Slovenska laž na kvadrat. Slovenski čas : časnik za družbo in kulturo, ISSN 1855-9379, feb. 2014, št. 46, str. 4-5, portret. [COBISS.SI-ID 6512218]
kategorija: SU

1.25 Drugi sestavni deli

369. VALENTAN, Sebastijan, JUHANT, Janez, VOGRINČIČ, Drago. Se Radio Slovenija boji verskih vsebin in slovenske verske glasbe?. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 4. 5. 2017, 67, št. 100, str. 13. [COBISS.SI-ID 10604291]

370. VALENTAN, Sebastijan, JUHANT, Janez, VOGRINČIČ, Drago. Se Radio Slovenija boji verskih vsebin in slovenske verske glasbe?, 4. Dnevnik, ISSN 1318-0320, 8. 5. 2017, 67, št. 103, str. 15. [COBISS.SI-ID 10644483]

371. VALENTAN, Sebastijan, JUHANT, Janez, VOGRINČIČ, Drago. Radio Slovenija se boji verskih vsebin in slovenske verske glasbe (3). Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 11. 5. 2017, 65, št. 106, str. 19. [COBISS.SI-ID 10644739]

372. VALENTAN, Sebastijan, JUHANT, Janez, VOGRINČIČ, Drago. Radio Slovenija se boji verskih vsebin in glasbe : pisma bralcev. Večer, ISSN 0350-4972. [Tiskana izd.], 3. maj 2017, 73, [št.] 99, str. 13. [COBISS.SI-ID 10603523]

373. JUHANT, Janez. Treba jim je vrniti dostojanstvo. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2017, letn. 27, št. 106, str. 113-114, ilustr. [COBISS.SI-ID 7796058]

374. JUHANT, Janez. Moje doživljanje revije Zaveza. Zaveza : glasilo Nove slovenske zaveze, ISSN 1580-2132, 2016, letn. 26, št. 100, str. 78-79, portret. [COBISS.SI-ID 7267930]

375. JUHANT, Janez. Etično-religiozni temelji in perspektive družbe ter religiologija v kontekstu sodobne edukacije : poročilo o petletnem delu v programu P6-0259. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani, ISSN 0006-5722. [Tiskana izd.], 2014, letn. 74, št. 4, str. 705-708. [COBISS.SI-ID 6791002], [SNIP]

376. JUHANT, Janez. Sprava, spomenik, spomin. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 3. feb. 2014, letn. 7, št. 5, str. 24-25, portret. [COBISS.SI-ID 6518106]

377. JUHANT, Janez. Ali odgovorni dajo kaj na svoje človeško dostojanstvo?. Reporter : informativni tednik, ISSN 1855-3699. [Tiskana izd.], 18. avg. 2014, letn. 7, št. 33, str. 25, portret. [COBISS.SI-ID 6645850]

378. JUHANT, Janez. Zahtevamo, da predstavniki oblasti ravnajo zakonito, pravično in pošteno!. V: BERLEC, Metod (ur.), et al. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja. 2014, str. 58, ilustr. [COBISS.SI-ID 6811482]

379. JUHANT, Janez. Spoštovanje si je treba zaslužiti z delovanjem, in Janez Janša si ga je!. V: BERLEC, Metod (ur.), et al. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja. 2014, str. 84-85, ilustr. [COBISS.SI-ID 6811738]

380. JUHANT, Janez. Komu zvoni?. V: BERLEC, Metod (ur.), et al. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja. 2014, str. 130-131, ilustr. [COBISS.SI-ID 6811994]

381. JUHANT, Janez. Bivšemu šefu partije pomagajo številni slovenski “sovjetski” ljudje, ki so v sebi prekrili ali celo zatrli človeško dostojanstvo!. V: BERLEC, Metod (ur.), et al. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja. 2014, str. 191-192, ilustr. [COBISS.SI-ID 6812250]

382. JUHANT, Janez. Beseda dialoga in upanja. V: BERLEC, Metod (ur.), et al. Upanje, pravica, svoboda : govori in fotografije vztrajnikov na Dobu, Ljubljani in po Sloveniji!. Ljubljana: Nova obzorja. 2014, str. 383-384, ilustr. [COBISS.SI-ID 6812506]

383. ŽALEC, Bojan. Sprava : pot ozdravljenja in rasti. VideoLectures.net : exchange ideas & share knowledge, 17. jan. 2014. http://videolectures.net/znanstveni_dosezki2012_zalec_sprava/. [COBISS.SI-ID 6468186]


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

2.01 Znanstvena monografija

384. ŠKOF, Lenart. Ethik des Atems : Versuch über die Intersubjektivität, (Welten der Philosophie, 16). Freiburg; München: Verlag Karl Alber, 2017. 247 str., ilustr. ISBN 978-3-495-48840-9. ISBN 3-495-48840-5. [COBISS.SI-ID 1540021956]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

385. JUHANT, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), PEVEC ROZMAN, Mateja (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICD

386. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija : o naravi moralnosti, (Dialogi, letn. 16). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. 267 str. ISBN 978-961-220-110-4. [COBISS.SI-ID 89944321]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

387. SVETLIČ, Rok. Sobivanje med univerzalnim in partikularnim. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016. 135 str. ISBN 978-961-6964-70-8. [COBISS.SI-ID 289350144]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICD

388. ŠKOF, Lenart. Breath of proximity : intersubjectivity, ethics and peace, (Sophia studies in cross-cultural philosophy of traditions and cultures, vol. 10). Dordrecht [etc.]: Springer, cop. 2015. XVII, 207 str., ilustr. ISBN 978-94-017-9737-5. ISBN 978-94-017-9738-2, doi: 10.1007/978-94-017-9738-2. [COBISS.SI-ID 1537324996]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

389. ŽALEC, Bojan. Genocide, totalitarianism and multiculturalism : perspectives in the light of solidary personalism, (Philosophy in dialogue, vol. 2). Zürich; Berlin: Lit, cop. 2015. 107 str., tabele. ISBN 978-3-643-90617-5. [COBISS.SI-ID 6920538]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

390. SVETLIČ, Rok. Prenašati bit sveta : ontologija prava in države, (Slovenska filozofska misel, 17). Ljubljana: Slovenska matica, 2015. 371 str., ilustr. ISBN 978-961-213-257-6. [COBISS.SI-ID 59179874]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

391. KLUN, Branko. Onkraj biti : biblični odmevi v postmoderni misli, (Knjižna zbirka KUD Logos, 46). Ljubljana: KUD Logos, 2014. 256 str. ISBN 978-961-6519-82-3. [COBISS.SI-ID 276540160]
nagrada: Odlični v znanosti 2015 [podeljuje] Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS za področje Humanistika / Teologija
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

392. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. V iskanju boginje : kozmologija senzibilnosti in gostoljubja. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2014. 111 str., ilustr. ISBN 978-961-6862-80-6. [COBISS.SI-ID 278240000]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

393. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Woman, nature and religion : eco-feminist perception. Koper: University of Primorska, Science and Research Centre, Annales University Press: = Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. ISBN 978-961-6862-70-7. http://www.zrs.upr.si/media/uploads/files/978-961-6862-70-7(1).pdf. [COBISS.SI-ID 271705344]
kategorija: 2A; tip dela je verificiral OSICH

2.02 Strokovna monografija

394. GROSEK, Štefan (avtor, urednik), GROŠELJ, Urh (avtor, urednik), ORAŽEM, Miha (avtor, urednik), BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone. Ethical recommendations for decision-making on treatment and palliative care of patients at the end of life in intensive care medicine : a joint statement of the Slovenian Society of Intensive Medicine and the Slovenian National Medical Ethics Committee. 1st ed. Ljubljana: University Medical Centre, 2016. 56 str. ISBN 978-961-6442-68-8. [COBISS.SI-ID 282205184]
kategorija: SU

395. GROSEK, Štefan (avtor, urednik), GROŠELJ, Urh (avtor, urednik), ORAŽEM, Miha (avtor, urednik), BOROVŠAK, Zvonko, EBERT MOLTARA, Maja, GRADIŠEK, Primož, IVANC, Blaž, KAPŠ, Rafael, KOSEC, Lučka, KRIŽNAR, Tomaž, KRŽIŠNIK-ZORMAN, Simona, LOPUH, Mateja, JEREB, Matjaž, PETKOVŠEK, Robert, PLETERSKI-RIGLER, Dušica, RADŠEL, Peter, SINKOVIČ, Andreja, SOK, Mihael, STRAHOVNIK, Vojko, ŠVIGELJ, Viktor, VLAHOVIĆ, Dušan, VOGA, Gorazd, ŽAKELJ, Tone (avtor, lektor). Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini : skupna izjava Slovenskega združenja za intenzivno medicino in Komisije RS za medicinsko etiko. 1. izd. Ljubljana: Univerzitetni klinični center, 2015. 55 str. ISBN 978-961-6442-63-3. [COBISS.SI-ID 278476800]
kategorija: SU

2.05 Drugo učno gradivo

396. KLUN, Branko. Filozofija narave : študijsko gradivo pri predmetu filozofija narave. Ljubljana: [B. Klun], 2016. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 7504474]
kategorija: SU

397. KLUN, Branko. Zgodovina filozofije II : študijsko gradivo. Ljubljana: [B. Klun], 2016. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 7504986]
kategorija: SU

398. SVETLIČ, Rok. Gradiva za pripravo na izpit za predmet Filozofija prava : za interno uporabo!. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, 2015. 70 str. [COBISS.SI-ID 1538056132]
kategorija: SU

399. KLUN, Branko. Antropološko etični temelji odnosov : študijsko gradivo. Ljubljana: [B. Klun], 2014. 1 USB ključ. [COBISS.SI-ID 7504218]
kategorija: SU

400. ŽALEC, Bojan. Etični temelji zahodne misli : študijsko gradivo. Ljubljana: [B. Žalec], 2014. 62 str. [COBISS.SI-ID 6746970]
kategorija: SU

401. ŽALEC, Bojan. Kratka zgodovina etike : študijsko gradivo. Ljubljana: [B. Žalec], 2014. 38 str. [COBISS.SI-ID 6747226]
kategorija: SU

402. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Nova religijska gibanja : skripta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Oddelek za kulturologijo, [2014]. [121] str. [COBISS.SI-ID 1536573124]
kategorija: SU

403. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Spolni stereotipi in vzgoja : skripta. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za filozofske študije, 2014. 151 str. [COBISS.SI-ID 1536553924]
kategorija: SU

404. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Uvod v teologijo s smermi sodobne teologije : skripta. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za filozofske študije, 2014. 138 str. [COBISS.SI-ID 1536553668]
kategorija: SU

405. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Zgodovina religij : skripta. Koper: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Oddelek za filozofske študije, 2014. 375 str., ilustr., zvd., tabele. [COBISS.SI-ID 1536472004]
kategorija: SU

406. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ženske in religija : skripta. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za sociologijo, 2014. [68] str. [COBISS.SI-ID 1536554180]
kategorija: SU

2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav

407. SEDMAK, Mateja, ŽAKELJ, Tjaša, LENARČIČ, Blaž, MEDARIĆ, Zorana, KRALJ, Ana. Comparative analysis of the national reports on the state of the art. [Koper]: University of Primorska, Science and Research Centre, sep. 2015.http://minasproject.eu/files/2014/10/Comparative-state-of-the-art_final.pdf. [COBISS.SI-ID 1538236868]
kategorija: SU

408. SEDMAK, Mateja, ŽAKELJ, Tjaša, MEDARIĆ, Zorana, LENARČIČ, Blaž. Comparative report on fieldwork with experts and unaccompanied minors : an overview of the reception, protection and asylum procedures for unaccompanied minors in Austria, France, Slovenia and the United Kingdom with the focus on the concept of the best interest of the child and the formal processes of the best interest determination. [Koper]: University of Primorska, Science and Research Centre, dec. 2015.http://minasproject.eu/files/2014/10/A7_Comparative-qualitative-report.pdf. [COBISS.SI-ID 1538237124]
kategorija: SU

409. SEDMAK, Mateja, ŽAKELJ, Tjaša, LENARČIČ, Blaž, MEDARIĆ, Zorana. National report : Slovenia. [Koper]: University of Primorska, Science and Research Centre, 25. 11. 2015. http://minasproject.eu/files/2014/10/A6_National-report-SI.pdf. [COBISS.SI-ID1538237380]
kategorija: SU

2.18 Raziskovalni ali dokumentarni film, zvočna ali video publikacija

410. KASTELEC, Jernej (scenarist, režiser, filmski montažer), JUHANT, Janez (scenarist, komentator). Revolucionar v talarju : Janez Evangelist Krek, (Dokumentarni filmi in oddaje, Kulturno-umetniški program). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174495515. [COBISS.SI-ID 93176321]
kategorija: 2D; tip dela je verificiral OSICH

2.19 Radijska ali televizijska oddaja

411. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Democracy as human value, (Big Ideas). Sydney: ABC Radio National, 2017. http://www.abc.net.au/radionational/programs/bigideas/democracy-as-human-value/8674272. [COBISS.SI-ID 1540132292]
kategorija: SU

412. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), ŽALEC, Bojan (diskutant), PETKOVŠEK, Robert (diskutant). Dialog – religija, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174503851. [COBISS.SI-ID 7760218]
kategorija: SU

413. JUHANT, Janez (intervjuvanec), MOŽINA, Jože (oseba, ki intervjuva, avtor). Dr. Janez Juhant, (Intervju). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intervju-tv/174472364. [COBISS.SI-ID 7645018]
kategorija: SU

414. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), KOMPAN ERZAR, Katarina (diskutant), JAKOP, Pavle (diskutant), GRŽAN, Karel (diskutant), ŠKODLAR, Borut (diskutant), KONTREC, Melita, ŽALEC, Bojan (diskutant), MALMENVALL, Simon (diskutant). “Le kaj počne Bog v nebesih, ki je na zemlji toliko trpljenja”, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174500030. [COBISS.SI-ID 7742554]
kategorija: SU

415. DJILAS, Ivana (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), HARLAMOV, Aljoša (intervjuvanec), MIHAJLOVIĆ TRBOVC, Jovana (intervjuvanec). Populizem, (Panoptikum). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017.http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174455449. [COBISS.SI-ID 1540129988]
kategorija: SU

416. PEVEC ROZMAN, Mateja, KLUN, Branko. Religija: dejavnik medkulturnega dialoga, (Sedmi dan). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2017. http://ars.rtvslo.si/2017/11/religija-dejavnik-medkulturnega-dialoga/. [COBISS.SI-ID 10697475]
kategorija: SU

417. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), GRANDA, Stane (diskutant), PEROVŠEK, Jurij (diskutant), JUHANT, Janez (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant). Človek s srcem v sredini, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016.http://ava.rtvslo.si/predvajaj/sveto-in-svet-clovek-s-srcem-v-sredini/ava2.174381271/, http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174381271. [COBISS.SI-ID 7161178]
kategorija: SU

418. VUKOVIČ, Katarina (avtor, oseba, ki intervjuva), HEMMATI, Shiva (diskutant), NIEWIADOMSKI, Józef (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant), GERJOLJ, Stanko (diskutant). Žrtvovanje, (Sveto in svet). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2016.http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174435391. [COBISS.SI-ID 7483482]
kategorija: SU

419. BREŽAN, Simon (intervjuvanec), STRAHOVNIK, Vojko (intervjuvanec), MARINŠEK, Maksimiljana (intervjuvanec). Moralna žival : intervju v oddaji Psihoteka, Radio študent, 31. 1. 2015http://radiostudent.si/kultura/psihoteka/moralna-%C5%BEival. [COBISS.SI-ID 38791941]
kategorija: SU

420. AŠČIĆ, Jelena (oseba, ki intervjuva), PRUNK, Janko (intervjuvanec), SVETINA, Ivo (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), ERZAR, Tomaž (intervjuvanec). O spravi : oddaja Odkrito, TV Slovenija, 28. apr. 2015, (Odkrito). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/odkrito/174332924. [COBISS.SI-ID 1538931652]
kategorija: SU

421. GROŠELJ, Klemen (komentator), LUKŠIČ-HACIN, Marina (komentator), SVETLIČ, Rok (komentator), POGLAJEN, Jure (komentator), PREAC, Gregor (komentator). Od meje do meje, po svobodo in kruh, (Tarča). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/tarca/174361656. [COBISS.SI-ID 39141165]
kategorija: SU

422. STRAHOVNIK, VojkoSVETLIČ, Rok, ČERNE, Martina (urednik). Etika kot učni predmet? : sodelovanje v pogovorni oddaji Intelekta, Radio Slovenija. 1. program, 3. junij 2014. Ljubljana: Radio Slovenija, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/intelekta/174278770. [COBISS.SI-ID 6599258]
kategorija: SU

423. REPAR, Primož, ŽALEC, Bojan, PODLOGAR, Gregor. Kako se izogniti totalitarizmu potrošništva?. Ljubljana: Radio Slovenija, 2014. http://ava.rtvslo.si/predvajaj/kako-se-izogniti-totalitarizmu-potrosnistva/ava2.174297098/. [COBISS.SI-ID 6691418]
kategorija: SU

424. KLAMPFER, Friderik, ŽALEC, Bojan, TRATNIK, Polona, KRPAN, Jurij V., DRAGOJEVIĆ, Dražen. Krasni novi človek : o bioetiki, (Panoptikum). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija javni zavod, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/panoptikum/174275948. [COBISS.SI-ID6576730]
kategorija: SU

425. JUHANT, Janez, LELJAK, Roman, SALIHOVIĆ, Alen. [O spravi in o akcijah nekdanje Službe državne varnosti]. Ljubljana: Radio Ognjišče, 2014. http://radio.ognjisce.si/sl/150/slovenija/12797/. [COBISS.SI-ID 6504538]
kategorija: SU

2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus

426. SEDMAK, Mateja, MEDARIĆ, Zorana, KRALJ, Ana, ŽAKELJ, Tjaša, LENARČIČ, Blaž, RAMEŠA, Martina, ZADEL, Maja, GORNIK, Barbara. Glasovi otrok, 2012 : raziskovanje medetničnega nasilja in pravic otrok v šolskem okolju = Children’s voices, 2012 : exploring interethnic violence and children’s rights in the school environment. Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, Arhiv družboslovnih podatkov, 2014. http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/glasot12.xml. [COBISS.SI-ID 1536708036]
kategorija: 2H; tip dela je verificiral OSICD


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

3.11 Radijski ali TV dogodek

427. SLAPŠAK, Svetlana (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), VIDEMŠEK, Boštjan (intervjuvanec). Evropa, kam greš? : gostovanje v radijski oddaji Ars humana na Radiu Slovenija, 3. program, 9. maj 2016. Ljubljana: Radio Slovenija, 3. program, 2016.http://4d.rtvslo.si/#arhiv/ars-humana/174404795. [COBISS.SI-ID 2048471818]
kategorija: SU

428. OGULIN, Anita (intervjuvanec), ROGELJ, Milan (intervjuvanec), DOUPONA, Marjeta (intervjuvanec), BARLE LAKOTA, Andreja (intervjuvanec), MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Neenakost v šolskih klopeh : sodelovanje v televizijski oddaji Tarča, RTV SLO 1, 16. 6. 2016, (Tarča). http://4d.rtvslo.si/arhiv/tarca/174411760. [COBISS.SI-ID 60996450]
kategorija: SU

429. GRUŠOVNIK, Tomaž (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), PIRTOŠEK, Zvezdan (intervjuvanec). Sočutje vgrajeno v človeški organizem : oddaja Frekvenca X, Radio Slovenija, Val 202 , 24. 11. 2016http://val202.rtvslo.si/2016/11/frekvenca-x-51/. [COBISS.SI-ID 1540129732]
kategorija: SU

430. VAVPOTIČ, Žiga (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Act Tank za trdno zaprtimi vrati iskal rešitve za Slovenijo : oddaja Odmevi, TV Slovenija, 13. feb. 2015. [COBISS.SI-ID 1537577156]
kategorija: SU

431. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Antigona : oddaja Sedmi dan, Radio Slovenija, Program ARS, 7. jun. 2015. Ljubljana, 7. jun. 2015. [COBISS.SI-ID 1538931140]
kategorija: SU

432. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), TRONTELJ, Matjaž (intervjuvanec). Dalajlama 80 let : oddaja Sledi večnosti, Radio Slovenija, Program ARS, 5. jul. 2015. Ljubljana, 5. jul. 2015. [COBISS.SI-ID 1538932420]
kategorija: SU

433. MOTOH, Helena (intervjuvanec), PERŠAK, Tone (intervjuvanec), SORČAN, Stojan (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Humanistika na Univerzi na Primorskem : radijska oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija, Prvi program, 4. nov. 2016. Ljubljana, 4. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 1538930372]
kategorija: SU

434. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Inflacija verskih skupnosti : oddaja Izvidnica, Radio Slovenija, Val 202, 16. jan. 2015. Ljubljana, 16. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 1537576644]
kategorija: SU

435. BRECELJ, Veronika (intervjuvanec), KRIŽNAR, Tomo (intervjuvanec), PERŠAK, Tone (intervjuvanec), ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). O medkulturnem dialogu : radijska oddaja Studio ob 17h, Radio Slovenija, Prvi program, 26. avg. 2016. Ljubljana, 4. nov. 2016. [COBISS.SI-ID 1538930884]
kategorija: SU

436. ŽALEC, Bojan. O mednarodni znanstveni konferenci z naslovom Resnica in sočutje : prispevek na Radiu Vatikan, 3. nov. 2015.http://sl.radiovaticana.va/news/2015/11/03/%C5%BEalec_mednarodni_znanstveni_konferenci_resnica_in_so%C4%8Dutje/1184152. [COBISS.SI-ID 7056730]
kategorija: SU

437. KLUN, Branko (intervjuvanec). Onkraj biti : biblični odmevi v postmoderni misli : pogovor o knjigi, oddaja Ars humana, Radio Slovenija, Tretji program ARS, 20. 4. 2015, od 14.05 do 14.50. [COBISS.SI-ID 6931034]
kategorija: SU

438. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Vloga religij : oddaja Sedmi dan, Radio Slovenija, Program ARS, 18. jan. 2015. Ljubljana, 18. jan. 2015. [COBISS.SI-ID 1537576900]
kategorija: SU

439. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec). Dr. Lenart Škof : najprej videti sočloveka, šele potem filozofijo : oddaja Nedeljski gost Vala 202, 20. 4. 2014. Ljubljana, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/nedeljski-gost-vala-202/174271851. [COBISS.SI-ID 1537014724]
kategorija: SU

440. PEVEC ROZMAN, Mateja (intervjuvanec), JUHANT, Janez (intervjuvanec), ŠINKOVEC, Silvo (intervjuvanec), STRAHOVNIK, Vojko (intervjuvanec). Etika in morala : Televizija Slovenija : I. program : oddaja Sveto in svet. Ljubljana: RTV Slovenija, 8. 5. 2014.http://4d.rtvslo.si/arhiv/sveto-in-svet/174274815. [COBISS.SI-ID 10039555]
kategorija: SU

441. LOZAR, Janko (intervjuvanec), OMLADIČ, Luka (intervjuvanec), SVETLIČ, Rok (intervjuvanec). Kako si pomagati s filozofijo? : oddaja ARS humana, Ars program, III. program, Ljubljana, 16. 6. 2014. 2014; Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija.http://4d.rtvslo.si/arhiv/ars-humana/174282249. [COBISS.SI-ID 56885858]
kategorija: SU

442. MARJANOVIČ UMEK, Ljubica (intervjuvanec), JUHANT, Janez (intervjuvanec). Porota – Istospolne družine : sodelovanje v oddaji Dobro jutro, TV Slovenija, 3. 2. 2015. Ljubljana: TV Slovenija, 2015. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dobro-jutro/174317751. [COBISS.SI-ID 56679778]
kategorija: SU

443. ŠKOF, Lenart (intervjuvanec), PETROVEC, Dragan (intervjuvanec), DEŽMAN, Zlatko (intervjuvanec), ŠKETA, Drago (intervjuvanec). Pravo ob vprašanju Janše : radijska oddaja Studio ob 17h, RTV SLO, Radio Slovenija, Prvi program, 20. 6. 2014. Ljubljana, 2014. http://4d.rtvslo.si/arhiv/studio-ob-17h/174283057. [COBISS.SI-ID 1537014980]
kategorija: SU

3.14 Predavanje na tuji univerzi

444. ŠKOF, Lenart. Democracy as human value: on the idea of ethical citizenship : Simone Weil lecture on human value, Australian Catholic University, Faculty of Theology and Philosophy, ACU Leadership Centre, Brisbane, 26 June 2017. [COBISS.SI-ID1539499460]
kategorija: SU

445. ŠKOF, Lenart. Democracy as human value: on the idea of ethical citizenship : Simone Weil lecture on human value, Australian Catholic University, Faculty of Theology and Philosophy, ACU Melbourne Campus, 29 June 2017. [COBISS.SI-ID 1540133572]
kategorija: SU

446. STRAHOVNIK, Vojko. France Veber and his moral philosophy : lecture at Center for the Philosophy of Freedom, The University of Arizona, Tucson, AZ, 13th April 2017. [COBISS.SI-ID 7637338]
kategorija: SU

447. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and politics : violence and divine command : lecture at Wydział Teologiczny i Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakow, 16. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 7698266]
kategorija: SU

448. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard on love : lecture at Wydział Teologiczny i Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakow, 18. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 7699034]
kategorija: SU

449. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard, anxiety, and totalitarianism : lecture at Wydział Teologiczny i Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakow, 17. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 7698778]
kategorija: SU

450. ŽALEC, Bojan. Radical Islamism and islamophobia : lecture at Wydział Teologiczny i Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Krakow, 16. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 7698522]
kategorija: SU

451. STRAHOVNIK, Vojko. Error theory and non-cognitivism : lecture at the University of New Mexico, Department of Philosophy Albuquerque, New Mexico, 22th Apr. 2016. [COBISS.SI-ID 7219546]
kategorija: SU

452. STRAHOVNIK, Vojko. Moderate error theory and non-cognitivism : lecture at the University of Arizona Department of Philosophy, Tucson, Arizona, Apr. 1, 2016. [COBISS.SI-ID 7219802]
kategorija: SU

453. ŠKOF, Lenart. The philosophy of breath in the Vedas, Schelling and Heidegger : predavanje na Department of Philosophy, Jadavpur University , 15th March, 2016. [COBISS.SI-ID 1538259652]
kategorija: SU

454. ŠKOF, Lenart. The philosophy of breath in the Vedas, Schelling and Heidegger : predavanje na Department of Sanskrit, University of Delhi, 10th March, 2016. [COBISS.SI-ID 1538259396]
kategorija: SU

455. ŠKOF, Lenart. Towards a new matrixial political theology : prispevek na posvetu GCAS-AMEU Theology Summit: “Insurrectionist Politics & Theology”, Maribor, Alma Mater Europaea-ECM, July 13-14, 2016. [COBISS.SI-ID 1538547140]
kategorija: SU

456. ŠKOF, Lenart. Faith and humility : on the future of theology of religions : lecture at the symposium A World without Violence and Extremism, Center for Interreligious Dialogue & Civilizations, Tehran, 15th Dec. 2015. [COBISS.SI-ID 1538116548]
kategorija: SU

457. ŠKOF, Lenart. On sacred genealogies in Antigone, Mary, and Savitri : cosmology, ethics, and peace : October 1st, 2015, Linköpings Universitet, Sweden. Linköping, 2015. [COBISS.SI-ID 1537937092]
kategorija: SU

458. ŠKOF, Lenart. Über die Möglichkeit des Windes bei Heidegger : auf dem Weg zu einem künftigen Zeitalter des Atems : predavanje na Institut für Philosophie der Universität Wien, 19. November 2015. Wien, 2015. [COBISS.SI-ID 1538019780]
kategorija: SU

459. ŽALEC, Bojan. Genocide as social death : lecture at the lnstitute of Philosophy and Sociology of Polish Academy of Sciences, Warsaw, Feb. 18th 2014. [COBISS.SI-ID 6616666]
kategorija: SU

460. ŽALEC, Bojan. Stalinism and nazism in the light of Sören Kierkegaard’s thought : lecture at the Institute for the Study of Religions, Jagiellonian University, Krakow, Mar. 31st 2014. [COBISS.SI-ID 6616922]
kategorija: SU

3.15 Prispevek na konferenci brez natisa

461. ŠKOF, Lenart. God, incarnation in feminine, and imaginary of the third presence : prispevek na mednarodni konferenci Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, Montpellier, 24-25 February 2017. [COBISS.SI-ID1539175876]
kategorija: SU

462. KLUN, Branko. Incarnation and de-carnation in the hermeneutics of Gianni Vattimo : prispevek na mednarodni konferenci Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, Montpellier, 24-25 February 2017. [COBISS.SI-ID7570266]
kategorija: SU

463. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Incarnation in ecofeminist hermeneutics : prispevek na mednarodni konferenci Rethinking incarnation: theology, phenomenology and deconstruction, Montpellier, 24-25 February 2017. [COBISS.SI-ID 1539175620]
kategorija: SU

464. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard i personalizam : predavanje na Međunarodnom znanstvenom skupu Personalizam – jučer, danas, sutra, Zagreb, 1. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 7764058]
kategorija: SU

465. JUHANT, Janez. Krek in krščansko-socialno gibanje Evrope : prispevek na znanstvenem posvetu Janez Evangelist Krek (1865-1917) – sto let pozneje (1917-2017), SAZU, Ljubljana, 19.-20. okt. 2017. 2017. [COBISS.SI-ID 7738458]
kategorija: SU

466. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Muslimanske ženske in zlata doba islamske civilizacije : znanost, medicina in politika : prispevek na “Knjiga, križ, polmesec – Islam in Zahod”, simpozij v spomin Alešu Debeljaku, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 9. 5. 2017. [COBISS.SI-ID 1539334596]
kategorija: SU

467. ŠKOF, Lenart. On democracy and democratic hope: Rortian meditations for the 21st century : prispevek na “Practicing intellectual resistance”, The Global Center for Advanced Studies, 3rd Annual International Conference, Maribor, July 1st-2nd 2017. [COBISS.SI-ID 1539499716]
kategorija: SU

468. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ženski glas v ekumenskem dialogu : prispevek na mednarodnem znanstvenem posvetu “Ekumenizem in medreligijski stiki na slovenskem = Ecumenism and Interfaith Encounters in Slovenia”, Znanstveno-raziskovalno središče, Koper, 7. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 1540115140]
kategorija: SU

469. STRAHOVNIK, Vojko. Agents of hospitality and global justice : lecture at the conference Social change in a comparative perspective of Europe and Asia, Warsaw, October 13th and 14th, 2016. [COBISS.SI-ID 7434074]
kategorija: SU

470. ŠKOF, Lenart. Breath as a way of self-affection : on new topologies af transcendence and self-transcendence : International workshop “Transcendence & self-transcendence, pathways in contemporary philosophy of religion”, Institute of Human Sciences, University of Vienna, 20-21 October 2016. [COBISS.SI-ID 1538827204]
kategorija: SU

471. STRAHOVNIK, Vojko. Ethika – ethics and values education in schools and kindergartens (www.ethics-education.eu) : lecture at the conference Digital media in preschool and kindergarten, ecoMedia 2016, Switzerland, October 17th, 2016. [COBISS.SI-ID7433818]
kategorija: SU

472. ŽALEC, Bojan. Kierkegaard and nature as living body : predavanje na simpoziju The Role of the Body in Various Religious Contexts: Explorations between Philosophy and Theology, Ljubljana, 27th June 2016. [COBISS.SI-ID 7603546]
kategorija: SU

473. ŽALEC, Bojan. Kjerlighed and chosenness as foundation of sacrifice according to Kierkegaard : predavanje 4. mednarodni konferenci Søren Kierkegaard, Škocjan, Ljubljana, 2. 9.-6. 9. 2016. [COBISS.SI-ID 7603802]
kategorija: SU

474. ŠKOF, Lenart. O smislu volilnih pravic : k novi kulturi demokracije : prispevek na mednarodni konferenci “Volilne pravice od lokalne do evropske ravni – politična udeležba državljanov EU v izgradnji skupnosti”, 14. 4. 2016, Slovenska Bistrica. [COBISS.SI-ID 1538320068]
kategorija: SU

475. ŠKOF, Lenart. On gestures of giving : toward a material ethics in Irigaray and Dussel : the Darbari S. Seth Foundation Conference on Nonviolence “Giving and forgiving”, November 18-20, 2016. [COBISS.SI-ID 1538967748]
kategorija: SU

476. ŽALEC, Bojan. Perspectives in the light of solidary personalism : lecture at the conference Expanding research on European citizenship models, Warsaw, 24th Mar., 2015. [COBISS.SI-ID 7215962]
kategorija: SU

477. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Preseganje nestrpnosti in etika medsebojne soodvisnosti : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju Sožitje med kulturami – poti do medkulturnega dialoga, Filozofska fakulteta Maribor, Amfiteater, 14. januar 2016. 2016. [COBISS.SI-ID 1538188740]
kategorija: SU

478. ŽALEC, Bojan. Radical Islamism and Islamophobia : lecture at the conference Social change in a comparative perspective of Europe and Asia, Warsaw, October 13th and 14th, 2016. [COBISS.SI-ID 7434330]
kategorija: SU

479. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. The feminine he(art) of giving and forgiving : the Darbari S. Seth Foundation Conference on Nonviolence “Giving and forgiving”, November 18-20, 2016. [COBISS.SI-ID 1538968004]
kategorija: SU

480. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Towards Christian gender justice : positive contribution of terminological distinction between sex and gender on transformation of negative gender stereotypes and gender roles : prispevek na konferenci “Die Rolle von Frauen in politischen und kirchlichen Entscheidungsprozessen. Ideologische und praktische Herausforderungen im Spannungsfeld von Gender-“Ideologie” und Geschlechtergerechtigkeit”, Wien, 22. – 25. September 2016. [COBISS.SI-ID 1538711748]
kategorija: SU

481. JUHANT, Janez. Ali se mora večina ravnati po manjšini? : družbeni vidik človekovih pravic : predavanje na mednarodni konferenci Pogled na družino in spolnost v Katoliški cerkvi po Drugem vatikanskem koncilu, Ljubljana, 20. maj 2015. [COBISS.SI-ID7072858]
kategorija: SU

482. ŽALEC, Bojan. Cene Logar : od predmetne teorije preko Brentana do marksistične kritike fenomenologije : predavanje na simpoziju O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra, Ljubljana, 18. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 6893402]
kategorija: SU

483. ŠKOF, Lenart. Demokracija kot rast: o vrednotah sobivanja in upanja : sodelovanje na 3. posvetu gibanja Svetovni etos Slovenija z naslovom Soglasje o temeljnih vrednotah za prihodnost slovenske družbe, Ljubljana, 20. okt. 2015. [COBISS.SI-ID2048492042]
kategorija: SU

484. ŠKOF, Lenart. Hospitalities of the body : materialism and spirituality in philosophical traditions of Europe and Asia : [prispevek na International Symposium “Bridges between Asia and Europe: Budhism in contemporary Societies”, Ljubljana, 14. 3. 2014. Ljubljana: University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Asian and African Studies, 2015. [COBISS.SI-ID 1537324740]
kategorija: SU

485. ŠKOF, Lenart. An interval of grace : the time of ethics : Convegno internazionale “Charis Kairós, La grazia e l’occasione”, Universita degli studi di Trieste, Dipartimento di studi umanistici in collaborazione con Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche, Istituto di scienze filosofiche, Capodistria, 15-16 ottobre 2015. Trieste, 2015. [COBISS.SI-ID 1537937860]
kategorija: SU

486. ŽALEC, Bojan. Josip Premrov : raziskovanje izseljenske duševnosti : predavanje na simpoziju O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra, Ljubljana, 18. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 6893914]
kategorija: SU

487. ŽALEC, Bojan. Lojze Potočnik : preučitev bistva oblikovanja in njegovega pomena za človeka : predavanje na simpoziju O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra, Ljubljana, 18. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 6893658]
kategorija: SU

488. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Medverski dialog : pot opolnomočenja posameznika in družbe : prispevek na 56. posvetu predstavnikov verskih skupnosti “Medverski dialog”, Ljubljana, 11. marec 2015. Ljubljana, 11. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 1537328836]
kategorija: SU

489. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. “Power over”, hierarchical domination : stem cells of violence : Conference “Religion, violence, ideology”, Ljubljana, October 15th 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 1537981124]
kategorija: SU

490. STRAHOVNIK, Vojko. Rudolf Trofenik in fenomenologija pravne zavesti : predavanje na simpoziju ”O življenju in delu doktorandov Franceta Vebra”, Filozofska fakulteta v Ljubljani, 18. 4. 2015. [COBISS.SI-ID 57707106]
kategorija: SU

491. ŠKOF, Lenart. Space, epistemology, touch : three Meadian meditations : Second European Pragmatism Conference, 9-11 Septembre 2015, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales , Ecole Normale Supérieure de Paris. Paris, 2015. [COBISS.SI-ID1537938116]
kategorija: SU

492. SVETLIČ, Rok. Syllabus errorum and Communist hypothesis : Conference “Religion, violence, ideology”, Ljubljana, October 15th 2015. Ljubljana, 2015. [COBISS.SI-ID 1537981636]
kategorija: SU

493. ŽALEC, Bojan. Totalitarizam i tjeskoba : kierkegaardovska refleksija : predavanje na Znanstvenom kolokviju prigodom obilježavanja 160. obljetnice smrti danskoga filozofa Sørena Kierkegaarda, Katolički bogoslovni fakultet, Đakovo, 12. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 6862426]
kategorija: SU

494. ŠKOF, Lenart. Vulnerability and hospitality : prispevek na “Democracy Rising World Conference”, Athens 16.-19. July 2015, The Global Center for Advanced Studies in partnership with the School of Economics and Political Science, University of Athens. Atene, 2015. [COBISS.SI-ID 1537826244]
kategorija: SU

495. ŽALEC, Bojan. (In)compatibility of non-preferential neighbourly love with preferential loves according to Kierkegaard : predavanje na Mednarodni filozofski delavnici in konferenci Soren Kierkegaard, Štanjel, 23.-26. 9. 2014. [COBISS.SI-ID 6684250]
kategorija: SU

496. SVETLIČ, Rok. Biti si odveč : prispevek na simpoziju “Humanizem in humanistika”, Ljubljana, Dvorana SAZU, 18. – 19. novembra 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1537017540]
kategorija: SU

497. ŽALEC, Bojan. Celostna in dialoška edukacija : analiza njenih momentov, pomena in povezanosti s solidarnim personalizmom ter dialoškim univerzalizmom : predavanje na posvetu Svetovni etos in celostna pedgogika, Cankarjev dom, Ljubljana, 21. 10. 2014https://www.youtube.com/watch?v=9Sve8kuqqNU. [COBISS.SI-ID 6706010]
kategorija: SU

498. ŠKOF, Lenart. Doba zaskrbljenosti in etika : prispevek na simpoziju “Humanizem in humanistika”, Ljubljana, Dvorana SAZU, 18. – 19. novembra 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1537017284]
kategorija: SU

499. ŠKOF, Lenart. Ethical temporality and interiority in G. H. Mead’s philosophy : Interdisciplinary conference “Pragmatism and Communication”, Helsinki 3-5 June 2014. Helsinki, 4. jun. 2014. http://www.nordprag.org/pac.html#5. [COBISS.SI-ID1537006276]
kategorija: SU

500. JUHANT, Janez. Etična pedagogika je dialoška : predavanje na posvetu Svetovni etos in celostna pedgogika, Cankarjev dom, Ljubljana, 21. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 6705498]
kategorija: SU

501. STRAHOVNIK, Vojko. Etika v šoli – projekt Ethos : predavanje na posvetu Svetovni etos in celostna pedgogika, Cankarjev dom, Ljubljana, 21. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 6705754]
kategorija: SU

502. ŽALEC, Bojan. Europe, instrumentalism and the paradigms of crisis : lecture at the Course Social Philosophy: European Crisis and Social Movements, Dubrovnik, Apr. 22-25 2014. [COBISS.SI-ID 6617434]
kategorija: SU

503. JUHANT, Janez. Gosarjevi evropski sodobniki : predavanje na simpoziju Krščanstvo in socialno gibanje – dr. Andrej Gosar – življenje, delo, pomen, Logatec, Ljubljana, 28.-29. 3. 2014. [COBISS.SI-ID 6706522]
kategorija: SU

504. ŠKOF, Lenart. Justice : a cosmic-feminist approach : GIP-Tagung im Rahmen des 4. Philosophiefestivals Hannover, Gerechtigkeitsideen und -erfahrungen in interkultureller Perspektive, 16. – 17. März 2014. Hannover, 16. mar. 2014. [COBISS.SI-ID1536360132]
kategorija: SU

505. JUHANT, Janez. Kristjan in moderni svet : predavanje in pogovor v farnem domu Sele, 22. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 6710874]
kategorija: SU

506. AVBELJ, Matej, GRANDA, Stane, JANŠA, Janez, JUHANT, Janez, RUPEL, Dimitrij, VALIČ ZVER, Andreja, TURK, Žiga. Majniška deklaracija (1917, 1989, 2014) in vprašanja slovenske državnosti in odnosov z drugimi narodi : govor na posvetu o Majniški deklaraciji Slovensko stoletje 1917 – 2014, Ljubljana, 17. junija 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 6598234]
kategorija: SU

507. ŽALEC, Bojan. O pomenu filozofije ter zmotah, praznoverjih in ideologiji v zvezi z njo : predavanje na simpoziju Kako si pomagati s filozofijo, prostori Univerze v Ljubljani, Ljubljana, 11. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 6862682]
kategorija: SU

508. JUHANT, Janez. Ponovni prihod slovenskih jezuitov v konfliktih moderne : predavanje na mednarodnem znanstvenem simpoziju ob 200-obletnici ponovne vzpostavitve Družbe Jezusove, Duhovno središče sv. Jožefa, Ljubljana, 20. 11. 2014. [COBISS.SI-ID 6770522]
kategorija: SU

509. ŠKOF, Lenart. Rana filozofije : filozofija in (sodobni) čas : predavanje na simpoziju Slovenskega filozofskega društva “Kako si pomagati s filozofijo”, Univerza v Ljubljani, Zbornična dvorana, 11. junij 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1537016772]
kategorija: SU

510. ŽAKELJ, Tjaša. Searching for love online : some sociological aspects of the internet dating : predavanje na međunarodnoj naučnoj konferenciji “Internet i društvo”, Filozofski fakultet u Nišu, 19. septembar 2014. Niš, 2014. [COBISS.SI-ID 1536874948]
kategorija: SU

511. KLUN, Branko. Telesnost, duševnost, duhovnost : nekaj temeljnih razmislekov : predavanje na posvetu Duhovnost in psihologija, Teološka fakulteta, Ljubljana, 21. 10. 2014. [COBISS.SI-ID 6719578]
kategorija: SU

512. JUHANT, Janez. Terčelj in razmere v krščanskem taboru v Ljubljani : predavanje na simpoziju o Filipu Terčelju, Ajdovščina, 22. mar. 2014. [COBISS.SI-ID 6532442]
kategorija: SU

513. GRDINA, Igor, HRIBAR, Spomenka, ŠKOF, Lenart, OSTAN, Aleksander, GABERŠČEK, Silvester, DEBEVEC, Leon. Vloga umetnosti v spravnem procesu: spomenik žrtvam vseh vojn : posvet v organizaciji Socialne akademije, dvorana Kazina, Ljubljana, 27.1.2014. 2014. [COBISS.SI-ID 36606765]
kategorija: SU

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

514. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. The feminine (he)art of giving and the power of feminine divine as new ethics of peace and eco-justice : keynote presentation at 5th International Conference on “Ecological theology and environmental ethics” (ECOTHEE), October 23-27, 2017, Orthodox Academy of Crete, Greece. [COBISS.SI-ID 1539863748]
kategorija: SU

515. FURLAN-ŠTANTE, Nadja. Ecofeminist theology and it’s ecumenical vision of Christian hospitality : keynote address at 4th International Conference on “Ecological theology and environmental ethics” (ECOTHEE), June 1-5, 2015, Orthodox Academy of Crete, Greece. Chania, Crete, 2015. [COBISS.SI-ID 1537719236]
kategorija: SU

516. STRAHOVNIK, Vojko. Global justice, religions, and hospitality : lecture at the symposium A World without Violence and Extremism, Center for Interreligious Dialogue & Civilizations, Tehran, 14th Dec. 2015. [COBISS.SI-ID 7179866]
kategorija: SU

517. ŽALEC, Bojan. Obstacles in the way of dialogue and peaceful coexistence : islamism and islamophobia : lecture at the symposium A World without Violence and Extremism, Center for Interreligious Dialogue & Civilizations, Tehran, 14th Dec. 2015. [COBISS.SI-ID 7122010]
kategorija: SU

518. ŠKOF, Lenart. Über die Möglichkeit des Windes bei Heidegger : prispevek na “Atem/Atmen (pneuma, prana, qi, ki)”, Tagung auf der Domäne Marienburg, Institut für Philosophie, Universität Hildesheim, 2. – 5. Juli 2015. Hildesheim, 2015. [COBISS.SI-ID1537824708]
kategorija: SU

519. KLUN, Branko. Ali se mora vera bati znanosti? : predavanje na Društvu slovenskih izobražencev, Trst, 17. mar. 2014. 2014. [COBISS.SI-ID 6540378]
kategorija: SU

520. ŠKOF, Lenart. Breath of hospitality : silence, listening, care : [predavanje na] 25th Anniversary Conference of the University of Humanistic Studies (UvH) “A Meaningful Life in a Just Society: Investigating Well-being and Democratic Caring”, Utrecht, 30-31.1. 2014. Utrecht, 30. jan. 2014. http://www.uvh.nl/anniversaryconference/day-1. [COBISS.SI-ID 1536347844]
kategorija: SU

521. KLUN, Branko. Heidegger und die Säkularisierung der christlichen Zeiterfahrung : Vortrag bei der Tagung Das Testament der Zeit – (Post-)Apokalyptische Annäherungen, Universität Regensburg, Fakultät für katholische Theologie, 25. 6.-28. 6. 2014. [COBISS.SI-ID 6769242]
kategorija: SU

3.25 Druga izvedena dela

522. JUHANT, Janez. Ignacij Knoblehar : slavnostni govor na akademiji v čast dr. Ignaciju Knobleharju, Škocjan, 5. jul. 2017. [COBISS.SI-ID 7691610]

523. JUHANT, Janez. Kako se je dr. Janez Ev. Krek lotil modernega praktičnega ateizma? : predavanje, Postna premišljevanja 2017, Ljubljana, 8. mar. 2017. [COBISS.SI-ID 7604570]

524. NOVAK, Bogomir (diskutant), ŠUMIGA, Dražen (diskutant), ŠTRAJN, Darko (diskutant), ŽALEC, Bojan (diskutant). Potrošništvo kot oblika sodobnega suženjstva : PI pogovori : [diskusija v Trubarjevi hiši literature, Ljubljana, 11. 1. 2017]. [COBISS.SI-ID3016023]

525. JUHANT, JanezKLUN, BrankoFURLAN-ŠTANTE, NadjaŠKOF, LenartŽALEC, Bojan. Religiozni izvor etičnosti in dialoške medkulturnosti : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 13. dec. 2017. [COBISS.SI-ID 7788378]

526. KLUN, Branko. (Self)transcendence amd temporality : the approach of Jean-Luc Marion and its temporal implications : lecture at International Workshop Transcendence & Self-Transcendence – Pathways in Contemporary Philosophy of Religion, Institute for Human Sciences, Vienna, 20-21 Oct. 2016. [COBISS.SI-ID 7495258]

527. MIKUŠ-KOS, Anica (diskutant), VREČER, Natalija (diskutant), JEREBIC, Imre (diskutant), PETROVEC, Dragan (diskutant), SVETLIČ, Rok (diskutant), KUCLER, Slavica Borka (avtor, oseba, ki intervjuva). Begunci pred vrati ali temeljne vrednote na preizkušnji : okrogla miza v organizaciji gibanja Svetovni etos Slovenije, 23. junij 2016, Ljubljanahttp://www.mklj. si/prireditve/item/10657-begunci-pred-vrati-ali-temeljne-vrednote-na-preizkusnji-dr-anica-mikus-kos-dr-natalija-vrecer-imre-jerebic-dr-draga n-petrovec-dr-rok-svetlic. [COBISS.SI-ID 1918542]

528. AVBELJ, Matej (diskutant), NAHTIGAL, Matjaž (diskutant), ŠKOF, Lenart (diskutant), RAJGELJ, Barbara (diskutant), VUKSANOVIĆ, Igor (diskutant). Kakšna demokracija? : panelna razprava na dogodku “Sistem za boljšo demokracijo”, Klub Cankarjevega doma, Ljubljana, 12. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 35494493]

529. JUHANT, Janez. Kristjan in sodobni svet : predavanje in razprava na duhovni razpotjih – novoletno srečanje, Dom prosvete v Tinjah, 3. januarja 2016. [COBISS.SI-ID 7237210]

530. CERGOL PARADIŽ, Ana (diskutant), STUDEN, Andrej (diskutant), SVETLIČ, Rok (diskutant), PAJNIK, Mojca (diskutant), VERGINELLA, Marta (diskutant). Nove teme v slovenski humanistiki : okrogla miza v Tržaškem knjižnem središču, Trst, Trg Oberdan 7, 25. maj 2016, ob 18.30 uri. [COBISS.SI-ID 60840802]

531. GERJOLJ, Stanko, GODAWA, Marcin, SIMONIČ, Barbara, ŽALEC, Bojan. Obrazi žensk : duhovno-poetično popoldne : pogovorno-umetniški dogodek, Knjigarna Mohorjeve, Ljubljana, 22. jun. 2016. [COBISS.SI-ID 7344218]

532. BLAŽIČ, Miha (diskutant), GOMBAČ, Jure (diskutant), HAKIMOVA, Aigul (diskutant), SVETLIČ, Rok (diskutant). Žičnata pot : okrogla miza o aktualnem vprašanju migracij : Mesto knjige – urbani knjižni festival, 2. jun. 2016, Mala dvorana kulturnega doma Nova Gorica. [COBISS.SI-ID 39972141]

533. ŠKOF, Lenart. Etična anatomija telesa : predavanje v Knjižnici Otona Župančiča, Ljubljana, 1. april 2015. [COBISS.SI-ID 2048491530]

534. ŠKOF, Lenart. Etika, trpljenje, smrt : refleksije ob Antigoni : predavanje iz cikla Trpljenje, Društvo za primerjalno religiologijo, Cankarjev dom, Ljubljana, 26. maj 2015. [COBISS.SI-ID 1539099332]

535. REPAR, Primož, ŽALEC, Bojan. Kierkegaardovska refleksija : od dejanskega posamičnika do eksistencialne revolucije : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 18. feb. 2015. [COBISS.SI-ID 6863962]

536. KLUN, Branko, RAK, Pavle, KOCIJANČIČ, Gorazd. Kontemplativna molitev – pozabljena pot? : 10. pogovorni večer, Forum za dialog med vero in kulturo, Atrij ZRC, Ljubljana, 10. feb. 2015. [COBISS.SI-ID 6830682]

537. OŠLAJ, Borut, ŽALEC, Bojan. Postsekularna misel in (svetovni) etos : od dejanskega posamičnika do eksistencialne revolucije : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 20. maj 2015. [COBISS.SI-ID 6954074]

538. JUHANT, Janez, GERJOLJ, Stanko, STRAHOVNIK, VojkoŽALEC, Bojan. Razumeti genocid in samomor : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 15. apr. 2015. [COBISS.SI-ID 6894170]

539. JUHANT, Janez, TREVEN, Judita, KOMPAN ERZAR, Katarina, GRIESSER PEČAR, Tamara, STANOVNIK, Justin. Slovenci – žrtev treh totalitarizmov : narodna tragedija in posledice : okrogla miza pobude Resnica in sočutje, Zavod sv. Stanislava, Ljubljana, 10. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 38298157]

540. KOŠIR, Manca, OŠLAJ, Borut, PAVLIHA, Marko, ŽALEC, Bojan. Svetovni etos in pedagogika : na poti k edukacijski odprtosti in celovitosti : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 18. mar. 2015. [COBISS.SI-ID 6863194]

541. JUHANT, Janez, Seminar “Moderni izzivi poučevanja matematike”, Fakulteta za matematiko in fiziko, Ljubljana, 30.-31. januar 2015. Umetnost, religija, filozofija (znanost) – matematika, etika in vzgoja. Ljubljana, 31. 1. 2015. [COBISS.SI-ID 17216089]

542. ČRNIČ, Aleš (diskutant), ZALTA, Anja (diskutant), FURLAN-ŠTANTE, Nadja (diskutant). Zakaj se bojimo muslimanov? : tematska delavnica na prireditvi Proti kulturi strahu, Fakulteta za družbene vede, 2. december 2015. 2015. [COBISS.SI-ID 59091298]

543. BAJT, Veronika, HADŽIĆ, Emina, FURLAN-ŠTANTE, Nadja, CUKUT KRILIĆ, Sanja, KUMAR, Katja, ALHAFEZ, Maisa, ZALTA, Anja. Ženske v begunski krizi : okrogla miza o ženskah begunkah, Filozofska fakulteta v Ljubljani, modra soba, Ljubljana, 9. dec. 2015. [COBISS.SI-ID 39178541]

544. JUHANT, Janez. Čas počasi briše : okrogla miza ob predstavitvi knjige Čas počasi briše, Kamnik, 24. 1. 2014. [COBISS.SI-ID 6576218]

545. DELAK, Maja, GLOBOKAR, Roman, GRAČNER, Nataša Barbara, KLUN, Branko, ŠKODLAR, Borut. Krivda kot dolg : okrogla miza na 14. Bregantovih dnevih Terme olimia, Podčetrtek, 9.-12. okt. 2014. [COBISS.SI-ID 6783322]

546. JUHANT, Janez. Lambert Ehrlich : govor na žalni slovesnosti, Ljubljana, 26. maj 2014. [COBISS.SI-ID 6572378]

547. ŠKOF, Lenart. Mladi v humanističnih strokah : sodelovanje na okrogli mizi Odlični v znanosti – humanistika, organizatorja ZRC SAZU in ARRS, Ljubljana, 3. dec. 2014. [COBISS.SI-ID 2048491786]

548. GRIESSER PEČAR, Tamara, JUHANT, Janez, OMERZA, Igor, VALENTINČIČ, Dejan, VALIČ ZVER, Andreja, ŽUMER, Vladimir. Novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih : posvet, dvorana Državnega sveta, Ljubljana, 3. jun. 2014. [COBISS.SI-ID 37767725]

549. JUHANT, JanezSTRAHOVNIK, VojkoŽALEC, Bojan. Od etične osebe do dialoške družbe : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 21. maj 2014. [COBISS.SI-ID 6572122]

550. JUHANT, Janez. Za resnico in pravičnost : slavnostni govor na 10. občinskem prazniku občine Cankova, 23. do 24. maj 2014. [COBISS.SI-ID 6591322]

551. GRUŠOVNIK, Tomaž, PENCA, Jerneja, STRAHOVNIK, Vojko. Živeti s posledicami : okolje, odgovornost, identiteta : razmišljanja in razgovori v Mohorjevi, Ljubljana, 19. februar 2014. Ljubljana, 19. feb. 2014. [COBISS.SI-ID 1536373700]


SEKUNDARNO AVTORSTVO

Urednik

552. Acta theologica Sloveniae. Juhant, Janez (član uredniškega odbora 2001-). Ljubljana: Teološka fakulteta: Inštitut za Sveto pismo, judovstvo in zgodnje krščanstvo, 2001-. ISSN 1580-7800. [COBISS.SI-ID 115714560]
kategorija: SU

553. Analiza : časopis za kritično misel. Žalec, Bojan (član uredniškega sveta 1997-), Strahovnik, Vojko (član uredniškega odbora 2016-). Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 1997-. ISSN 1408-2969. http://www.revije.si/analiza/. [COBISS.SI-ID 67716608]
kategorija: SU

554. Annales : anali za istrske in mediteranske študije, Series historia et sociologia. Škof, Lenart (urednik 2008-, član uredniškega odbora 2008-). [Tiskana izd.]. Koper: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko: Znanstveno raziskovalno središče Republike Slovenije = Capodistria: Societá storica del Litorale: Centro di ricerche scientifiche della Repubblica di Slovenia = Koper: Science and Research Centre of the Republic of Slovenia, 1994-. ISSN 1408-5348. http://zdjp.si/p/annalesshs/. [COBISS.SI-ID 71952128]
kategorija: 2G

555. Anthropological notebooks. Žalec, Bojan (član uredniškega odbora 2000-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Društvo antropologov Slovenije: = Slovene Anthropological Society, 1995-. ISSN 1408-032X. u http://www.drustvo-antropologov.si/anthropological_notebooks1.html. [COBISS.SI-ID 62755072]
kategorija: 2G

556. Anthropos : časopis za psihologijo in filozofijo ter za sodelovanje humanističnih ved. Žalec, Bojan (član uredniškega sveta 2002-). Ljubljana: Društvo psihologov Slovenije: Slovensko filozofsko društvo, 1969-. ISSN 0587-5161.http://www.anthropos.si/2007_3_4.html, https://www.dlib.si/results/?euapi=1&query=’keywords%3danthropos’&pageSize=25. [COBISS.SI-ID 736516]
kategorija: SU

557. Aut. Žalec, Bojan (član uredniškega odbora 2000-). Ljubljana: Društvo Apokalipsa, 1997-. ISSN 1408-1997. [COBISS.SI-ID 65707776]
kategorija: SU

558. Bogoslovni vestnik : glasilo Teološke fakultete v Ljubljani. Juhant, Janez (član uredniškega sveta 1997-), Klun, Branko (gostujoči urednik 2017). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Teološka fakulteta, 1920-. ISSN 0006-5722. [COBISS.SI-ID 8745472]
kategorija: 2G

559. Confluence : online journal of world philosophies. Škof, Lenart (član uredniškega odbora 2014-2016). Freiburg: Verlag Karl Alber, 2014-. ISSN 2199-0360. http://www.verlag-alber.de/e-journals/confluence/. [COBISS.SI-ID 1537017796]
kategorija: SU

560. Dignitas : revija za človekove pravice. Strahovnik, Vojko (član uredniškega odbora 2012-). Ljubljana: Nova revija, 1999-. ISSN 1408-9653. [COBISS.SI-ID 98923520]
kategorija: SU

561. Družboslovne razprave. Žakelj, Tjaša (član uredniškega odbora 2015-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Slovensko sociološko društvo: Fakulteta za družbene vede, 1984-. ISSN 0352-3608. http://www.druzboslovne-razprave.org/. [COBISS.SI-ID 7530242]
kategorija: 2G

562. Phainomena : glasilo Fenomenološkega društva v Ljubljani. Klun, Branko (član uredniškega odbora 1998-). Ljubljana: Nova revija, 1992-. ISSN 1318-3362. [COBISS.SI-ID 29705216]
kategorija: 2G

563. Philosophy in dialogue. Juhant, Janez (urednik 2014-), Strahovnik, Vojko (urednik 2014-), Žalec, Bojan (član uredniškega odbora 2014-). Zürich; Berlin: Lit, 2014-. [COBISS.SI-ID 6568794]
kategorija: SU

564. Poligrafi : revija za religiologijo, mitologijo in filozofijo. Škof, Lenart (član uredniškega odbora 2003-, glavni urednik 2006-). [Tiskana izd.]. Ljubljana: Nova revija, 1996-. ISSN 1318-8828. http://www.zrs-kp.si/revije/single/journal-poligrafi-1412. [COBISS.SI-ID 59336192]
kategorija: SU

565. Polonia Sacra. Klun, Branko (član uredniškega sveta 2012-). Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej. ISSN 1428-5673. [COBISS.SI-ID 3013210]
kategorija: SU

566. Recherches philosophiques. Klun, Branko (član uredniškega sveta 2015-). Toulouse: Faculté de philosophie de l’Institut catholique de Toulouse, 2005-. ISSN 1778-8099. [COBISS.SI-ID 7159386]
kategorija: SU

567. Theologie Ost – West : europäische Perspektiven. Juhant, Janez (urednik 2004-). Münster: 2004-. [COBISS.SI-ID 3435098]
kategorija: SU

568. JUHANT, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), PEVEC ROZMAN, Mateja (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]
kategorija: 2F

569. KREK, Janez Evangelist, JUHANT, Janez (urednik, avtor dodatnega besedila), PRIMC, Aleš (avtor dodatnega besedila, urednik). Janez Evangelist Krek za Slovence. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0438-5. [COBISS.SI-ID291795456]
kategorija: SU

570. GIESEN, Klaus-Gerd (urednik), KERSTEN, Carool (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). The poesis of peace : narratives, cultures, and philosophies. London [i. e.] Abingdon; New York (NY): Routledge, 2017. IX, 220 str., graf. prikazi, tabele. ISBN 978-1-4724-7022-5. ISBN 1-4724-7022-2. [COBISS.SI-ID 1539241412]
kategorija: 2F

571. ŽALEC, Bojan (urednik), LAMPRET, Urška (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 51 str. [COBISS.SI-ID 10690307]
kategorija: SU

572. ŽALEC, Bojan (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Religija kot dejavnik etičnosti in medkulturnega dialoga, (Znanstvena knjižnica, 55). Ljubljana: Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani, 2017. 112 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-55-0. [COBISS.SI-ID290144768]
kategorija: 2F

573. PETKOVŠEK, Robert (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Truth and compassion : lessons from the past and premonitions of the future, (Theology Ost-West, vol. 20). Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. 186 str., tabele. ISBN 978-3-643-90773-8. [COBISS.SI-ID7538778]
kategorija: 2F

574. FURLAN-ŠTANTE, Nadja (urednik), ZALTA, Anja (urednik), LAMBERGER KHATIB, Maja (urednik). Women against war system, (Philosophy in dialogue, vol. 4). Wien; Zürich: Lit, cop. 2017. 173 str. ISBN 978-3-643-90918-3. ISBN 978-3-643-95918-8. [COBISS.SI-ID 1540118724]
kategorija: 2F

575. ZALTA, Anja (urednik), SVETLIČ, Rok (urednik). Identiteta Evrope, (Poligrafi, Letn. 21 (2016), št. 81-82). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016. 277 str. ISBN 978-961-6964-69-2. [COBISS.SI-ID 288688384]
kategorija: 2F

576. ZALTA, Anja (urednik), SVETLIČ, Rok (urednik). Identiteta Evrope, (Poligrafi, letn. 21 (2016), št. 81-82). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2016. ISBN 978-961-6964-78-4. http://www.zrs-kp.si/revije/single/poligrafi-81-82-identiteta-evrope-2122. [COBISS.SI-ID 288688640]
kategorija: SU

577. ŠKOF, Lenart (urednik), BJELICA, Maja (urednik, prevajalec). International conference “borders/debordering”, Towards a new world of culture of hospitality, Gozd Martuljek, June 30-July 3, 2016 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca “meje/odmejitev”, naproti novi svetovni kulturi gostoljubja, Gozd Martuljek, 30. junij-3. julij 2016 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale “confini/deconfinamento” verso una nuova cultura mondiale dell’ospitalità, Gozd Martuljek, 30 giugno-3 luglio 2016 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, letn. 21 (2016), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2016. 75 str. [COBISS.SI-ID 1538544324]
kategorija: SU

578. ŽALEC, Bojan (urednik), LAMPRET, Urška (urednik). Program in povzetki = Program and abstracts. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. 64 str. [COBISS.SI-ID 10462211]
kategorija: SU

579. STRAHOVNIK, Vojko (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Religion, violence, and ideology : reflections on the challenges of postmodern world, (Philosophy in dialogue, vol. 3). Wien; Zürich: Lit, cop. 2016. 106 str. ISBN 978-3-643-90774-5. [COBISS.SI-ID7521114]
kategorija: 2F

580. JUHANT, Janez (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Which religion, what ideology? : the (religious) potentials for peace and violence, (Theologie Ost-West, Bd. 19). Wien; Zürich: Lit, 2016. 208 str., ilustr. ISBN 978-3-643-90664-9. [COBISS.SI-ID 7134554]
kategorija: 2F

581. STRAHOVNIK, Vojko (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Conference Religion, Violence, Ideology, Ljubljana, October 15th 2015. [Ljubljana: Teološka fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2015]. 10 str. [COBISS.SI-ID 7060058]
kategorija: SU

582. GORNIK, Barbara (urednik), LENARČIČ, Blaž (urednik), MEDARIĆ, Zorana (urednik), RAMEŠA, Martina (urednik), SEDMAK, Mateja (urednik), ZADEL, Maja (urednik), ŽAKELJ, Tjaša (urednik), International Conference Children and Young People on the Move: Towards a More Precise Definition of Their Best Interests, Portorož (Slovenia), November 19-20, 2015. International Conference Children and Young People on the Move: Towards a More Precise Definition of Their Best Interests, Portorož (Slovenia), November 19-20, 2015 : [programme and abstracts]. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2015. 44 cm. ISBN 978-961-6964-57-9. [COBISS.SI-ID 282135296]
kategorija: SU

583. ŽALEC, Bojan (urednik), CENTA, Mateja (urednik). International Scientific Conference Truth and compassion, Celje, November 5th-7th, 2015 = Mednarodna znanstvena konferenca Resnica in sočutje, Celje, 5.-7. november 2015. Ljubljana: [s. n.], 2015. 30 str. [COBISS.SI-ID 7057242]
kategorija: SU

584. SEDMAK, Mateja (urednik), LENARČIČ, Blaž (urednik), MEDARIĆ, Zorana (urednik), ŽAKELJ, Tjaša (urednik). A journey to the unknown : the rights of unaccompanied migrant children : between theory and practice. Koper: Univerzitetna založba Annales: = Annales University Press, 2015. 279 str., graf. prikazi, ilustr. ISBN 978-961-6964-50-0. [COBISS.SI-ID 283254016]
kategorija: 2F

585. GRUŠOVNIK, Tomaž (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 221 str., tabele. ISBN 978-961-6964-32-6. [COBISS.SI-ID 283863040]
kategorija: 2F

586. JUHANT, Janez (urednik), SALIHOVIĆ, Alen (urednik). Resnica in sočutje : 1945-2015 : zbornik uvodnih nagovorov, ki so nastali na šestih oddajah Radia Ognjišče, Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in civilne pobude Resnica in sočutje 1945-2015. Koper: Ognjišče, 2015. 96 str., fotogr. ISBN 978-961-263-163-5. [COBISS.SI-ID 279981056]
kategorija: SU

587. ŠKOF, Lenart (urednik), KOŠIR, Tina (urednik), BJELICA, Maja (urednik, fotograf). Trpljenje, (Poligrafi, letn. 20 (2015), št. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. 246 str., ilustr. ISBN 978-961-6964-54-8. [COBISS.SI-ID 283074048]
kategorija: 2F

588. ŠKOF, Lenart (urednik), KOŠIR, Tina (urednik), BJELICA, Maja (urednik). Trpljenje, (Poligrafi, vol. 20 (2015), no. 79-80). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2015. ISBN 978-961-6964-53-1.http://www.zrs.upr.si/revije/single/poligrafi-79-80-trpljenje-2012. [COBISS.SI-ID 283074304]
kategorija: 2F

589. JUHANT, Janez (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Understanding genocide and suicide, (Theologie Ost-West, Bd. 18). Wien; Zürich: Lit, 2015. 169 str., ilustr. ISBN 978-3-643-90527-7. [COBISS.SI-ID 6863450]
kategorija: 2F

590. JUHANT, Janez (urednik), CENTA, Mateja (urednik). V zvestobi narodu in veri : Lambertu Ehrlichu ob 70-letnici smrti in Filipu Terčelju ob 120-letnici rojstva, (Znanstvena knjižnica, 43). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2015. 144 str. ISBN 978-961-6844-41-3. [COBISS.SI-ID 281585152]
kategorija: 2F

591. JUHANT, Janez (urednik), STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Dialogue in the global world : from ideologies to persons, (Philosophy in dialogue, vol. 1). Zürich; Berlin: Lit, 2014. 141 str., ilustr. ISBN 978-3-643-90497-3. [COBISS.SI-ID 6568538]
kategorija: 2F

592. FURLAN-ŠTANTE, Nadja (urednik), HARCET, Marjana (urednik). Duhovnost žensk na Slovenskem, (Poligrafi, letn. 19 (2014), št. 73-74). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 202 str., tabele. ISBN 978-961-6862-99-8. [COBISS.SI-ID 276067328]
kategorija: 2F

593. FURLAN-ŠTANTE, Nadja (urednik). Duhovnost žensk na Slovenskem, (Poligrafi, letn. 19 (2014), št. 73-74). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. ISBN 978-961-6964-15-9. [COBISS.SI-ID278955520]
kategorija: SU

594. ŠKOF, Lenart (urednik), BJELICA, Maja (prevajalec, urednik), GRUŠOVNIK, Tomaž (prevajalec, urednik). International Conference The poesis of peace, Gozd Martuljek, May 15-18, 2014 : [program and abstracts] = Mednarodna koferenca Poezija miru, Gozd Martuljek, 15. – 18. maj 2014 : [program in povzetki] = Conferenza internazionale La poesia della pace, Gozd Martuljek, 15-18 maggio 2014 : [programma e riasunti], (Glasnik UP ZRS, letn. 19 (2014), št. 3). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, 2014. 63 str. [COBISS.SI-ID 54564706]
kategorija: SU

595. ŽAKELJ, Tjaša (urednik), KODERMAN, Miha (urednik), BUGARIČ, Boštjan (urednik), COTIČ, Tina (urednik, fotograf). Koper živi? : vključevanje prebivalcev v urejanje javnega prostora. Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Univerzitetna založba Annales, 2014. 145 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6862-71-4. [COBISS.SI-ID 271816448]
kategorija: 2F

596. STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Legal and philosophical challenges of transnational law = Pravni in filozofski izzivi transnacionalnega prava. Brdo pri Kranju: [s. n.], 2014. 18 str. http://legal-theory-conference.blogspot.com/p/abstracts.html. [COBISS.SI-ID 6747482]
kategorija: SU

597. ŽAKELJ, Tjaša (urednik), KODERMAN, Miha (urednik), BUGARIČ, Boštjan (urednik), COTIČ, Tina (urednik, fotograf). Ma Capodistria vive? : inserimento degli abitanti nell’ordinamento dello spazio pubblico. Capodistria: Università del Litorale, Centro di ricerche scientifiche, Annales Editrice universitaria, 2014. 153 str., ilustr., graf. prikazi. ISBN 978-961-6862-72-1. [COBISS.SI-ID 271817216]
kategorija: SU

598. MARTINJAK, Ana (urednik), ŽALEC, Bojan (urednik). Religions and ideologies, peace or violence? : pathways towards local/global empathy and justice : [international scientific conference], Ljubljana, November 6th-8th 2014 = Religije in ideologije, mir ali nasilje? : poti k lokalni/globalni empatiji in pravičnosti : [mednarodna znanstvena konferenca], Ljubljana, 6.-8. november 2014. [S. l.: s. n., 2014?]. 38 str. [COBISS.SI-ID 6725210]
kategorija: SU

599. STRAHOVNIK, Vojko (urednik). Simpozij o filozofiji Ludwiga Wittgensteina ob izidu knjige Proti meji smisla: razprave k Logično filozofskem traktatu (Borut Cerkovnik), 7. maj 2014, Filozofska fakulteta, Ljubljana. Ljubljana: Društvo za analitično filozofijo in filozofijo znanosti, 2014. 9 str. [COBISS.SI-ID 6596698]
kategorija: SU

Mentor pri doktorskih disertacijah

600. SINREIH, Marko. Organizacijska kultura v podjetju ter vpliv lastništva na motivacijo zaposlenih v času tranzicije : doktorska disertacija. Kranj: [M. Sinreih], 2016. VI, 222 str., tabele, graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 287329536]
kategorija: SU

601. SLOKAN, Simon. Učinki usposabljanja policistov s področja integritete : analiza zunanjih in notranjih dejavnikov : doktorska disertacija. Litija: [S. Slokan], 2015. XIII, 233 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 282248448]
kategorija: SU

602. ŠTRANCAR, Klelija. Eksistencialna misel pri Martinu Heideggerju in Emmanuelu Levinasu ter njena uporaba pri duhovnem spremljanju v paliativni oskrbi : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Štrancar], 2014. IX, 254 str. [COBISS.SI-ID 1705083]
kategorija: SU

603. DEŽMAN, Jože. Etično-personalistični pristop k popravi krivic žrtvam titoizma po arhivu Komisije Vlade RS za izvajanje Zakona o popravi krivic : doktorska disertacija. Ljubljana: [J. Dežman], 2014. X, 408 str., tabele. [COBISS.SI-ID 6749274]
kategorija: SU

Mentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

604. CENTA, Mateja. Pomen čustev za vzpostavitev dialoško-etičnih odnosov : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Centa], 2017. VII, 239 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=92597&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7642458]
kategorija: SU

605. HEDL, Matej. Preskus vloge etike pripadnikov obveščevalnih služb v različnih političnih sistemih : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Hedl], 2017. XV, 351 str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=98556&lang=slv. [COBISS.SI-ID7767898]
kategorija: SU

606. ŠETINA, Mik. Etika po meri človeka v sodobnih družbeno-gospodarskih odnosih : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Šetina], 2016. VI, 261 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85846&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7364954]
kategorija: SU

607. MIKLIČ, Mirko Bogomir. Idejno – politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. B. Miklič], 2016. XII, 259, LXXXIII str., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86052&lang=slv. [COBISS.SI-ID7388506]
kategorija: SU

608. TREBEŽNIK, Luka. Odnos med dekonstrukcijo in religijo pri Jacquesu Derridaju : med nihilizmom in mesijanizmom : doktorska disertacija. Ljubljana: [L. Trebežnik], 2016. V, 313 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84081&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7305562]
kategorija: SU

609. MARTINJAK, Ana. Totalitarizem kot skrajna oblika kršenja osnov personalistične etike : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Martinjak Ratej], 2015. V, 295 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81140&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7130458]
kategorija: SU

Mentor pri magistrskih delih

610. MEŽNAR, Miran. Etične dileme podjetnika – menedžerja pri zaposlovanju in odpuščanju delavcev : magistrsko delo. Kranj: [M. Mežnar], 2016. VIII, 121 str., tabele in graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 1024558177]
kategorija: SU

611. PRIMIK, Jani. Vpliv moralnega delovanja na gospodarsko uspešnost podjetja : magistrsko delo. Ravne na Koroškem: [J. Primik], 2016. VII, 178 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 7495770]
kategorija: SU

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

612. FLISAR, Urška. Odnos do smrti v misli Sartra, Marcela in Levinasa : magistrsko delo. Ljubljana: [U. Flisar], 2017. VII, 68 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=96273&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7723866]
kategorija: SU

613. ALIČ, Ema. Antropologija, etika in politika v misli Janeza Janžekoviča : magistrsko delo. Ljubljana: [E. Alič], 2016. XIV, 119 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=82807&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7236186]
kategorija: SU

614. ARNEŽ, John George. Scientistični ateizem ter kritika njegovih predpostavk in argumentov : magistrsko delo. Ljubljana: [J. G. Arnež], 2016. VIII, 86 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=83569&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7278938]
kategorija: SU

615. MILIŠIĆ, Branka. Kultura strahu in pomen zaupanja v javnem življenju : magistrsko delo. Kranj: [B. Milišić], 2015. V, 93 str. [COBISS.SI-ID 1024527713]
kategorija: SU

616. MASTNAK, Aleš. Zlo in odgovornost za zlo : magistrsko delo. Kranj: [A. Mastnak], 2015. VI, 109 str., tabela. [COBISS.SI-ID 1024388449]
kategorija: SU

617. MEGLA, Samuel. Etični izzivi univerzalnosti človekovih pravic in kulturni relativizem : magistrsko delo. Kranj: [S. Megla], 2014. V, 111 str. [COBISS.SI-ID 1024413793]
kategorija: SU

618. ČERMELJ, Blaž. O problemu individualizma v liberalni družbi : magistrsko delo. Koper: [B. Čermelj], 2014. 64 str. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/mag-bolon/Cermelj-Blaz.pdf. [COBISS.SI-ID 1536890564]
kategorija: SU

619. PONIKVAR, Mitja. Pojem pravičnega človeka pri Mojstru Eckhart : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Ponikvar], 2014. V, 80 str. [COBISS.SI-ID 6601818]
kategorija: SU

Mentor pri diplomskih delih

620. JANDRLIČ, Dejan. Poslovna etika v šoli vožnje : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Jandrilič], 2017. 43 f., barv. ilustr. [COBISS.SI-ID 1024446754]
kategorija: SU

621. VAJDIČ, Jože. Hannah Arendt in Zygmunt Bauman o dejavnikih totalitarizma : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Vajdič], 2016. III, 73 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84136&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7315034]
kategorija: SU

622. ZAVOLOVŠEK, David. Intersubjektivnost in empatija pri Edmundu Husserlu in Edith Stein : skupno diplomsko delo = Intersubjectivity and empathy in Husserl and Stein : graduation thesis. Maribor; Ljubljana: [D. Zavolovšek], 2016. I, 72 f.https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86543&lang=slv, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=63988. [COBISS.SI-ID 10443267]
kategorija: SU

623. MARTINČIČ, Sebastijan. Kierkegaard kot prerok postmoderne religioznosti : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Martinčič], 2016. IV, 90 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=86513&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7397978]
kategorija: SU

624. HRIBERNIK, Andreja. Simone de Beauvoir : drugi spol in njegova recepcija na Slovenskem : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Hribernik], 2016. VIII, 135 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=85037&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7352154]
kategorija: SU

625. BORŠNAK, Matic. Sočutje v filozofiji Schopenhauerja, Kierkegaarda in Nietzscheja : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Boršnak], 2016. V, 72 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=84140&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7316058]
kategorija: SU

626. KOSOVEL, Miha. Prepričanje in retorika pri Carlu Michelstaedterju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kosovel], 2015. VI, 138 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73161&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7031386]
kategorija: SU

627. KORELC, Tjaša. Tibetan Buddhism and Human Rights : diploma thesis = Tibetanski budizem in človekove pravice : diplomsko delo. Koper: [T. Korelc], 2015. 133 str. http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/diplomske/Korelc-Tjasa.pdf. [COBISS.SI-ID 1537717444]
kategorija: SU

628. POKLUKAR, Špela. Vprašanje tesnobe pri Heideggerju in Kierkegaardu : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Poklukar], 2014. VI, 98 str. [COBISS.SI-ID 6531930]
kategorija: SU

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

629. ZARNIK, Anže. Dawkinsov ateizem in McGrathova kritika : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [A. Zarnik], 2015. 45 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73177&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7028058]
kategorija: SU

630. NOVAK, Miha. Ljubezen in samoljubje pri Sörenu Kierkegaardu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Novak], 2015. VI, 43 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73166&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7030874]
kategorija: SU

631. ŠUMRADA, Maja. Smrt Boga in kultura narcisizma : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Šumrada], 2015. VI, 43 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73176&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7029594]
kategorija: SU

632. ŽIBERNA, Jaša. Etična odgovornost sodnikov v pravosodju : diplomsko delo. Višnja Gora: [J. Žiberna], 2014. V, 43 f. [COBISS.SI-ID 1024603505]
kategorija: SU

633. CVITKOVIČ, Tina. Odnos do sočloveka in Boga pri Martinu Bubru : diplomsko seminarsko delo. Ljubljana: [T. Cvitkovič], 2014. 25 f. [COBISS.SI-ID 55349346]
kategorija: SU

634. TUREL, Anže. Odnos med državo in verskimi skupnostmi ter položaj verskih skupnosti v Republiki Sloveniji : diplomsko delo. Kranj: [A. Turel], 2014. VII., 78 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1024435041]
kategorija: SU

635. LOVIŠČEK, Petra. Pravo in nevroznanost : diplomsko delo. Nova Gorica: [P. Lovišček], 2014. VI, 50 f. [COBISS.SI-ID 1024576881]
kategorija: SU

636. ŠKORJANC, Miha. Veganstvo kot odgovor na specizem : zaključna naloga. Koper: [M. Škorjanc], 2014. V, 24 f. http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/view/180. [COBISS.SI-ID 1536771780]
kategorija: SU

Prevajalec

637. SUZUKI, Shunryu. Duh zena, duh začetništva, (Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-24). Elektronska izd. Ljuljana: KUD Logos, 2017. ISBN 978-961-7011-44-9. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID 292581376]
kategorija: SU

638. OPAŁEK, Kazimierz, WOLEŃSKI, Jan. Dejstvo, najstvo in logika = Ser, deber y lógica. Revus : revija za evropsko ustavnost, ISSN 1581-7652. [Tiskana izd.], 2014, št. 23, str. 15-48, 172. [COBISS.SI-ID 284369920]
kategorija: SU

Avtor dodatnega besedila

639. KASTELEC, Jernej (scenarist, režiser). Andrej Grosar : mislec v prelomnih časih, (Dokumentarni portret). Ljubljana: Radiotelevizija Slovenija, 2017 [posneto 2016]. http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-portret/174462539. [COBISS.SI-ID 4802405]

640. JUHANT, Janez (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila), PEVEC ROZMAN, Mateja (urednik, avtor, avtor dodatnega besedila). Evropska unija in vrednote, (Znanstvena knjižnica, 56). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2017. 149 str., ilustr. ISBN 978-961-6844-56-7. [COBISS.SI-ID 290198784]

641. KREK, Janez Evangelist, JUHANT, Janez (urednik, avtor dodatnega besedila), PRIMC, Aleš (avtor dodatnega besedila, urednik). Janez Evangelist Krek za Slovence. 1. izd. Ljubljana: Družina, 2017. 302 str., ilustr. ISBN 978-961-04-0438-5. [COBISS.SI-ID291795456]

642. SCHLEIERMACHER, Friedrich. O religiji : govori izobraženim med njenimi zaničevalci, (Elektronska knjižna zbirka KUD Logos, e-21). Elektronska izd. Ljubljana: KUD Logos, 2017. ISBN 978-961-7011-37-1. http://www.kud-logos.si/e-knjige/. [COBISS.SI-ID291697152]

643. MIKLIČ, Mirko Bogomir. Sredi krute sile nežno trajam : idejno-politična dediščina Edvarda Kocbeka in slovenski kristjani. 1. izd. Celovec: Mohorjeva, 2017. 446 str., ilustr. ISBN 978-3-7086-0981-2. [COBISS.SI-ID 292562944]

644. SLAČEK, Nina. Thomas More – mislec Nekraja : oddaja Junaki našega časa, I. program, Radio Slovenija, Ljubljana, 6. jul. 2015, ca 11 min. [COBISS.SI-ID 38738733]

Somentor pri doktorskih disertacijah

645. MOZETIČ, Iztok. Katoliška cerkev v Slovenskem poročevalcu, Ljudski pravici in Delu v letih 1953-1961 : doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Mozetič], 2015. VIII, 414 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73376&lang=slv. [COBISS.SI-ID6988634]
kategorija: SU

Somentor pri doktorskih disertacijah (bolonjski študij)

646. MARTINJAK, Ana. Totalitarizem kot skrajna oblika kršenja osnov personalistične etike : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Martinjak Ratej], 2015. V, 295 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=81140&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7130458]
kategorija: SU

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

647. VAJDA, Sandra. Abolicionizem in moralna dopustnost uporabe živali v raziskovalne namene : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Vajda], 2016. 49 f. [COBISS.SI-ID 66044514]
kategorija: SU

648. ČEŠNOVAR, Nika. Etični vidiki prekinitve aktivnega zdravljenja : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Češnovar], 2015. 48 f. [COBISS.SI-ID 65316706]
kategorija: SU

649. OVEN, Klemen. Katoliški nauk o duši in hinduistično razumevanje duše v konceptu reinkarnacije : diplomsko delo. Ljubljana: [K. Oven], 2015. III, 28 str. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=73167&lang=slv. [COBISS.SI-ID 7016794]
kategorija: SU

Izvajalec

650. GANTAR, Kajetan (avtor, izvajalec, diskutant), ŠTEFANČIČ, Marcel (avtor, izvajalec), MIHEVC, Pavel (avtor, izvajalec), GOSAR, Peter (avtor, izvajalec, diskutant), GOSAR, Lojze, RAMOVŠ, Jože (avtor, izvajalec), FINK, Andrej, BANDELJ, Boris (avtor, izvajalec), ŠTUHEC, Ivan (avtor, izvajalec, diskutant), JUHANT, Janez (diskutant, avtor, izvajalec), PRUNK, Janko (izvajalec, diskutant, avtor), ZVER, Milan (avtor, izvajalec), SIMČIČ, Tomaž (avtor, izvajalec, intervjuvanec), CENCIČ, Mira (avtor, izvajalec), REBULA, Alojz, ŠIRCA, Alen Albin (avtor, izvajalec, oseba, ki intervjuva), ŠAUPERL, Franjo (avtor, izvajalec), GABRIČ, Aleš (avtor, izvajalec), LIKAR, Jakob (avtor, izvajalec), BAJŽELJ, Uroš, BRENČIČ, Mihael, VODOPIVEC, Peter (avtor, izvajalec), KRAJNC, Silvin (avtor, izvajalec), PELIKAN, Egon (avtor, izvajalec), KOVAČIČ PERŠIN, Peter (avtor, izvajalec), KREČIČ, Primož (avtor, izvajalec), ŠTIBLAR, Franjo, IVANC, Blaž (avtor, izvajalec), MAVER, Aleš (avtor, izvajalec), RIHAR, Janez (avtor, izvajalec), SENEGAČNIK, Brane (avtor, izvajalec), DRAGOŠ, Srečo (avtor, izvajalec, diskutant), AVSEC, Franci, VESEL, Jadranka (avtor, izvajalec, diskutant), MAGAZINOVIĆ, Hrvoje, JEVNIKAR, Ivo (izvajalec, avtor), ŠIDJANIN, Marko (avtor, izvajalec), PAVLEK, Gorazd (avtor, izvajalec), GAŠPARIČ, Jure (avtor, izvajalec), DEŽELAK-BARIČ, Vida, GODEŠA, Bojan (avtor, izvajalec), GRDINA, Igor (avtor, izvajalec, diskutant), GRANDA, Stane. Krščanstvo in socialno gibanje : simpozij : dr. Andrej Gosar : življenje, delo, pomen. [Logatec]: Občina … [et al.], 2014. 7 video DVD-jev (ca 635 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2361728]

Recenzent

651. FILEJ, Bojana (urednik, recenzent), 5. Mednarodna znanstvena konferenca za človeka gre: interdisciplinarnost, transnacionalnost in gradnja mostov. Zbornik prispevkov z recenzijo = Proceeding book with peer review. Maribor: Alma Mater Europea – ECM, 2017. 1125 str., ilustr. ISBN 978-961-6966-23-8. http://almamater.si/upload/userfiles/files/Konferenca%202017/Zborniki%20WEB/AMEU_konferenca2017_prispevki_WEB_3.pdf. [COBISS.SI-ID 289317376]

652. PETKOVŠEK, Robert. Bog in človek med seboj, (Znanstvena knjižnica, 48). Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. 259 str. ISBN 978-961-6844-48-2. [COBISS.SI-ID 285377280]

653. VALČO, Michal (urednik), HAJKO, Dalimír (urednik). Ethical aspects of development and application of new technologies in the context of globalization processes : scientific book of abstracts. 1st ed. Žilina: University of Žilina, 2016. 117 str., portreti. ISBN 978-80-554-1247-4. [COBISS.SI-ID 7498586]

654. PETKOVŠEK, Robert. Filozofsko-antropološki pogledi na človeka, (Priročniki TEOF, e4). Elektronska izd. Ljubljana: Teološka fakulteta, 2016. ISBN 978-961-6844-47-5. http://www.teof.uni-lj.si/?viewPage=431. [COBISS.SI-ID 284819456]

655. LOZAR, Janko. Nietzsche in Heidegger : ubranosti naproti, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2016. 168 str. ISBN 978-961-237-870-7. [COBISS.SI-ID 287210496]

656. ŠTRUKELJ, Anton. Žizn’ v polnote very : bogoslovie činov hristianskoj Cerkvi u Hansa Ursa fon Bal’tazara. Moskva: Izdatel’stvo franciskancev, 2016. 317 str. ISBN 978-5-89208-128-3. [COBISS.SI-ID 7626842]

657. OŠLAJ, Borut. Človek, svet in etos : študije o postsekularni filozofiji in svetovnem etosu, (Zbirka Razprave FF). 1. izd. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2015. 203 str., ilustr. na ov. ISBN 978-961-237-732-8. [COBISS.SI-ID 278413056]

658. ŠTRUKELJ, Anton. Leben aus der Fülle des Glaubens : Theologie der christlichen Stände bei Hans Urs von Balthasar. 2. Aufl. Ljubljana: Spes, 2015. 366 str. ISBN 978-961-6621-17-5. [COBISS.SI-ID 280565760]

659. GRUŠOVNIK, Tomaž (urednik), ŠKOF, Lenart (urednik). Mišljenje nasilja : medkulturne in filozofske refleksije. Koper: Univerzitetna založba Annales, 2015. 221 str., tabele. ISBN 978-961-6964-32-6. [COBISS.SI-ID 283863040]

660. RIFEL, Tadej. Gottmensch und Gottmenschentum : Versuch einer historischen Betrachtung des Begriffs und einer philosophischen Darlegung der Idee, (Acta theologica Sloveniae, 8). Ljubljana: Teološka fakulteta: Katoliški inštitut, 2014. 424 str. ISBN 978-961-6844-33-8. [COBISS.SI-ID 273905920]

661. VODIČAR, Janez. Odgovornost in posamičnik : med Ricoeurjem in Kierkegaardom, (Filozofska zbirka Aut, 71). Ljubljana: KUD Apokalipsa: Srednjeevropski raziskovalni inštitut Soeren Kierkegaard, 2014. 95 str. ISBN 978-961-6894-36-4. [COBISS.SI-ID273864960]

Diskutant

662. AVBELJ, Matej (diskutant), NAHTIGAL, Matjaž (diskutant), ŠKOF, Lenart (diskutant), RAJGELJ, Barbara (diskutant), VUKSANOVIĆ, Igor (diskutant). Kakšna demokracija? : panelna razprava na dogodku “Sistem za boljšo demokracijo”, Klub Cankarjevega doma, Ljubljana, 12. 10. 2016. [COBISS.SI-ID 35494493]

663. GANTAR, Kajetan (avtor, izvajalec, diskutant), ŠTEFANČIČ, Marcel (avtor, izvajalec), MIHEVC, Pavel (avtor, izvajalec), GOSAR, Peter (avtor, izvajalec, diskutant), GOSAR, Lojze, RAMOVŠ, Jože (avtor, izvajalec), FINK, Andrej, BANDELJ, Boris (avtor, izvajalec), ŠTUHEC, Ivan (avtor, izvajalec, diskutant), JUHANT, Janez (diskutant, avtor, izvajalec), PRUNK, Janko (izvajalec, diskutant, avtor), ZVER, Milan (avtor, izvajalec), SIMČIČ, Tomaž (avtor, izvajalec, intervjuvanec), CENCIČ, Mira (avtor, izvajalec), REBULA, Alojz, ŠIRCA, Alen Albin (avtor, izvajalec, oseba, ki intervjuva), ŠAUPERL, Franjo (avtor, izvajalec), GABRIČ, Aleš (avtor, izvajalec), LIKAR, Jakob (avtor, izvajalec), BAJŽELJ, Uroš, BRENČIČ, Mihael, VODOPIVEC, Peter (avtor, izvajalec), KRAJNC, Silvin (avtor, izvajalec), PELIKAN, Egon (avtor, izvajalec), KOVAČIČ PERŠIN, Peter (avtor, izvajalec), KREČIČ, Primož (avtor, izvajalec), ŠTIBLAR, Franjo, IVANC, Blaž (avtor, izvajalec), MAVER, Aleš (avtor, izvajalec), RIHAR, Janez (avtor, izvajalec), SENEGAČNIK, Brane (avtor, izvajalec), DRAGOŠ, Srečo (avtor, izvajalec, diskutant), AVSEC, Franci, VESEL, Jadranka (avtor, izvajalec, diskutant), MAGAZINOVIĆ, Hrvoje, JEVNIKAR, Ivo (izvajalec, avtor), ŠIDJANIN, Marko (avtor, izvajalec), PAVLEK, Gorazd (avtor, izvajalec), GAŠPARIČ, Jure (avtor, izvajalec), DEŽELAK-BARIČ, Vida, GODEŠA, Bojan (avtor, izvajalec), GRDINA, Igor (avtor, izvajalec, diskutant), GRANDA, Stane. Krščanstvo in socialno gibanje : simpozij : dr. Andrej Gosar : življenje, delo, pomen. [Logatec]: Občina … [et al.], 2014. 7 video DVD-jev (ca 635 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2361728]

Drugo

664. Akademski forum ob svetovnem dnevu človekovih pravic : Akademski forum, Ljubljana, 15. 12. 2017. Ljubljana, 2017. [COBISS.SI-ID 1024750705]

665. TOMAŽIČ, Agata. Domovina, kdo bo tebe ljubil?. Pogledi : umetnost, kultura, družba, ISSN 1855-8747. [Tiskana izd.], 28. jan. 2015, letn. 6, št. 2, str. 6-8, ilustr. [COBISS.SI-ID 278830336]

666. PLETERSKI-RIGLER, Dušica, GROSEK, Štefan. Etične dileme ob koncu zdravljenja v enoti intenzivne medicine – izhodišča za etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini. V: FLIS, Vojko (ur.). Kirurški bolnik v enoti za intenzivno zdravljenje. Maribor: Klinika za kirurgijo, UKC: Katedra za kirurgijo Medicinske fakultete. 2014, str. 37-46. [COBISS.SI-ID 5289535]


NERAZPOREJENO

667. SVETLIČ, Rok. Subjektiviteta Slovencev kot nacije in avtoimunski odziv. V: HRIBAR, Tine (ur.), et al. Prenova Evrope. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: = Academia scientiarum et artium Slovenica. 2017, str. 144-158, 233. [COBISS.SI-ID 42183213]

668. STRAHOVNIK, Vojko. Moralna teorija : o naravi moralnosti, (Dialogi, letn. 16). 1. izd. Maribor: Aristej, 2016. ISBN 978-961-220-113-5. [COBISS.SI-ID 90288129]

669. GANTAR, Kajetan (avtor, izvajalec, diskutant), ŠTEFANČIČ, Marcel (avtor, izvajalec), MIHEVC, Pavel (avtor, izvajalec), GOSAR, Peter (avtor, izvajalec, diskutant), GOSAR, Lojze, RAMOVŠ, Jože (avtor, izvajalec), FINK, Andrej, BANDELJ, Boris (avtor, izvajalec), ŠTUHEC, Ivan (avtor, izvajalec, diskutant), JUHANT, Janez (diskutant, avtor, izvajalec), PRUNK, Janko (izvajalec, diskutant, avtor), ZVER, Milan (avtor, izvajalec), SIMČIČ, Tomaž (avtor, izvajalec, intervjuvanec), CENCIČ, Mira (avtor, izvajalec), REBULA, Alojz, ŠIRCA, Alen Albin (avtor, izvajalec, oseba, ki intervjuva), ŠAUPERL, Franjo (avtor, izvajalec), GABRIČ, Aleš (avtor, izvajalec), LIKAR, Jakob (avtor, izvajalec), BAJŽELJ, Uroš, BRENČIČ, Mihael, VODOPIVEC, Peter (avtor, izvajalec), KRAJNC, Silvin (avtor, izvajalec), PELIKAN, Egon (avtor, izvajalec), KOVAČIČ PERŠIN, Peter (avtor, izvajalec), KREČIČ, Primož (avtor, izvajalec), ŠTIBLAR, Franjo, IVANC, Blaž (avtor, izvajalec), MAVER, Aleš (avtor, izvajalec), RIHAR, Janez (avtor, izvajalec), SENEGAČNIK, Brane (avtor, izvajalec), DRAGOŠ, Srečo (avtor, izvajalec, diskutant), AVSEC, Franci, VESEL, Jadranka (avtor, izvajalec, diskutant), MAGAZINOVIĆ, Hrvoje, JEVNIKAR, Ivo (izvajalec, avtor), ŠIDJANIN, Marko (avtor, izvajalec), PAVLEK, Gorazd (avtor, izvajalec), GAŠPARIČ, Jure (avtor, izvajalec), DEŽELAK-BARIČ, Vida, GODEŠA, Bojan (avtor, izvajalec), GRDINA, Igor (avtor, izvajalec, diskutant), GRANDA, Stane. Krščanstvo in socialno gibanje : simpozij : dr. Andrej Gosar : življenje, delo, pomen. [Logatec]: Občina … [et al.], 2014. 7 video DVD-jev (ca 635 min), barve, zvok. [COBISS.SI-ID 2361728]

670. ŠKOF, Lenart. On progressive alternative : Unger versus Žižek. V: BARIŠIĆ, Pavo (ur.). Demokracija na prekretnici. Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo. 2014, str. 237-245. [COBISS.SI-ID 1537534404]

671. SVETLIČ, Rok. Simbolna vrednost primera patria za slovensko pravno kulturo. Pogledi : umetnost, kultura, družba, ISSN 1855-8747. [Tiskana izd.], 6. avg. 2014, letn. 5, št. 15/16, str. 38. [COBISS.SI-ID 278148608]

672. SVETLIČ, Rok. Kritika prostaškega uma. Razpotja : revija humanistov Goriške, ISSN 2232-2582, pomlad 2014, letn. 5, št. 15, str. 55. [COBISS.SI-ID 18187314]

 VOJ_0151